ADRES:
Aleje Racławickie 14
20-950 Lublin
Kolegium Jana Pawła II
sala 103 I piętro

Tel. 81 445 33 86

 

 

GODZINY OTWARCIA
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 900 - 1500

 

 

Szanowni Państwo.
Informujemy, że od dnia 1 czerwca 2020 r. przywrócona zostaje możliwość wypożyczeń i zwrotów książek z bibliotek specjalistycznych.

 

Zwroty i wypożyczenia ze wszystkich bibliotek Kampusu Głównego realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1500 przez Wypożyczalnię Międzywydziałową (Kolegium Jana Pawła II, p.103).

 

Zamawianie książek:

 • zamówienia prosimy składać drogą mailową na adres: wypkjp2@kul.pl lub adresy dostępne na stronach poszczególnych bibliotek;

 • prosimy o podanie autora, tytułu i sygnatury zamawianej pozycji oraz numeru albumu (lub karty bibliotecznej) Czytelnika;

 • każdy Zamawiający dostanie informację drogą mailową o terminie odbioru zamówienia;

 • prosimy o zamawianie tylko materiałów niezbędnych do realizacji celów naukowych.

 

Zwrot książek:

 • czytelnicy zwracają książki samodzielnie za pomocą czytnika kodów kreskowych;

 • zwrócone książki należy odkładać do przeznaczonego do tego celu pojemnika;

 • prosimy o zachowanie obowiązujących procedur sanitarnych.


Obowiązkowe jest stosowanie osłony nosa i ust w budynku KUL.

 

Zapraszamy!

 


 

Ze zbiorów bibliotek Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji oraz Biblioteki Wydziału Teologii za pośrednictwem Wypożyczalni Międzywydziałowej mogą korzystać:

 • studenci i pracownicy KUL,

 • pracownicy naukowi oraz doktoranci publicznych szkół wyższych mających siedzibę w Lublinie,

 • pracownicy bibliotek, archiwów, muzeów i instytucji naukowych Lublina.

 

Do wypożyczania książek uprawnia czytelnika aktualna elektroniczna legitymacja studencka lub ważna przez rok karta biblioteczna.

 

Opłaty:

 • założenie konta i wydanie karty bibliotecznej – 15 zł

 • prolongata konta – 10 zł

 • wydanie duplikatu karty bibliotecznej – 20 zł

 • przekroczenie terminu zwrotu książki – 0,20 zł / wol. za każdy dzień po terminie.UWAGA: Z opłat za wydanie karty bibliotecznej oraz za prolongatę konta zwolnieni są wszyscy studenci KUL.

 


Pracownicy:

mgr Joanna Hajnycz, bibliotekarz

joanna.hajnycz@kul.pl

 

mgr Tomasz Wyrzycki, kustosz

tomasz.wyrzycki@kul.pl

 


 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 17.06.2020, godz. 10:46 - Małgorzata Augustyniuk