ADRES:
Aleje Racławickie 14
20-950 Lublin
Kolegium Jana Pawła II
sala 103 I piętro

Tel. 81 445 33 86

 

 

GODZINY OTWARCIA
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 800 - 1530

 

 
Szanowni Państwo,
 
informujemy, że od dnia 30 listopada 2020 r. przywrócona zostaje możliwość wypożyczeń i zwrotów książek z bibliotek specjalistycznych.
 
Zwroty i wypożyczenia ze wszystkich bibliotek Kampusu Głównego realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1530 przez Wypożyczalnię Międzywydziałową (Kolegium Jana Pawła II, p.103).
 
Zamawianie książek
Zamówienia prosimy składać drogą mailową na adres: wypkjp2@kul.pl lub adresy dostępne na stronach poszczególnych bibliotek; prosimy o podanie autora, tytułu i sygnatury zamawianej pozycji oraz numeru albumu (lub karty bibliotecznej) Czytelnika; każdy Zamawiający dostanie informację drogą mailową o terminie odbioru zamówienia; prosimy o zamawianie tylko materiałów niezbędnych do realizacji celów naukowych.
 
Zwrot książek
czytelnicy zwracają książki samodzielnie za pomocą czytnika kodów kreskowych; zwrócone książki należy odkładać do przeznaczonego do tego celu pojemnika; prosimy o zachowanie obowiązujących procedur sanitarnych. Obowiązkowe jest stosowanie osłony nosa i ust w budynku KUL.
 


 

Ze zbiorów bibliotek Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji oraz Biblioteki Wydziału Teologii za pośrednictwem Wypożyczalni Międzywydziałowej mogą korzystać:

  • studenci i pracownicy KUL,

  • pracownicy naukowi oraz doktoranci publicznych szkół wyższych mających siedzibę w Lublinie,

  • pracownicy bibliotek, archiwów, muzeów i instytucji naukowych Lublina.

 

Do wypożyczania książek uprawnia czytelnika aktualna elektroniczna legitymacja studencka lub ważna przez rok karta biblioteczna.

 

Opłaty:

  • założenie konta i wydanie karty bibliotecznej – 15 zł

  • prolongata konta – 10 zł

  • wydanie duplikatu karty bibliotecznej – 20 zł

  • przekroczenie terminu zwrotu książki – 0,20 zł / wol. za każdy dzień po terminie.UWAGA: Z opłat za wydanie karty bibliotecznej oraz za prolongatę konta zwolnieni są wszyscy studenci KUL.

 


Pracownicy:

mgr Joanna Pilichowska, bibliotekarz

joanna.pilichowska@kul.pl

 

mgr Tomasz Wyrzycki, kustosz

tomasz.wyrzycki@kul.pl

 


 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2021, godz. 10:50 - Katarzyna Górkiewicz