ADRES:
Aleje Racławickie 14
20-950 Lublin
Kolegium Jana Pawła II
sala 103 I piętro

Tel. 81 445 33 86

 

 

GODZINY OTWARCIA
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 900 - 1800

SOBOTA 900 - 1500

 

UWAGA!

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora KUL z dn. 11 marca 2020 r.  Wypożyczalnia Międzywydziałowa jest nieczynna do odwołania.

 

Zwrot i wypożyczenia książek możliwe będą dopiero po odwołaniu Zarządzenia.

Wszelkie sankcje zostają zawieszone.

 

Ze zbiorów bibliotek Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji oraz Biblioteki Wydziału Teologii za pośrednictwem Wypożyczalni Międzywydziałowej mogą korzystać:

  • studenci i pracownicy KUL,

  • pracownicy naukowi oraz doktoranci publicznych szkół wyższych mających siedzibę w Lublinie,

  • pracownicy bibliotek, archiwów, muzeów i instytucji naukowych Lublina.

 

Do wypożyczania książek uprawnia czytelnika aktualna elektroniczna legitymacja studencka lub ważna przez rok karta biblioteczna.

 

Opłaty:

  • założenie konta i wydanie karty bibliotecznej – 15 zł

  • prolongata konta – 10 zł

  • wydanie duplikatu karty bibliotecznej – 20 zł

  • przekroczenie terminu zwrotu książki – 0,20 zł / wol. za każdy dzień po terminie.UWAGA: Z opłat za wydanie karty bibliotecznej oraz za prolongatę konta zwolnieni są wszyscy studenci KUL.Pracownicy:

mgr Joanna Hajnycz, bibliotekarz

joanna.hajnycz@kul.pl

 

mgr Tomasz Wyrzycki, kustosz

tomasz.wyrzycki@kul.pl

 


 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2020, godz. 13:01 - Małgorzata Augustyniuk