Wspomnienie o Profesorze Jerzym Kłoczowskim


Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone Śp. Profesorowi Jerzemu Kłoczowskiemu, które odbędzie się 24 stycznia (środa) o godz. 1300 w Czytelni Teologiczno-Filozoficznej IVp.

 

Wspominać Profesora będzie dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL.

Po wykładzie nastąpi zwiedzanie wystawy prezentującej dorobek naukowy prof. Jerzego Kłoczowskiego.

image00022_1

 


Dar ks. prałata Jana Bielaszewskiego

W styczniu 2018 roku ksiądz Prałat Jan Bielaszewski, emerytowany dyplomata Stolicy Apostolskiej, przekazał w darze Bibliotece Uniwersyteckiej KUL niezwykle cenne publikacje obcojęzyczne.

Więcej...

 


Zgłoszenie zakupu publikacji do zbiorów Biblioteki

W celu zgłoszenia do zakupu tytułu publikacji niezbędnej dla studentów i pracowników KUL do prowadzenia badań i dydaktyki zapraszamy do skorzystania z formularza znajdującego się w zakładce FORMULARZE.