UWAGA! Utrudnienia w funkcjonowaniu Biblioteki Głównej

Szanowni Czytelnicy!

Uprzejmie informujemy, że w pierwszych dniach lutego br. rozpoczął się remont szybu windowego,  który  zakończy się montażem nowego dźwigu osobowego. Prace potrwają  kilka miesięcy. Przewidywany termin uruchomienia nowej windy - lipiec 2017.
W związku z tym powstaną utrudnienia w funkcjonowaniu  Biblioteki i korzystaniu ze zbiorów, za które serdecznie przepraszamy.

Aktualizacja: Dnia 20 marca winda osobowa została wyłączona z użytkowania.

W związku z tym dla osób, które mają trudności z poruszaniem się po schodach, umożliwiamy korzystanie z zasobów magazynowych i księgozbiorów podręcznych czytelni na IV p.  w:

- Czytelni Czasopism Bieżących (parter) - zbiory czasopiśmienne

- Czytelni Informacji Naukowej (I p.) - druki zwarte.

Rewersy prosimy składać w ww. czytelniach.


 


30 000 publikacji w Bibliotece Cyfrowej KUL!

Biblioteka Cyfrowa KUL odniosła kolejny sukces:
liczba publikacji przekroczyła 30 000!

 

Zapraszamy do korzystania

dlibra.kul.pl

 


Dostęp testowy do zasobów ProQuest Central

Zapraszamy do testowania zasobów elektronicznych zgromadzonych na platformie ProQuest Central - baza obejmuje ponad 160 dziedzin oraz zawiera przeszło 11 000 tytułów,w tym ponad 8 000 w wersji pełnotekstowej. Test potrwa do 14 kwietnia.

WEJŚCIE DO BAZY


Serdecznie zapraszamy do korzystania!


Dostęp do e-zasobów - baz danych, książek i czasopism elektronicznych

Szanowni Państwo,
Przypominamy, iż wszystkie komputery w sieci e-kul mają bezpośredni dostęp do e-zasobów. Można z nich korzystać poprzez multiwyszukiwarkę Primo lub ze strony głównej Biblioteki (zakładka Bazy danych).
Z komputerów poza siecią uniwersytecką dostęp możliwy jest dla użytkowników posiadających konto biblioteczne (pracownicy i studenci). Przy korzystaniu pojawi się ekran logowania. Należy wówczas wpisać ID i hasło tak jak do konta czytelnika!

 

Więcej informacji

 


Uzupełnienie zasobu serii Corpus Christianorum w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W 2016 roku Biblioteka Uniwersytecka KUL uzyskała dofinansowanie MNiSW w związku z realizacją do dnia 31 grudnia 2016 r. zadania „3. Uzupełnienie zasobu serii Corpus Christianorum w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL finansowane w ramach umowy 553/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”


 

Czytaj dalej...