Dostęp testowy do baz danych CINAHL Complete oraz MEDLINE Complete


Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o uruchomieniu dostępu testowego do baz danych na platformie Ebsco (http://www.bu.kul.pl/bazy-danych,11926.html):


1. CINAHL Complete
2. MEDLINE Complete

 

Dostęp potrwa do dnia 29 lipca b.r.
Poniżej szczegółowe informacje na temat zawartości baz.

więcej...

Czytaj dalej...

Dostęp testowy do bazy Academic Complete na platformie ProQuest


Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o uruchomieniu dostępu testowego do bazy Academic Complete na platformie ProQuest zawierającej 160 000 tytułów. Dostęp potrwa do 19 lipca 2019 roku.

 

Aby uzyskać pełen dostęp w okresie testowym, należy założyć konto przy użyciu adresu e-mailowego zarejestrowanego na platformie e-kul. Poniżej podajemy link przekierowujący do bazy testowej:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/kulpl

 

Platforma oferuje dwa rodzaje wyszukiwań: zaawansowane - Advanced Search (przez autora, tytuł, słowo kluczowe, itp.) oraz tematyczne - Browse Subjects.


 

Zapraszamy do testowania.

Czytaj dalej...

Działalność Upowszechniająca Naukę- projekty realizowane w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL

 

Działalność upowszechniająca naukę (DUN) - realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.


 


Zadania realizowane w latach 2019/2020:

  1. "Digitalizacja i udostępnienie księgozbioru Esperanto ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL- zadanie finansowane w ramach umowy 776/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę".
  2. "Konserwacja i zabezpieczenie wybranych materiałów ze zbioru Zygmunta Klukowskiego- zadanie finansowane w ramach umowy 776/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę".

Porozumienie o współpracy z Biblioteką Narodową

Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Biblioteka Narodowa podpisały porozumienie o współpracy. 

Szczegóły w załączniku

Informacja na stronie Biblioteki Narodowej


 


ACADEMICA w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL

Zapraszamy do korzystania z cyfrowej wypożyczalni książek i czasopism naukowych Academica

Więcej...

Czytaj dalej...