Zbiory cyfrowe Biblioteki KUL dostępne w Polonie


Szanowni Państwo,

 

z radością informujemy, że na mocy porozumienia podpisanego z Biblioteką Narodową, zdigitalizowane zasoby Biblioteki Uniwersyteckiej KUL dostępne będą w jednej z największych bibliotek cyfrowych na świecie w POLONIE.

Obiekty będą systematycznie umieszczane w kolekcjach tematycznych.

 

Zapraszamy na stronę: https://polona.pl/collections/institutions/14


 


Dostęp do bazy Thesaurus Linguae Graecae (TLG)


 

Szanowni Państwo,
Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje, że od bieżącego roku dostęp do bazy Thesaurus Linguae Graecae (TLG) jest możliwy z całej sieci KUL oraz zdalnie, przez link: http://buhan.kul.pl/han/tlg/

 

W celu skorzystania z pełnych zasobów bazy należy się zarejestrować na stronie TLG. Po zalogowaniu się na swoje konto można korzystać z bazy jako "Institutional User". Dodatkowe instrukcje dot. korzystania z bazy są dostępne na stronie: http://stephanus.tlg.uci.edu/videos.php

 


 


Dostęp testowy do kolekcji JSTOR Lives of Literature


Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o uruchomieniu dostępu testowego do 69 czasopism będących częścią kolekcji JSTOR Lives of Literature.

Link dostępu: http://buhan.kul.pl/han/jstor-free-lives/


Wszystkie artykuły czasopism wchodzących w skład kolekcji będą dostępne w sieci KUL oraz zdalnie do końca lutego 2020.


W załączeniu przedstawiamy listę tytułów wraz z linkami.

 

Więcej na stronie: https://about.jstor.org/l/free-lives-of-lit-fac/


 


Dostęp testowy do baz Wydawnictwa DUKE UNIVERSITY PRESS


Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o ponownym otwarciu dla KUL dostępu testowego do części matematycznej elektronicznych kolekcji wydawnictwa DUKE UNIVERSITY PRESS. 

Czytaj dalej...

Wystawa "Głogowianin z urodzenia - Lublinianin z wyboru"


Biblioteka Uniwersytecka

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

zaprasza na uroczyste otwarcie autorskiej wystawy

 

Marka Roberta Górniaka pt.:

Głogowianin z urodzenia
Lublinianin z wyboru

5 lutego 2020 roku
godz. 1200 IV piętro
BU KUL ul. Chopina 27


Czytaj dalej...

Działalność Upowszechniająca Naukę- projekty realizowane w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL

 

Działalność upowszechniająca naukę (DUN) - realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.


 


Zadania realizowane w latach 2019/2020:

  1. "Digitalizacja i udostępnienie księgozbioru Esperanto ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL- zadanie finansowane w ramach umowy 776/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę".
  2. "Konserwacja i zabezpieczenie wybranych materiałów ze zbioru Zygmunta Klukowskiego- zadanie finansowane w ramach umowy 776/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę".

Dostęp do bazy Ebook Central™ na platformie ProQuest


Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o uruchomieniu dostępu do bazy Ebook Central™ na platformie Proquest. Baza oferuje dostęp do ponad 1 145 tysięcy publikacji elektronicznych (ilość ta cały czas ulega zwiększeniu).

 

Poniżej podajemy linki do bazy:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/kulpl

oraz zdalnie:
http://buhan.kul.pl/han/ebookcentral-proquest/


 

Czytaj dalej...

Czasopisma zagraniczne prenumerowane w roku 2020

Szanowni Państwo,
Biblioteka Uniwersytecka KUL prezentuje listę prenumeraty czasopism zagranicznych na 2020 rok. Bardzo dziękujemy wszystkim pracownikom naukowym, którzy współuczestniczyli w tworzeniu listy.


Zachęcamy do korzystania z Multwyszukiwarki Primo, gdzie znajdziecie Państwo informacje zarówno o wersji drukowanej jak i elektronicznej prenumerowanych czasopism.


LISTA PRENUMEROWANYCH CZASOPISM 

pdf   xls


 


Vademecum naukowa


Szanowni Państwo Nauczyciele Akademiccy!

 

Zapraszamy do korzystania z materiałów informacyjnych dotyczących prowadzenia działalności naukowej.

 

Materiały zostały podzielone na pięć grup tematycznych i przedstawione w formie prezentacji w ramach podstron:

Promowanie dorobku naukowego
Analiza bibliometryczna
Warsztat naukowca
Ewaluacja nauki
Pojęcia i przepisy


Zawartość Vademecum opracowała Biblioteka Uniwersytecka, Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw oraz Dział Ewaluacji Działalności Naukowej.

 

Wszelkie wnioski w zakresie uzupełnienia przedstawionych materiałów proszę kierować do Działu Ewaluacji Działalności Naukowej (tel. 81 445 3197, e-mail: dem[at]kul.pl).


 


Zdalny dostęp do e-zasobów - baz danych, książek i czasopism elektronicznych

Szanowni Państwo,
Przypominamy o możliwości korzystania z baz danych, czasopism i książek elektronicznych na komputerach poza siecią uniwersytecką - jest to możliwe dzięki systemowi HAN.


INSTRUKCJA ZDALNEGO DOSTĘPU

Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości.