Biblioteka Uniwersytecka KUL

Sekretariat

email: sekbibl[at]kul.lublin.pl, tel. (+48) 81 445-31-49, fax. (+48) 445-31-51


Prace doktorskie

W Czytelni Głównej Biblioteki Uniwersyteckiej KUL udostępnione są do wglądu
następujące rozprawy doktorskie:

ks. mgr lic. Andrzej Karczewski

Temat pracy: Poglądy katechizowanych maturzystów na małżeństwo. Studium teoretyczno-empiryczne na podstawie badań własnych w dwóch wybranych środowiskach.

Termin obrony: 27.09.2019 (piątek), godz. 15.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

mgr Kamilla Rokosz

Temat pracy: Rola katechezy w rozwiązywaniu problemów młodzieży. Studium teoretyczno-empiryczne w świetle badań maturzystów w Kielcach.

Termin obrony: 27.09.2019 (piątek), godz. 11.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

ks. mgr Tomasz Liszewski

Temat pracy: Identyfikacja z grupą a charyzmatyczna i tradycyjna orientacja religijna w wybranych katolickich grupach religijnych.

Termin obrony: 27.09.2019 (piątek), godz. 11.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-618

 

 

ks. mgr Thaddaeus Lancton

Temat pracy: Spiritus Misericordiae. Pneumatologiczna interpretacja Bożego miłosierdzia.

Termin obrony: 27.09.2019 (piątek), godz. 9.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

mgr Karol Andrzej Rzepecki

Temat pracy: Józef Wieniawski (1837-1912) - epoka, człowiek i dzieło. Studium historyczno-muzykologiczne.

Termin obrony: 26.09.2019 (czwartek), godz. 15.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

ks. mgr Łukasz Kędzierski

Temat pracy: Aktywność duszpasterska arcybiskupa Jerzego Stroby w archidiecezji poznańskiej.

Termin obrony: 26.09.2019 (czwartek), godz. 13.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

ks. mgr Rafał Plichta

Temat pracy: Mistagogia do sakramentów eucharystii oraz pokuty i pojednania w katechezie szkolnej. Studium katechetyczne w świetle badań wybranych podręczników do nauczania religii w liceum.

Termin obrony: 26.09.2019 (czwartek), godz. 11.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

mgr Małgorzata Mazurek

Temat pracy: Wybrane korelaty religijnego radzenia sobie z sytuacją trudną przez osoby doświadczające wojny na Ukrainie.

Termin obrony: 26.09.2019 (czwartek), godz. 10.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-618

 

 

ks. mgr Yury Behanski

Temat pracy: Reforma i odnowa liturgiczna na terenie diecezji grodzieńskiej po Drugim Soborze Watykańskim.

Termin obrony: 26.09.2019 (czwartek), godz. 9.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

mgr Jerzy Jarosiński

Temat pracy: Katolicki model wychowania dzieci. Studium z edukacji medialnej w świetle publikacji miesięcznika Mały Gość Niedzielny w latach 1989-2017.

Termin obrony: 25.09.2019 (środa), godz. 15.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

ks. mgr Tomasz Albert Mączka Can. Reg.

Temat pracy: "Wolność odpowiedzialna". Etyka chrześcijańska w myśli teologicznej Wolfganga Hubera.

Termin obrony: 25.09.2019 (środa), godz. 13.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

ks. mgr lic. Michał Jędrzejski

Temat pracy: Nowa ewangelizacja w świetle nauczania Josepha Ratzingera-Benedykta XVI. Studium pastoralno-katechetyczne.

Termin obrony: 25.09.2019 (środa), godz. 11.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

ks. mgr Tomasz Żukowski

Temat pracy: Troska Światowej Rady Kościołów o godność i prawa kobiet. Studium teologicznoekumeniczne.

Termin obrony: 24.09.2019 (wtorek), godz. 15.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

ks. mgr Leszek Stanisław Sztandera

Temat pracy: Teandryczny wymiar świętości chrzescijańskiej w przepowiadaniu biskupa Kazimierza Ryczana. Studium homiletyczne.

Termin obrony: 24.09.2019 (wtorek), godz. 13.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

mgr Stanisław Mamcarz

Temat pracy: Funkcjonowanie w sytuacji pracy wielozadaniowej o charakterze poznawczym i emocjonalnym.

Termin obrony: 24.09.2019 (wtorek), godz. 11.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-618

 

 

ks. mgr Marcin Przemysław Falkowski

Temat pracy: Katechizacja w archidiecezji warszawskiej w latach 1992-2017.

Termin obrony: 24.09.2019 (wtorek), godz. 11.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

mgr Damian Belina

Temat pracy: Wychowanie do odpowiedzialności. Studium z edukacji medialnej w świetle filmów Krzysztofa Zanussiego.

Termin obrony: 24.09.2019 (wtorek), godz. 9.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

ks. Michał Piotr Orzoł SAC

Temat pracy: Mistagogia chrystofanii paschalnych (J 20, 1-9.19-21,19).

Termin obrony: 23.09.2019 (poniedziałek), godz. 13.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

mgr Magdalena Gajderowicz

Temat pracy: Rodzina w świetle zapisków archiwalnych więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku.

Termin obrony: 23.09.2019 (poniedziałek), godz. 11.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-618

 

 

mgr Sylwia Kleczkowska-da Cunha

Temat pracy: Pluralistyczna teologia religii Johna H. Hicka (1922-2012) i jej krytyka w świetle teologii katolickiej.

Termin obrony: 23.09.2019 (poniedziałek), godz. 11.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

mgr Anna Barbara Sawicka

Temat pracy: Przygotowanie do życia małżeńskiego i rodzinnego. Studium z duszpasterstwa rodzin na podstawie badań maturzystów archidiecezji lubelskiej.

Termin obrony: 23.09.2019 (poniedziałek), godz. 9.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

mgr Małgorzata Iwona Dec

Temat pracy: Biblijna katecheza wizualna. Studium z edukacji medialnej w świetle wybranych filmów animowanych dla dzieci.

Termin obrony: 20.09.2019 (piątek), godz. 15.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

ks. mgr Valery Martsinouski

Temat pracy: Chrześcijanie w obliczu dnia pańskiego. Zarys parenezy eschatologicznej w Listach do Tesaloniczan (1 Tes 4, 13-18: 5,1-11: 2 Tes 2, 1-17).

Termin obrony: 20.09.2019 (piątek), godz. 13.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

ks. mgr Stanisław Piotr Sadowski

Temat pracy: Udział Piotra w Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu Jezusa-Pana (J 18-21).

Termin obrony: 20.09.2019 (piątek), godz. 11.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

ks. mgr Tomasz Bałuka CM

Temat pracy: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w latach 1910-2000.

Termin obrony: 20.09.2019 (piątek), godz. 9.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

mgr lic. Mateusz Podlecki

Temat pracy: Człowiek, media, Kościół w myśli i działalności ks. prof. dr hab. Tadeusza Zasępy (1946-2016).

Termin obrony: 19.09.2019 (czwartek), godz. 13.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

mgr Zbigniew Marian Barciński

Temat pracy: Spór o edukację seksualną w Polsce w latach 2013-2015. Studium z edukacji medialnej w świetle wybranych polskich tygodników opiniotwórczych.

Termin obrony: 19.09.2019 (czwartek), godz. 11.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

mgr Joanna Kozieł

Temat pracy: Film religijny we współczesnej kinematografii rosyjskiej. Studium kognitywno-kulturowe.

Termin obrony: 19.09.2019 (czwartek), godz. 10.00

Miejsce: Centrum Transferu Wiedzy, al. Racławickie 14, sala CTW-114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aktualizacja:
Anna Krasuska
Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2019, godz. 12:19 - Anna Krasuska