Biblioteka Uniwersytecka KUL

Sekretariat

email: sekbibl[at]kul.lublin.pl, tel. (+48) 81 445-31-49, fax. (+48) 445-31-51

   
Prace doktorskie

 

W Czytelni Głównej Biblioteki Uniwersyteckiej KUL udostępnione są do wglądu
następujące rozprawy doktorskie:

mgr Barbara Anna Grondkowska

Temat pracy: Kuzańczykowy świat alegorii. Analiza systemu filozoficznego Mikołaja z Kuzy na podstawie Kazań.

Termin obrony: 12.04.2017 r. (środa), godz. 11:00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala 208

 

mgr Maciej Jarota

Temat pracy: Polubowne sposoby rozwiązywania sporów zbiorowych.

Termin obrony: 07.04.2017 r. (piątek), godz. 12:00

Miejsce: Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1, sala CI-204

 

mgr Magdalena Czarnecka

Temat pracy: Wyspiański w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie za dyrekcji Krzysztofa Babickiego.

Termin obrony: 30.03.2017 r. (czwartek), godz. 15:30

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala GG-137

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Aktualizacja:
Anna Krasuska
Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2017, godz. 12:16 - Anna Krasuska