Biblioteka Uniwersytecka KUL

Sekretariat

email: sekbibl[at]kul.lublin.pl, tel. (+48) 81 445-31-49, fax. (+48) 445-31-51

   
Prace doktorskie

 

W Czytelni Głównej Biblioteki Uniwersyteckiej KUL udostępnione są do wglądu
następujące rozprawy doktorskie:

mgr Andrzej Piwowarski

Temat pracy: Prawo człowieka do rozsądnego terminu rozpoznania sprawy a przewlekłość postępowania cywilnego.

Termin obrony: 27.03.2018 r. (wtorek), godz. 14:00

Miejsce: Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1, sala CI-204

 

 

ks. mgr lic. Robert Kolakowski

Temat pracy: Ewolucja jurysprudencji w sprawach małżeńskich rozpatrywanych na podstawie kan. 1095 przez Trybunał Diecezjalny w Metuchen w latach 1986-2005.

Termin obrony: 20.03.2018 r. (wtorek), godz. 14:00

Miejsce: Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1, sala CI-204

 

 

mgr Piotr Jerzy Migdał

Temat pracy: Spożywanie alkoholu przez nieletnich jako czynnik nieprzystosowania społecznego w świetle badań nad alkoholizowaniem się dzieci, przeprowadzonych w Bochni.

Termin obrony: 20.03.2018 r. (wtorek), godz. 12:00

Miejsce: Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1, sala CI-206

 

 

mgr Paweł Śwital

Temat pracy: Udział mieszkańców w zarządzaniu gminą. Studium administracyjnoprawne.

Termin obrony: 20.03.2018 r. (wtorek), godz. 10:00

Miejsce: Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1, sala CI-204

 

 

mgr Anna Breś

Temat pracy: Wychowanie do wartości w gimnazjum w Polsce (w opinii jego podmiotów i w Podstawie Programowej).

Termin obrony: 16.03.2018 r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski, al. Racławickie 14, sala C-618

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Aktualizacja:
Anna Krasuska
Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2018, godz. 15:04 - Anna Krasuska