Biblioteka Uniwersytecka KUL

Sekretariat

email: sekbibl[at]kul.lublin.pl, tel. (+48) 81 445-31-49, fax. (+48) 445-31-51

   
Prace doktorskie

 

W Czytelni Głównej Biblioteki Uniwersyteckiej KUL udostępnione są do wglądu
następujące rozprawy doktorskie:

mgr Katarzyna Maria Sypnicka

Temat pracy: Model ochrony krajobrazu w świetle prawa zabudowy.

Termin obrony: 02.10.2018 (wtorek), godz. 14.00

Miejsce: Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1, sala CI-204

 

 

mgr Krzysztof Roman Pyter

Temat pracy: Prawne aspekty organizmów genetycznie modyfikowanych w Polsce.

Termin obrony: 02.10.2018 (wtorek), godz. 10.00

Miejsce: Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1, sala CI-204

 

 

mgr Ewa Łaskarzewska

Temat pracy: Ewangelizacja i katecheza w mediach społecznościowych. Studium z edukacji medialnej w świetle badań współczesnych blogów kapłańskich.

Termin obrony: 28.09.2018 (piątek), godz. 13.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

ks. mgr Piotr Brodziak

Temat pracy: Recepcja posoborowej mariologii w wybranych podręcznikach do nauczania religii. Studium katechetyczne.

Termin obrony: 27.09.2018 (wtorek), godz. 15.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

ks. mgr Paweł Rogalski

Temat pracy: Heterodoksyjne tło stosunków między władzą świecką a kościołem katolickim na zachodzie Europy od XI do XVI w.

Termin obrony: 27.09.2018 (czwartek), godz. 13.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

ks. mgr Volodymyr Ivasivka

Temat pracy: Św. Paweł jako apostoł na podstawie dzieł św. Jana Chryzostoma.

Termin obrony: 27.09.2018 (czwartek), godz. 11.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

mgr Michał Piotr Zborowski

Temat pracy: Kerygmat w ujęciu o. Raniero Cantalamessy. Studium dogmatyczno-pastoralne.

Termin obrony: 27.09.2018 (czwartek), godz. 11.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

mgr Włodzimierz Osadczy

Temat pracy: Unia Brzeska w perspektywie polskiej, rosyjskiej i ukraińskiej. Studium Teologiczno-historyczne.

Termin obrony: 26.09.2018 (środa), godz. 13.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

 ks. mgr Arkadiusz Korwin-Gronkowski

Temat pracy: Teologia misterium Boga i człowieka w ujęciu księdza Franciszka Blachnickiego.

Termin obrony: 26.09.2018 (środa), godz. 11.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

ks. mgr Paweł Piotr Jasina SChr

Temat pracy: Chrystocentryzm jako droga odnowy państwa i kościoła. W nauczaniu kard. Augusta Hlonda.

Termin obrony: 25.09.2018 (wtorek), godz. 13.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

mgr Matylda Ptak-Farmas vel Król

Temat pracy: Iluminacje rękopisów liturgicznych z bernardyńskiego skryptorium na Stradomiu z II połowy XV wieku i z XVI stulecia.

Termin obrony: 25.09.2018 (wtorek), godz. 12.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski, al. Racławickie 14, sala GG-137

 

 

mgr Magdalena Łońska

Temat pracy: Podstawowe założenia biopolityki w świetle nauczania kościoła. Studium teologicznomoralne.

Termin obrony: 24.09.2018 (poniedziałek), godz. 13.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

mgr Kamil Rusiłowicz

Temat pracy: The Poetics of Neobaroque Space: Theory and Application.

Termin obrony: 24.09.2018 (poniedziałek), godz. 13.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski, al. Racławickie 14, sala GG-110

 

 

mgr Maria Słocińska

Temat pracy: Petera Knauera Teologia Słowa Bożego.

Termin obrony: 24.09.2018 (poniedziałek), godz. 11.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

mgr Magdalena Święs

Temat pracy: Człowiek jako misterium według Czesława S. Bartnika.

Termin obrony: 24.09.2018 (poniedziałek), godz. 11.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

mgr Amelia Szuba-Wenek

Temat pracy: "Ich schreibe für Leser" Das Autor-Leser-Verhältnis in Peter Bichsels Kurzprosa und Publizistik.

Termin obrony: 24.09.2018 (poniedziałek), godz. 11.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski, al. Racławickie 14, sala GG-137

 

 

mgr Łukasz Dębiec

Temat pracy: Flannery O'Connor's Responses to the Melancholic Plight of the American South.

Termin obrony: 24.09.2018 (poniedziałek), godz. 10.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski, al. Racławickie 14, sala GG-110

 

 

ks. mgr Łukasz Grzegorz Florczyk

Temat pracy: Bóg Izraela w Rozumieniu Nie-Izraelitów. Studium Historyczno-krytyczne Wybranych Tradycji Deuteronomistycznej Historiografii (JOZ-2KRL)

Termin obrony: 21.09.2018 (piątek), godz. 14.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

ks. mgr Mateusz Jan Targoński

Temat pracy: Arcykapłan Pinchas i jego gorliwość o Boga. Model pobożności w judaizmie okresu Drugiej Świątyni i Nowym Testamencie.

Termin obrony: 21.09.2018 (piątek), godz. 12.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

mgr Urszula Zofia Brzozowska

Temat pracy: Dziecięctwo a niemowlęctwo duchowe. Studium porównawcze duchowości św. Teresy od Dzieciątka Jezus i sł. B. Leonii Nastał.

Termin obrony: 20.09.2018 (czwartek), godz. 15.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

mgr Łukasz Kaczmarek

Temat pracy: Twórczość Apolinarego Szeluty w kontekście muzyki europejskiej pierwszej połowy XX wieku.

Termin obrony: 20.09.2018 (czwartek), godz. 13.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

ks. mgr lic. Rafał Szykuła

Temat pracy: Ojcostwo duchowe w listach Barsanufiusza i Jana z Gazy.

Termin obrony: 20.09.2018 (czwartek), godz. 11.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

mgr Katarzyna Socha

Temat pracy: (Literarisches) Wahrnehmungskonstrukt "Mittelalter" im deutschen historischen Roman der 2010er Jahre.

Termin obrony: 20.09.2018 (czwartek), godz. 10.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski, al. Racławickie 14, sala GG-137

 

 

ks. mgr Dariusz Sonak

Temat pracy: Formacja ludzka prezbiterów w świetle kwartalnika "Pastores" w latach 1998-2016.

Termin obrony: 19.09.2018 (środa), godz. 13.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

mgr Anna Teresa Jędrejek

Temat pracy: Wychowanie religijne w rodzinie. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań rodziców w wybranych parafiach archidiecezji lubelskiej.

Termin obrony: 19.09.2018 (środa), godz. 11.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

mgr Małgorzata Rzymkowska

Temat pracy: Anthropologische und kosmische Neuwerdung im Prosawerk von Silja Walter.

Termin obrony: 19.09.2018 (środa), godz. 10.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski, al. Racławickie 14, sala GG-137

 

 

ks. mgr Radosław Tadeusz Szucki

Temat pracy: Stosunek maturzystów do małżeństwa i rodziny. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań w diecezji siedleckiej.

Termin obrony: 18.09.2018 (wtorek), godz. 13.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

ks. mgr Damian Tomasz Kwiatkowski

Temat pracy: Małżeństwo chrześcijańskie w mistagogicznej formacji Ruchu Światło-Życie.

Termin obrony: 18.09.2018 (wtorek), godz. 11.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Aktualizacja:
Anna Krasuska
Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2018, godz. 13:53 - Anna Krasuska