Biblioteka Uniwersytecka KUL

Sekretariat

email: sekbibl[at]kul.lublin.pl, tel. (+48) 81 445-31-49, fax. (+48) 445-31-51

   
Prace doktorskie

 

W Czytelni Głównej Biblioteki Uniwersyteckiej KUL udostępnione są do wglądu
następujące rozprawy doktorskie:
 

mgr Marcin Stanisław Walczak

Temat pracy: Ku Nieuwarunkowanemu poprzez uwarunkowane. Pośrednictwo w teologii Paula Tillicha.

Termin obrony: 29.09.2017 r. (piątek), godz. 13:00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

ks. mgr lic. Grzegorz Kaczorowski

Temat pracy: Apologijny wymiar doświadczenia wiary w nauczaniu Benedykta XVI.

Termin obrony: 26.09.2017 r. (wtorek), godz. 13:00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-1031

 
 

mgr Marcin Sękowski

Temat pracy: Postawa wobec śmierci w cyklu życia człowieka.

Termin obrony: 05.07.2017 r. (środa), godz. 13:30

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-618

 

mgr Anna Gucwa

Temat pracy: Kształtowanie się motywacji zawodowej osób w wieku średnim o różnym statusie zawodowym.

Termin obrony: 05.07.2017 r. (środa), godz. 11:00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-618

 

mgr Przemysław Wojtacha

Temat pracy: Metalowe aplikacje w formie szat na obrazach w sztuce polskiej XVII i XVIII wieku.

Termin obrony: 03.07.2017 r. (poniedziałek), godz. 12:00

Miejsce: Centrum Transferu Wiedzy, al. Racławickie 14, sala CTW-217

 

mgr Anna Mazur

Temat pracy: Psychospołeczne uwarunkowania różnic w resocjalizacji nieletnich dziewcząt i chłopców.

Termin obrony: 03.07.2017 r. (poniedziałek), godz. 9:00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-618

 
 

mgr Anna Struzik

Temat pracy: Strategie artystyczne oparte na archetypie Trickstera w nowej sztuce polskiej.

Termin obrony: 30.06.2017 r. (piątek), godz. 12:00

Miejsce: Centrum Transferu Wiedzy, al. Racławickie 14, sala CTW-217

 

ks. mgr lic. Paweł Kucia

Temat pracy: Prasowy wizerunek pontyfikatu Benedykta XVI. Analiza jakościowa dyskursu "Polityki" i "Gościa Niedzielnego". Studium z edukacji medialnej.

Termin obrony: 29.06.2017 r. (czwartek), godz. 13:00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

o. mgr Rafał Kwiatkowski OFMConv

Temat pracy: Prowincja Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w latach 1939-1972.

Termin obrony: 29.06.2017 r. (czwartek), godz. 11:00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-1031

 
 

ks. mgr Łukasz Górzyński SAC

Temat pracy: Eklezjalny wymiar troski o zdrowie człowieka. Studium teologicznomoralne.

Termin obrony: 28.06.2017 r. (środa), godz. 11:00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

mgr Anna Kęsek-Chyży

Temat pracy: Działalność artystyczna Adolfo Marsillacha (1928-2002) na tle XX-wiecznej historii Hiszpanii.

Termin obrony: 27.06.2017 r. (wtorek), godz. 14:30

Miejsce: Centrum Transferu Wiedzy, al. Racławickie 14, sala CTW-217

 

 

mgr Weronika Witosław

Temat pracy: Nagość i ciało w poezji polskiego baroku.

Termin obrony: 26.06.2017 r. (poniedziałek), godz. 12:00

Miejsce: Centrum Transferu Wiedzy, al. Racławickie 14, sala CTW-217

 

s. mgr Elwira Balcer

Temat pracy: Samowychowanie w ujęciu wybranych autorów katolickich XX wieku. Analiza porównawcza.

Termin obrony: 26.06.2017 r. (poniedziałek), godz. 11:30

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-618

 

o. mgr Michał Antoni Maciaczyk OFM

Temat pracy: Obraz doskonałego ucznia (Mt 5,1-48) w polskim przepowiadaniu posoborowym. Studium homiletyczne.

Termin obrony: 26.06.2017 r. (poniedziałek), godz. 11:00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

mgr Anna Kulpa

Temat pracy: Marzyć znaczyć tworzyć... Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu 1976-2007.

Termin obrony: 23.06.2017 r. (piątek), godz. 11:30

Miejsce: Centrum Transferu Wiedzy, al. Racławickie 14, sala CTW-217

 

mgr Karolina Strzelczyk

Temat pracy: Znaczenie dystrybucji zasobów psychospołecznych w kształtowaniu poczucia jakości życia u kobiet z doświadczeniem małoletniego macierzyństwa.

Termin obrony: 22.06.2017 r. (czwartek), godz. 13:00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-618

 

mgr Magdalena Ewa Lemieszek

Temat pracy: Apostolat rodziny wielodzietnej. Studium z duszpasterstwa rodzin.

Termin obrony: 22.06.2017 r. (czwartek), godz. 11:00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-1031

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Aktualizacja:
Anna Krasuska
Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 23.06.2017, godz. 12:56 - Anna Krasuska