Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Biblioteka Instytutu Psychologii

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

 

Biblioteka mieści się w Collegium Jana Pawła II

IV piętro, sala 408 (wypożyczalnia z czytelnią)

 

 

Pracownik: mgr Edward Ferenc, kustosz

Pracownik: mgr Anna Domańska, kustosz

 

Telefon do bibliotekarzy : 81 445-34-12

Telefon do czytelni: 81 445-34-11

  

 

Biblioteka Instytutu Psychologii

 

czynna w okresie wakacji:

 

do 10 lipca - w godz. od 8 do 16

od 16 do 20 lipca - w godz. od 8 do 15

 

Od 23 lipca do 24 sierpnia -  biblioteka z a m k n i ę t a !

 

od 27 do 31 sierpnia - w godz. od 9 do 16

we wrześniu - w godz. od 8 do 16

 

UWAGA!

We wszystkie soboty

 biblioteka zamknięta!

 

Ze względu na wprowadzenie wypożyczania elektronicznego

wymagane jest posiadanie konta BU KUL i jego coroczna aktualizacja

na podstawie ważnej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej

 

Księgozbiór udostępniany na bieżąco!

 

UWAGA!

Przyjmowane są także

zamówieniana na wypożyczenia książek do domu,

składane za pośrednictwem poczty e-mail bipsych@kul.pl

albo z użyciem komunikatora ze strony kontakt,art_8800.html

Realizacja odbywa się na drugi dzień

po złożeniu zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     

 

 

 

   
                                                   

Autor: Wiesław Talik
Ostatnia aktualizacja: 05.07.2018, godz. 14:29 - Edward Ferenc