Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Biblioteka Instytutu Psychologii

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

 

Biblioteka mieści się w Collegium Jana Pawła II

IV piętro, sala 408 (wypożyczalnia z czytelnią)

 

 

Pracownik: mgr Edward Ferenc, kustosz

Pracownik: mgr Anna Domańska, kustosz

 

Telefon do bibliotekarzy : 81 445-34-12

Telefon do czytelni: 81 445-34-11

  

 

Biblioteka Instytutu Psychologii

 

czynna w godzinach:

 

 W związku z nieobecnością drugiego bibliotekarza

(zwolnienie lekarskie)

w dniach do 15 II br. (włącznie)

biblioteka czynna

w godz. 9.00-15.00

 

W soboty

 biblioteka zamknięta!

 

Przerwa na bieżące prace administracyjne

- codziennie: 13.00-14.00

(z możliwością warunkowego korzystania

przez czytelników z Czytelni)

   

 

Księgozbiór udostępniany na bieżąco!

 

UWAGA!

Przyjmowane są także

zamówienia i rezerwacje

na wypożyczenia książek do domu,

składane za pośrednictwem poczty e-mail bipsych@kul.pl

albo z użyciem komunikatora ze strony kontakt,art_8800.html

Realizacja odbywa się na drugi dzień

po złożeniu zamówienia.

 

 

   

UWAGA!


 

                                                 

Autor: Wiesław Talik
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2017, godz. 15:44 - Edward Ferenc