Dostęp testowy do baz wydawnictwa Brill

 

Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o uruchomieniu dostępu testowego do baz wydawnictwa Brill. Dostęp będzie możliwy w sieci KUL oraz zdalnie w dniach 1–30 listopada 2021.

 

 

1. New Pauly Online - wejście do bazy

 

Opis:

New Pauly Online wydawnictwa Brill to angielska edycja Der Neue Pauly, wydawanego przez Verlag JB Metzler od 1996 roku. Jest to niezrównane dzieło referencyjne dot. starożytności grecko-rzymskiej, obejmujące ponad dwa tysiące lat historii, od II tysiąclecia p.n.e. do wczesnośredniowiecznej Europy. Uwzględnia ono powiązania między kulturą grecko-rzymską, a kulturą semicką, celtycką, germańską i słowiańską oraz starożytnym judaizmem, chrześcijaństwem i islamem. New Pauly Online przedstawia aktualny stan tradycyjnych i nowych obszarów badań oraz łączy specjalistyczną wiedzę czołowych naukowców z całego świata. Wiele wpisów jest wyjaśnionych mapami i ilustracjami oraz zawiera zaktualizowane odnośniki bibliograficzne.

 

 

2. The Brill Dictionary of Religion - wejście do bazy

 

Opis:

Obszerny, bogato ilustrowany słownik Brill Dictionary of Religion (BDR) Online zawiera ponad 500 haseł i jest multimedialnym źródłem informacji o wielu różnych formach zaangażowania religijnego. Obejmuje szeroki zakres teologii, religii i zjawisk religijnych w skali globalnej. BDR zajmuje się różnymi teologiami i doktrynami oficjalnych zinstytucjonalizowanych religii oraz uwzględnia wiele innych zjawisk religijnych, przez co jest pomocny w badaniu sieci i powiązań tworzonych przez różne religie we współczesnych społeczeństwach.

 

 

3. Dead Sea Scrolls Electronic Library Non-Biblical Texts - wejście do bazy

 

Opis:

Wydanie internetowe Zwojów znad Morza Martwego, wydane przez Brill i Brigham Young University, zawierające pełną transkrypcję hebrajską i tłumaczenie na język angielski tekstu niebiblijnego wraz z obrazami w wysokiej rozdzielczości.

 

 

4. Dead Sea Scrolls Electronic Library Biblical Texts - wejście do bazy

 

Opis:

Wydanie internetowe Zwojów znad Morza Martwego, wydane przez Brill i Brigham Young University, zawierające pełną transkrypcję hebrajską i tłumaczenie na język angielski tekstu biblijnego wraz z obrazami w wysokiej rozdzielczości.

 

Zapraszamy do testowania!

 


heinonline_lg_2

Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o uruchomieniu dostępu testowego do prawniczej bazy danych The HeinOnline International Core Package. Dostęp jest możliwy w sieci KUL oraz zdalnie do dnia 20 grudnia 2021.

 

Wejście do bazy: http://buhan.kul.pl/han/hol/ 

 

Dostęp obejmuje następujące zasoby zawarte w pakiecie: 

Law Journal Library
• English Reports
• Fastcase Case Law
• Foreign & International Law Resources Database
• Legal Classics
• Revised Statutes of Canada
• United Nations Law Collection
• Women and the Law (Peggy)
• World Constitutions Illustrated
• World Treaty Library
• World Trials Library

 

Opis:

The HeinOnline International Core Package zapewnia dostęp do informacji na temat rozwoju politycznego oraz pełnej historii tworzenia systemów rządowych i prawnych na całym świecie z zakresu ponad 300 lat. Zawiera wiele baz danych, m.in. zbiór ponad 2800 czasopism HeinOnline odnoszących się do różnych obszarów tematycznych, od początku wydawania do najbardziej aktualnych publikacji.

 

Pomoc (Help Resources)

W celu pełnego wykorzystania bazy wydawca udostępnia następujące zasoby:

  • Knowledge Base (Baza wiedzy: dostęp do przewodnika szkoleniowego, filmów itd.)
  • LibGuides (Przewodniki zawierające treści specyficzne dla poszczególnych baz danych, wskazówki dotyczące wyszukiwania, narzędzia, funkcje, materiały szkoleniowe itd.)
  • HeinOnline Blog (Blog dot. nowych treści i funkcji dostępnych w HeinOnline)
  • Live Support (Wsparcie na żywo: zespół pomocy technicznej dostępny przez czat, e-mail lub pod numerem (800) 277-6995
  • Training & Demos (Szkolenia i prezentacje specjalistów ds. pomocy technicznej)

 

W załączeniu ulotka informacyjna na temat bazy.

The HeinOnline International Core

                                                                          Zapraszamy do testowania!

Dostęp do platformy Sketch Engine

 

 

Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o możliwości dostępu do platformy Sketch Engine – narzędzia do badania działania języka, w ramach projektu europejskiego ELEXIS.

 

Sketch Engine to wszechstronny program oferujący dostęp do 500 zbiorów korpusów tekstowych (do 30 miliardów słów każdy) w ponad 90 językach oraz zaawansowanych narzędzi do ich przeszukiwania i analizy. Daje on użytkownikom możliwość tworzenia i eksploracji własnych zasobów językowych. Jego algorytmy analizują autentyczne teksty złożone z miliardów słów oraz identyfikują co jest typowe w języku, a co rzadkie lub niezwykłe. Może być wykorzystywany w badaniach naukowych, nauce języków i w tłumaczeniu.

 

Dostęp będzie możliwy do dnia 1 kwietnia 2022 r.

 

Więcej informacji na temat platformy na stronie: https://www.sketchengine.eu/elexis/

Informacje na temat korzystania: https://www.sketchengine.eu/guide/

Informacje na temat logowania SSO: https://www.sketchengine.eu/guide/single-sign-on-sso/

 

W celu zalogowania SSO należy:

  • Wybrać "Institutional login" na stronie logowania Sketch Engine: https://app.sketchengine.eu/

  • Wybrać z listy nazwę uczelni (John Paul II Catholic University of Lublin)

  • zalogować się za pomocą nazwy użytkownika i hasła z e-KUL

 

Po pomyślnym uwierzytelnieniu nastąpi przekierowanie do Sketch Engine.

 

Użytkowników posiadających konta indywidualne  bez logowania SSO prosimy o zgłoszenie nazwy użytkownika na adres: infnauk[at]kul.pl, w celu umożliwienia logowania do Sketch Engine za pomocą jednokrotnego logowania.

 

Każdemu użytkownikowi jest przydzielany limit 1miliona słów. Dodatkowo każda instytucja otrzymuje wspólną przestrzeń 1 miliarda słów.

 

 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2021, godz. 10:25 - Małgorzata Augustyniuk