Przedłużenie dostępu testowego do rozszerzonych kolekcji JSTOR

 

 

Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o przedłużeniu rozszerzonego dostępu do kolekcji JSTOR. Obejmuje on dodatkowe czasopisma archiwalne i materiały źródłowe poza tymi, które BU KUL subskrybuje. Ponadto firma ITHAKA umożliwiła dostęp dla KUL do zasobów Biblioteki cyfrowej Artstor

(poniżej informacje). Dostęp będzie aktywny od 5.11.2020 r. do 30.06.2021 r.

 

Link dostępu do baz JSTOR: http://buhan.kul.pl/han/jstore/

Link dostępu do bazy Artstor: http://buhan.kul.pl/han/jstor-artstor/


Więcej informacji na temat rozszerzonego dostępu znajdą Państwo pod linkiem: JSTOR and Artstor expanded access program

 

Biblioteka cyfrowa Artstor oferuje 3 miliony obrazów z wiodących muzeów i archiwów zdjęć, w tym wiele unikatowych kolekcji. Zbiory te mają zatwierdzone prawa do użytku w edukacji, obejmują szeroką gamę dyscyplin i są prezentowane wraz z zestawem specjalistycznych narzędzi do nauczania i uczenia się (podręczniki, LibGuides, seminaria internetowe, filmy itp.). Po zapisaniu się do newslettera JSTOR można otrzymywać comiesięczne wskazówki, informacje i aktualizacje oraz webinary dot. Artstor.

 

Pomoce JSTOR na temat zdalnego nauczania i uczenia się online oraz pomoc w korzystaniu z zasobów

 

Zapraszamy do korzystania oraz zgłaszania uwag

i zapotrzebowania na poszczególne bazy!

 


Dostęp testowy do baz APA: PsycTests i PsycTherapy

 

 

Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o uruchomieniu dostępu testowego do baz danych APA: PsycTESTS oraz PsycTHERAPY.

 

Z baz można korzystać w sieci KUL oraz zdalnie (z komputerów domowych i urządzeń mobilnych) od 4.11.2020 do 31.12.2020.

 

Bezpośredni link do PsycTESTS: http://buhan.kul.pl/han/ebsco-pst/

Bezpośredni link do PsycTHERAPY: http://buhan.kul.pl/han/ebsco-ldpsy/

 

Zapraszamy do korzystania oraz zgłaszania uwag

i zapotrzebowania na poszczególne bazy!

Informacje o bazach:

 

PsycTESTS stanowi repozytorium testów psychologicznych. Zawiera tysiące instrumentów i testów gotowych do natychmiastowego pobrania i wykorzystania podczas badań i w procesie dydaktycznym. Baza ma międzynarodowy zakres i umożliwia dostęp do rosnącej liczby testów wydawanych nie tylko w języku angielskim, ale również w 40 innych. PsycTESTS jest autorytatywnym źródłem uporządkowanej informacji na temat testów istotnych dla psychologów i specjalistów z dziedzin pokrewnych jak np.: psychiatria, zarządzanie, biznes, edukacja, nauki społeczne, neurobiologia, prawo, medycyna, opieka społeczna. Baza koncentruje się na współczesnych przypadkach używanych testów, ale jej zakres obejmuje ponad sto lat.

 

PsycTHERAPY stanowi unikalną bazę danych wideo z prezentacją sesji terapeutycznych w streamingu, wspierającą edukację kliniczną i poradnictwa psychologicznego. Wyprodukowana przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (APA), biblioteka PsycTHERAPY oferuje ponad 500 nagrań sesji terapeutycznych z wykorzystaniem najnowszych technik psychoterapii.

PsycTHERAPY zapewnia lekarzom, doradcom i stażystom możliwość obserwacji rzeczywistych filmów z psychoterapii. Kolekcja ta obejmuje sprawdzone metody pokazujące typowe przeszkody napotykane podczas sesji terapeutycznych. Filmom wideo towarzyszą odpowiednie transkrypty, ułatwiające wyszukiwanie interakcji w ramach nagrań.

Ta unikalna kolekcja filmów wideo uwzględnia praktykę ponad 140 znanych terapeutów i oferuje ponad 240 tematów psychoterapeutycznych, takich jak lęk, uzależnienia, fobie, problemy związane z relacjami i depresja. Tematy te są poruszane za pomocą różnych metod terapeutycznych, w tym zintegrowanej behawioralnej opieki zdrowotnej, terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii akceptacji i zaangażowania.

 

 


Dostęp testowy do platformy Project MUSE Premium

 

 

Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o uruchomieniu dostępu testowego do kolekcji czasopism naukowych Project MUSE Premium, z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

 

Wejście do bazy: http://buhan.kul.pl/han/muse/

 

Materiały dodatkowe (przewodniki wyszukiwania): https://about.muse.jhu.edu/resources/user-guidesDostęp jest możliwy w sieci KUL oraz zdalnie od dnia 26 października 2020 r. do dnia 9 grudnia 2020 r.

 

Projekt MUSE zapewnia:

• Nieograniczony równoczesny dostęp, drukowanie i pobieranie

• Mobilny dostęp na dowolnym urządzeniu obsługującym format PDF

• Dodatkowy dostęp do treści za pośrednictwem Google Scholar i Microsoft Academic Search 

 

Zapraszamy do testowania oraz zgłaszania uwag i zapotrzebowania na poszczególne bazy!


Dostęp testowy do czasopism SAGE

 

 

Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o uruchomieniu dostępu testowego do czasopism wydawnictwa SAGE.

 

Pakiet SAGE Premier zawiera 1004 tytuły (ponad 1 milion artykułów). Są to międzynarodowe, recenzowane czasopisma, z których znaczną część ujęto w rankingach (Journal Citation Reports®, Clarivate Analytics).

 

Dostęp jest możliwy w sieci KUL oraz zdalnie do dnia 11 listopada 2020 r.

 

Wejście do bazy

 

Zapraszamy do testowania oraz zgłaszania uwag i zapotrzebowania na poszczególne bazy!

 

 


Przedłużenie dostępu testowego do bazy Digital Loeb Classical Library

 

 

loeb

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o przedłużeniu dostępu testowego do bazy Digital Loeb Classical Library. Dostęp potrwa do 6 listopada br.

 

WEJŚCIE DO BAZY

 

Digital Loeb Classical Library to w pełni przeszukiwalna wirtualna biblioteka wszystkiego, co jest ważne w literaturze greckiej i łacińskiej. Poezja epicka i liryczna; tragedia i komedia; historia, podróże, filozofia i oratorium; pisarze tworzący literaturę medyczną i matematyczną; ci pisarze okresu wczesnego chrześcijaństwa/Kościoła, którzy szczególnie korzystali z kultury pogańskiej - krótko mówiąc, całe greckie i łacińskie dziedzictwo klasyczne jest reprezentowane tutaj z aktualnymi tekstami i dokładnymi tłumaczeniami na język angielski.

Ponad 530 tomów tekstów łacińskich, greckich i angielskich jest dostępnych w nowoczesnym i eleganckim interfejsie, umożliwiając czytelnikom łatwe przeglądanie, wyszukiwanie, dodawanie zakładek, adnotacje i udostępnianie treści.


Zapraszamy do korzystania!


 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2020, godz. 14:48 - Małgorzata Augustyniuk