Dostęp testowy do książek wydawnictwa Cambridge University Press

 

 

Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o uruchomieniu dostępu testowego do:

ok. 2000 książek wydawnictwa Cambridge University Press z różnych dziedzin wiedzy: historia, literatura, badania terenowe, filozofia, studia klasyczne, polityka i stosunki międzynarodowe, religia, prawo, inżynieria, muzyka, ekonomia, język i językoznawstwo, fizyka i astronomia, nauki o ziemi i środowisku, matematyka, dramat i teatr, psychologia, zarządzanie, edukacja, socjologia, medycyna.

 

Link dostępu: http://buhan.kul.pl/han/camb-test/

 

Dostęp potrwa do dnia 31 maja br.

 


Czasowe rozszerzenie dostępu do kolekcji JSTOR

 

1

 Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o czasowym rozszerzeniu dostępu  do kolekcji JSTOR.

 Obejmuje on dodatkowe czasopisma i materiały źródłowe poza tymi, które BU KUL  już subskrybuje oraz ciągle powiększającą się kolekcję e-booków.

 Dostęp jest aktywny od dzisiaj do dnia 30 czerwca 2020 r.Link dostępu do baz JSTOR: https://www-1jstor-1org-10000098y003e.buhan.kul.pl/


Więcej informacji o dodatkowych kolekcjach znajdą Państwo na stronach:

opis rozszerzonej kolekcji czasopism

opis rozszerzonej kolekcji książek


 

Zapraszamy do testowania oraz zgłaszania uwag i zapotrzebowania na poszczególne bazy!


Dostęp testowy do baz danych wydawnictwa Sage

 

Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o uruchomieniu dostępu testowego do baz danych wydawnictwa SAGE. Poniżej znajdą Państwo krótkie opisy baz, linki dostępu oraz linki do dodatkowych materiałów. Dostęp jest możliwy w sieci KUL oraz zdalnie od dnia 6 kwietnia do dnia 5 maja 2020 r.  

Dostęp obejmuje interdyscyplinarne kolekcje wydawnictwa SAGE, zawierające międzynarodowe, recenzowane czasopisma, z których znaczną część ujęto w rankingach (Journal Citation Reports®, Clarivate Analytics).

 

Wykaz tytułów dostępnych w poszczególnych pakietach: https://us.sagepub.com/en-us/nam/title-lists 

Materiały: https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/training-resource-centre/sage-journals 

Wejście do bazy: http://buhan.kul.pl/han/sage-journals/

Opis poszczególnych kolekcji czasopism:

 

SAGE Premier – największy pakiet czasopism oferowany przez SAGE, zawiera 1004 tytuły (ponad 1 milion artykułów);

 

HSS - Humanities and Social Sciences – pakiet z zakresu nauk humanistycznych i biznesu. Zapewnia dostęp do 752 czasopism (ponad 641 000 artykułów). Zakres tematyczny: Sztuka i nauki humanistyczne, socjologia, edukacja, psychologia, komunikacja i media, politologia, kryminologia i prawo, polityka oraz stosunki międzynarodowe, biznes i zarządzanie i in. 

 

STM - Science, Technology and Medicine – pakiet z zakresu medycyny i nauk ścisłych. Zakres tematyczny: inżynieria materiałowa, IT, chemia, polimery, nanotechnologie, biotechnologia, biologia, genetyka, medycyna kliniczna, medycyna ogólna, onkologia, pielęgniarstwo, psychiatria, toksykologia, chirurgia, i in.  

Zapewnia dostęp do 488 czasopism, zgrupowanych w trzech kolekcjach: STM, nauki o zdrowiu i medycyna kliniczna:  

  1. Science, Technology and Medicine (STM) – pakiet nauk ścisłych i medycyny (488 czasopism) 

  2. Health Sciences Package – Pakiet nauk o zdrowiu (dostęp do 396 czasopism, ponad 468 000 artykułów)&nbsp

  3. Clinical Medicine Package – Pakiet medycyny klinicznej (dostęp do 281 czasopism, ponad 360 000  artykułów)

SAGE BUSINESS CASES: 
Wejście do bazy: http://buhan.kul.pl/han/sage-business/

Opis: Baza SAGE Business Cases to pierwszy elektroniczny zbiór studiów przypadków biznesowych. Baza zapewnia nieograniczony dostęp do 2 500 globalnych i wiarygodnych przykładów ze świata biznesu.


Platforma Sage Knowledge - platforma nauk społecznych dla SAGE i CQ Press book, zawiera książki, materiały referencyjne i treści wideo z zakresu nauk społecznych, edukacji, ekonomii, pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu i in. Pozwala na łatwe przeglądanie, pobieranie i udostępnianie zasobów, a także ich integrację z materiałami referencyjnymi, książkowymi i wideo wydawnictwa SAGE. 

 

Wejście do bazy: http://buhan.kul.pl/han/sage-know/

  

Zapraszamy do testowania oraz zgłaszania uwag i zapotrzebowania na poszczególne bazy! 


Dostęp testowy do wybranych kolekcji wydawnictwa Bloomsbury

 

 

Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o uruchomieniu dostępu testowego do wybranych kolekcji wydawnictwa Bloomsbury. Poniżej znajdą Państwo krótkie opisy baz, linki dostępu oraz linki do dodatkowych materiałów.

 

Dostęp jest możliwy w sieci KUL oraz zdalnie od dnia dzisiejszego do 31 maja 2020 r. i obejmuje następujące kolekcje: Bloomsbury Arcadian Library, Bloomsbury Collections, Bloomsbury Cultural History, Bloomsbury Education and Childhood Studies, Bloomsbury Encyclopaedia of Philosophers, Bloomsbury Medieval Studies, Churchill Archive, Theology and Religion Online.

 

Zakres tematyczny: Biblioteka arkadyjska. Wspólne dziedzictwo kulturowe na Bliskim Wschodzie i Zachodzie, obejmujące oprócz rzadkich drukowanych książek również rękopisy i znaczące materiały dokumentalne.

 

Link dostępu: http://buhan.kul.pl/han/bloom-arcadian/

 

Materiały dodatkowe:

Prezentacja wideo: https://www.arcadianlibraryonline.com/take-a-tour
Informacje: https://www.arcadianlibraryonline.com/article?docid=ARCS_001

 

Zakres tematyczny: Bloomsbury Collections - kolekcje eBooków z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, zawierające ponad 6000 tytułów, wydanych przez: Bloomsbury, Continuum, T&T Clark, Bristol Classical Press, Berg, The Arden Shakespeare, Hart Publishing.

 

Link dostępu: http://buhan.kul.pl/han/bloom-collect/

 

Materiały dodatkowe: bloomsbury-collections-user-guide

 

 

 

Zakres tematyczny: Bloomsbury Cultural History - interaktywny zasób online zapewniający dostęp do przełomowej serii Bloomsbury Cultural Histories. Bloomsbury Cultural History składa się z wyselekcjonowanych i zilustrowanych prac referencyjnych oraz obszernych e-booków i kolekcji obrazów, możliwych do przeszukiwania na jednej platformie.

 

Link dostępu: http://buhan.kul.pl/han/bloom-cultural/

 

Zakres tematyczny: Bloomsbury Education and Childhood Studies - platforma cyfrowa z zakresu edukacji i studiów nad dzieciństwem na całym świecie, uwzględniająca sześć kluczowych poziomów edukacji: wczesna edukacja, dzieciństwo, wiek dorastania, szkolnictwo podstawowe, szkolnictwo średnie i szkolnictwo wyższe.

 

Link dostępu: http://buhan.kul.pl/han/bloom-becs/

 

Materiały dodatkowe:

 

 

Zakres tematyczny: Bloomsbury Encyclopedia of Philosophers zawiera krytyczne opisy biograficzne osób, które przyczyniły się do rozwoju historii myśli i filozofii – w tym filozofów, ale też działaczy na rzecz praw obywatelskich, klasycystów, duchownych, ekonomistów, matematyków, powieściopisarzy, poetów, polityków i naukowców. Obejmuje obecnie ponad 8 000 myślicieli z Ameryki Północnej, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Niemiec, Holandii i Bliskiego Wschodu.

 

Link dostępu: http://buhan.kul.pl/han/bloom-philosoph/

 

 

Zakres tematyczny: Bloomsbury Medieval Studies - interdyscyplinarny zasób cyfrowy z zakresu badań nad średniowieczem, łączący różnorodne źródła (m.in. wizualne, materiały referencyjne, obrazy kultury materialnej) w jedną platformę z możliwością wyszukiwania.Link dostępu: http://buhan.kul.pl/han/bloom-medie/

 

Materiały dodatkowe:

 

 

Zakres tematyczny: Churchill Archive - cyfrowa biblioteka współczesnej historii międzynarodowej, zawierająca ponad 800 tys. stron oryginalnych dokumentów z lat 1874–1965

 


Link dostępu: http://buhan.kul.pl/han/bloom-church/

 

Materiały dodatkowe:

Prezentacja wideo: http://www.churchillarchive.com/take-a-tour
Informacje: http://www.churchillarchive.com/teaching-and-research

 

Zakres materiału: Theology & Religion Online - cyfrowy zasób z zakresu teologii i religii przeznaczony dla studentów i naukowców teologii, studiów biblijnych, religioznawstwa i dziedzin pokrewnych.

 


Link dostępu: http://buhan.kul.pl/han/bloom-theology/

 

Materiały dodatkowe:

Prezentacja video:
https://www.theologyandreligiononline.com/about-theology-and-religion-online

 

 

Zapraszamy do testowania oraz zgłaszania uwag  

i zapotrzebowania na poszczególne bazy!  


Dostęp testowy do bazy Digital Loeb Classical Library

 

Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o uruchomieniu dostępu testowego do bazy Digital Loeb Classical Library. Dostęp potrwa do dnia 30 czerwca br.

 

WEJŚCIE DO BAZY

 

Digital Loeb Classical Library to w pełni przeszukiwalna wirtualna biblioteka wszystkiego, co jest ważne w literaturze greckiej i łacińskiej. Poezja epicka i liryczna; tragedia i komedia; historia, podróże, filozofia i oratorium; pisarze tworzący literaturę medyczną i matematyczną; ci pisarze okresu wczesnego chrześcijaństwa/Kościoła, którzy szczególnie korzystali z kultury pogańskiej - krótko mówiąc, całe greckie i łacińskie dziedzictwo klasyczne jest reprezentowane tutaj z aktualnymi tekstami i dokładnymi tłumaczeniami na język angielski.

Ponad 530 tomów tekstów łacińskich, greckich i angielskich jest dostępnych w nowoczesnym i eleganckim interfejsie, umożliwiając czytelnikom łatwe przeglądanie, wyszukiwanie, dodawanie zakładek, adnotacje i udostępnianie treści.


loeb


Zapraszamy do korzystania!

 


Dostęp testowy do baz: APA PsycTherapy oraz EBSCO eBook subscription Psychology Collection

 

Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o uruchomieniu dostępu testowego do baz: APA PsycTherapy oraz EBSCO eBook subscription Psychology Collection.

 

Kolekcja filmów video APA PsycTherapy będzie dostępna do 1 kwietnia 2020

Aktualizacja: Firma EBSCO przedłużyła dostęp testowy do końca kwietnia!

 

Kolekcja eBooków będzie dostępna do 30 kwietnia 2020.

 

PsycTHERAPY stanowi unikalną bazę danych wideo z prezentacją sesji terapeutycznych w streamingu, wspierającą edukację kliniczną i poradnictwa psychologicznego. Wyprodukowana przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (APA), biblioteka PsycTHERAPY oferuje ponad 500 nagrań sesji terapeutycznych z wykorzystaniem najnowszych technik psychoterapii.

PsycTHERAPY zapewnia lekarzom, doradcom i stażystom możliwość obserwacji rzeczywistych filmów z psychoterapii. Kolekcja ta obejmuje sprawdzone metody pokazujące typowe przeszkody napotykane podczas sesji terapeutycznych. Filmom wideo towarzyszą odpowiednie transkrypty, ułatwiające wyszukiwanie interakcji w ramach nagrań.

Ta unikalna kolekcja filmów wideo uwzględnia praktykę ponad 140 znanych terapeutów i oferuje ponad 240 tematów psychoterapeutycznych, takich jak lęk, uzależnienia, fobie, problemy związane z relacjami i depresja. Tematy te są poruszane za pomocą różnych metod terapeutycznych, w tym zintegrowanej behawioralnej opieki zdrowotnej, terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii akceptacji i zaangażowania.

 

Link bezpośredni do bazy PsycTherapy

 

EBSCO eBook Subscription Psychology Collection zawiera ponad 500 książek elektronicznych z zakresu psychologii, wybranych przez zespół bibliotekarzy dziedzinowych EBSCO. Kolekcja zawiera akademickie oraz branżowe wydawnictwa z zakresu tematów takich jak psychoanaliza, psychoterapia, doradztwo, psychologia społeczna oraz wielu innych. Tytuły zawarte w kolekcji dostępne są w modelu nielimitowanego dostępu.

 

Link bezpośredni do bazy EBSCO eBook Subscription Psychology Collection

 


 

Zapraszamy do testowania oraz zgłaszania uwag
i zapotrzebowania na poszczególne bazy!

 


Dostęp testowy do czasopism pełnotekstowych wydawnictwa Oxford University Press

 

 

Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o uruchomieniu dostępu testowego do czasopism pełnotekstowych wydawnictwa Oxford University Press.

 

Link dostępuhttp://buhan.kul.pl/han/oup-academic/

 

Dostęp do pakietu czasopism Full Collection będzie aktywny do 23 kwietnia 2020 r.

 

W załączeniu przedstawiamy listę tytułów wraz z linkami, za pośrednictwem których również można uzyskać dostęp do czasopism pełnotekstowych.

 

Test zapewnia dostęp do wydań bieżących oraz archiwalnych począwszy od roku 1996.

 

Zapraszamy do testowania oraz zgłaszania uwag
i zapotrzebowania na poszczególne bazy!


Dostęp testowy do multiwyszukiwarki EBSCO Discovery Service (EDS)

Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o uruchomieniu dostępu testowego do multiwyszukiwarki naukowej EBSCO Discovery Service (EDS) firmy Ebsco.

 

Narzędzie to umożliwia jednoczesne przeszukiwanie elektronicznych źródeł informacyjnych dostępnych w Bibliotece (baz danych, książek i czasopism elektronicznych). Zasoby te są przeszukiwane za pomocą jednego okienka wyszukiwawczego, a rezultaty wyszukiwania wyświetlane są na jednej platformie w postaci ujednoliconej listy wyników.

 

Z wyszukiwarki można korzystać w sieci KUL oraz zdalnie, pod adresem:
http://buhan.kul.pl/han/eds-ebsco/

 

Dostęp potrwa do dnia 30.06.2020 r.

 

Pod poniższym linkiem znajdą Państwo krótki instruktażowy film prezentujący funkcję EBSCO Discovery Service: https://www.youtube.com/watch?v=OhziLD7GZ-s

 

Zapraszamy do testowania oraz zgłaszania uwag.

 


Dostęp testowy do baz Wydawnictwa DUKE UNIVERSITY PRESS

 

Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o ponownym otwarciu dla KUL dostępu testowego do części matematycznej elektronicznych kolekcji wydawnictwa DUKE UNIVERSITY PRESS.

 

Z baz można korzystać w sieci KUL oraz zdalnie w dniach 14.02. - 6.04.2020.

 

Część matematyczna (Project Euclid + Duke Mathematical Journal + kolekcja MSP) jest
dostępna pod linkiem: http://buhan.kul.pl/han/dukemath/


Duke Math Journal jest dostępny pod linkiem: http://buhan.kul.pl/han/dukemjournal


 

Zapraszamy do testowania oraz zgłaszania uwag
i zapotrzebowania na poszczególne bazy!


 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 07.04.2020, godz. 00:56 - Małgorzata Augustyniuk