Dostęp testowy do prawniczych encyklopedii i baz prawniczych wydawnictwa Oxford University Press

 

 

Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o dostępie testowym do prawniczych encyklopedii i baz danych wydawnictwa Oxford University Press. Dostęp będzie aktywny do dnia 05.07.2021.  • Max Planck Encyclopedia of Public International Law

Link dostępu

 

  • Oxford Scholarly Authorities on International Law

Link dostępu

 

Oxford Scholarly Authorities on International Law (OSAIL) zawiera ponad 180 pełnotekstowych wydań online wiodących na rynku prac i traktatów opublikowanych przez Oxford University Press, w tym Oppenheim oraz Oxford Commentaries on International Law.

 

  • Oxford Reports on International Law

Link dostępu

 

Oxford Reports on International Law (ORIL) to niezbędne źródło informacji dla badaczy prawa międzynarodowego. Zawiera raporty na temat ponad 5500 przypadków z zakresu publicznego orzecznictwa międzynarodowego. Opisy przypadków zawierają pełny tekst każdej decyzji, przypis, a także komentarz analityczny i angielskie tłumaczenia.

 

Dodatkowe materiały są dostępne na stronach:

- Product training videos & guided tours

- Links to attend a live online demo or schedule your own

Zapraszamy do korzystania!

 


Dostęp testowy do bazy Access Engineering

 

 

Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o dostępie testowym do bazy Access Engineering.

Dostęp będzie aktywny od 5 maja i potrwa do 9 czerwca 2021.

 

Link dostępu: http://buhan.kul.pl/han/acceng/

 

AccessEngineering jest referencyjną bazą wiedzy zapewniającą dostęp do kolekcji autorytatywnych, regularnie aktualizowanych treści oraz narzędzi analitycznych, zapewniających pracownikom dydaktycznym, studentom oraz naukowcom-inżynierom wsparcie w obszarach nauczania oraz rozwiązywania współczesnych problemów szeroko pojętej inżynierii. Źródło zapewnia dostęp do:

 

- Ponad 700 książek pokrywających wszystkie specjalności inżynierskie, w tym takie tytuły jak Perry's Chemical Engineers' Handbook; Marks' Standard Handbook for Mechanical Engineers; Roark's Formula for Stress and Strain; Energy Systems Engineering: Evaluation and Implementation, Vanek;

- Ponad 900 filmów instruktażowych przedstawiających wypracowane rozwiązania problemów inżynierskich, matematycznych i naukowych, a także demonstracje sprzętu i procesów inżynieryjnych;

- Arkuszy kalkulacyjnych zawierających osadzone dane i formuły, pozwalające na usprawnienie złożonych obliczeń;

- Wyszukiwarki pozwalającej na zawężenie treści do tematów poruszanych w ramach poszczególnych programów studiów inżynierskich, co może pomóc wydziałom w planowaniu i realizacji programu nauczania.

- Ponad 4 300 interaktywnych wykresów i tabel;

- Narzędzia DataVis ™ służącego do wizualizacji danych, stworzonego w celu nauczania o właściwościach materiałów.

 

Link prowadzący do nagrania instruktażowego: AccessEngineering Site Overview

 

Link prowadzący do broszury „User Guide" przedstawiającej wskazówki dla użytkowników: AccessEngineering User Guide

 

W załączeniu lista książek, filmów instruktażowych oraz arkuszy kalkulacyjnych będących częścią bazy AccessEngineering wraz z linkami prowadzącymi bezpośrednio do poszczególnych publikacji.

 

Zapraszamy do korzystania!


Dostęp testowy do ekonomicznej bazy danych EconLit with Full Text

 

 

 

Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o uruchomieniu dostępu testowego do ekonomicznej bazy danych EconLit with Full Text na platformie EBSCOhost. Dostęp jest możliwy w sieci KUL oraz zdalnie od dnia 20 kwietnia 2021 r. do dnia 18 lipca 2021 r.Bezpośredni link dostępu

Wejście do bazy przez platformę EBSCO

 

Baza EconLit with Full Text obejmuje badania i artykuły pełnotekstowe z zakresu wszystkich dziedzin ekonomii, takich jak: rynki kapitałowe, gospodarka w poszczególnych krajach, ekonometria, prognozy ekonomiczne, ekonomia środowiska, regulacje rządowe, ekonomia pracy, teoria monetarna, ekonomia miast.

 

EconLit umożliwia dostęp do danych bibliograficznych zawartych w indeksie bazy oraz pełnotekstowych wersji ok. 600 czasopism z zakresu ekonomii i finansów, m.in. wydawanych przez American Economic Association (American Economic Review, Journal of Economic Literature, Journal of Economic Perspectives, Annals of Economics & Finance, Journal of Economic Integration, Revue d’Économie Financière).

 

Indeks EconLit, opracowany przez stowarzyszenie AEA jest najbardziej znanym źródłem literatury ekonomicznej. Wykorzystuje system klasyfikacji Journal of Economic Literature  (JEL) oraz tezaurus słów kluczowych do indeksowania sześciu typów rekordów: artykuły w czasopismach, książki, artykuły zbiorowe, dysertacje, artykuły robocze i pełnotekstowe recenzje książek z JEL. Dzięki tym źródłom całkowita liczba rekordów dostępnych w bazie danych przekracza 1,2 miliona.

 

Zapraszamy do testowania! 


Dostęp testowy do baz danych Wydawnictwa SAGE

 

 

Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o uruchomieniu dostępu testowego do baz danych wydawnictwa SAGE. Dostęp jest możliwy w sieci KUL oraz zdalnie od dnia 15 kwietnia 2021 r. do 14 maja 2021 r. i obejmuje:

 

 

  • SAGE Journals – kolekcja Premier 2021: największy pakiet czasopism oferowany przez SAGE, zawiera 1004 tytuły (ponad 1 milion artykułów)  

 

Wejście do bazy
Materiały informacyjne

 

 

  • SAGE Knowledge - platforma nauk społecznych dla SAGE i CQ Press book, zawiera książki, materiały referencyjne i nagrania wideo z zakresu nauk społecznych, edukacji, ekonomii, pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu i in. Pozwala na łatwe przeglądanie, pobieranie i udostępnianie zasobów, a także ich integrację z materiałami referencyjnymi, książkowymi i wideo wydawnictwa SAGE. 

 

Wejście do bazy

 

 

  • SAGE Research Methods – Core: kompleksowa biblioteka publikacji na temat metod badawczych. Zawiera ponad 1000 książek, prac referencyjnych, artykułów w czasopismach i krótkich filmów z renomowanej listy metod badawczych SAGE, obejmujących cały proces badawczy oraz pełen zakres metod jakościowych, ilościowych i mieszanych stosowanych w naukach społecznych, humanistycznych i medycynie. Baza zawiera wszystkie tytuły z serii SAGE Quantitative Applications in the Social Sciences (Little Green Books) i Qualitative Research Methods (Little Blue Books).

 

Wejście do bazy 

Zapraszamy do testowania! 


Dostęp testowy do prawniczej bazy Legalis wydawnictwa Helbing Lichtenhahn Verlag

 

 

Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o dostępie testowym do prawniczej bazy  Legalis wydawnictwa Helbing Lichtenhahn Verlag.

Dostęp będzie aktywny do dnia 31 maja 2021.

 

Link dostępu

 

Baza Legalis wydawnictwa Helbing Lichtenhahn Verlag umożliwia przeszukiwanie modułów dotyczących różnych dziedzin prawa. Udostępnia m.in. prace z serii Basler Kommentare, zawiera komentarze podatkowe, instrukcje, czasopisma oraz inne materiały.

 

Instrukcja korzystania:

Po wejściu na ww. stronę internetową należy kliknąć czerwono-biały przycisk „Weiter” w prawym górnym rogu, który przekierowuje bezpośrednio do bazy danych. Po lewej stronie wyświetlają się poszczególne moduły dostępne w bazie, np. moduł „Privatrecht”.

 

Zapraszamy do korzystania!


Dostęp testowy do bazy Central & Eastern European Academic Source (CEEAS)

 

 


Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o dostępie testowym do bazy Central & Eastern European Academic Source (CEEAS). Baza będzie dostępna do 30 maja 2021 roku.

 

Link dostępu

 

Lista dostępnych tytułów

 

Opis: Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) to interdyscyplinarna baza pełnotekstowych czasopism naukowych publikowanych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Zawiera ona zasoby naukowe z takich dziedzin jak edukacja, ekonomia, historia, medycyna, nauki humanistyczne i społeczne, polityka, prawo, STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), stosunki międzynarodowe. Baza daje dostęp do ok. 2000 tytułów z czego 364 w języku polskim.

Zapraszamy do korzystania!

 


Przedłużenie dostępu testowego do rozszerzonych kolekcji JSTOR

 

 

Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o przedłużeniu rozszerzonego dostępu do kolekcji JSTOR. Obejmuje on dodatkowe czasopisma archiwalne i materiały źródłowe poza tymi, które BU KUL subskrybuje. Ponadto firma ITHAKA umożliwiła dostęp dla KUL do zasobów Biblioteki cyfrowej Artstor

(poniżej informacje). Dostęp będzie aktywny od 5.11.2020 r. do 30.06.2021 r.

 

Link dostępu do baz JSTOR: http://buhan.kul.pl/han/jstore/

Link dostępu do bazy Artstor: http://buhan.kul.pl/han/jstor-artstor/


Więcej informacji na temat rozszerzonego dostępu znajdą Państwo pod linkiem: JSTOR and Artstor expanded access program

 

Biblioteka cyfrowa Artstor oferuje 3 miliony obrazów z wiodących muzeów i archiwów zdjęć, w tym wiele unikatowych kolekcji. Zbiory te mają zatwierdzone prawa do użytku w edukacji, obejmują szeroką gamę dyscyplin i są prezentowane wraz z zestawem specjalistycznych narzędzi do nauczania i uczenia się (podręczniki, LibGuides, seminaria internetowe, filmy itp.). Po zapisaniu się do newslettera JSTOR można otrzymywać comiesięczne wskazówki, informacje i aktualizacje oraz webinary dot. Artstor.

 

Pomoce JSTOR na temat zdalnego nauczania i uczenia się online oraz pomoc w korzystaniu z zasobów

 

Zapraszamy do korzystania oraz zgłaszania uwag

i zapotrzebowania na poszczególne bazy!

 


 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2021, godz. 13:22 - Małgorzata Augustyniuk