Biblioteka Uniwersytecka KUL sprowadza na bieżąco ponad 5 tysięcy tytułów czasopism w postaci drukowanej z czego blisko 2,5 tysiąca - w językach obcych.

 

Ponadto w sieci komputerowej KUL i z terminali Biblioteki możliwy jest dostęp  do wielu czasopism w postaci elektronicznej. Lista dostępnych serwisów znajduje się na stronach Czasopisma elektroniczne oraz Bazy danych.

 

Zagraniczne czasopisma elektroniczne można wyszukać za pomocą narzędzia:

listy e-czasopism.


Biblioteka Uniwersytecka KUL prezentuje listę prenumeraty czasopism zagranicznych na 2020 rok. Bardzo dziękujemy wszystkim pracownikom
naukowym, którzy współuczestniczyli w tworzeniu listy.
Zachęcamy do korzystania z Multwyszukiwarki Primo, gdzie znajdziecie Państwo informacje zarówno o wersji drukowanej jak i elektronicznej
prenumerowanych czasopism. 

 

Lista prenumeraty czasopism zagranicznych na 2020 rok

 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2020, godz. 10:13 - Małgorzata Augustyniuk