Biblioteka Międzydiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego im. Św. Tomasza z Akwinu w Pińsku (Białoruś)

Biblioteka Seminarium Duchownego w Pińsku

Moja praca w Bibliotece Seminaryjnej

Historia Pińska i Polesia

Historia Seminarium Duchownego w Pińsku

mgr Jerzy Krysa

25 października 2004 r.

Historia Seminarium Duchownego w Pińsku

 Seminarium Duchowne, Pińsk, 2004   Budynki, w których mieści się Seminarium, katedra oraz kuria biskupia są dziś najcenniejszymi zabytkami architektury w Pińsku. Zostały zbudowane w latach 1712 – 1730, na miejscu dawnych, drewnianych zabudowań  klasztoru franciszkańskiego i kościoła, który został ufundowany w końcu XIV w. przez Zygmunta Kiejstutowicza. Klasztor został zamknięty w roku 1852, lecz kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP (zamieniony potem na parafialny) był czynny nieprzerwanie.  Seminarium Duchowne, Pińsk, 2004

Po bokach - dziedziniec Seminarium Duchownego w Pińsku, fot. Jerzy Krysa, 2004

 Seminarium Duchowne, Pińsk, 2004

 Seminarium Duchowne, Pińsk, 2004

Dziedziniec Seminarium Duchownego w Pińsku, fot. Jerzy Krysa, 2004

 Kuria - od strony południowej, Pińsk, 2004

 Kuria - od strony południowej, Pińsk, 2004

Kuria - od strony południowej, fot. Jerzy Krysa, 2004

 Kościół katedralny w Pińsku ; Fot. Jerzy Krysa, 2004  Dziedziniec kurii w Pińsku

Kościół katedralny w Pińsku;Dziedziniec kurii w Pińsku (w tle - katedra)

 

 Katedra i Seminarium Duchowne

Katedra i Seminarium Duchowne w pofranciszkańskim klasztorze w Pińsku; widok od strony rzeki Piny, lata 20. XX w.

 

  Historia diecezji pińskiej i jej Seminarium Duchownego jest związana z osobą ks. bp Zygmunta Łozińskiego (1870 - 1932), który mianowany przez papieża Benedykta XV w 1917 roku na biskupa mińskiej diecezji, założył 10 października 1918 roku Wyższe i Niższe Seminarium Duchowne w Mińsku. W roku 1920 przeniósł kleryków do Włocławka, ale sam został aresztowany przez władze sowieckie i przez 11 miesięcy był przetrzymywany w owianym już wtedy ponurą sławą moskiewskim więzieniu na Butyrkach. Od października 1921 roku zaczęło działalność Niższe Seminarium Duchowne Diecezji Mińskiej w Nowogródku, a od roku 1924 - Wyższe Seminarium (tamże). 12 września 1925 roku bp Łoziński przeniósł Wyższe Seminarium Duchowne z Nowogródka do Pińska, do odbudowanego ze zniszczeń wojennych klasztoru pofranciszkańskiego. Papież Pius XI bullą "Vix dum Poloniae unitas" z 28 października 1925 roku powołał do życia nową diecezję pińską; na jej pierwszego biskupa mianował bpa Zygmunta Łozińskiego. W tym samym roku zaczęło działalność Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pińskiej im. Św. Tomasza z Akwinu. W 1928 roku bp Łoziński przeniósł Niższe Seminarium z Pińska do Drohiczyna nad Bugiem.
  Po zajęciu wschodnich ziem Rzeczypospolitej przez Armię Czerwoną we wrześniu 1939 roku budynki Seminarium Duchownego w Pińsku zostały zaanektowane dla potrzeb sowieckiego wojska.

 Biskup Zygmunt Łoziński  Kardynał Kazimierz Świątek
Biskup Zygmunt Łoziński Kardynał Kazimierz Świątek

  W roku 1939, tuż przed wybuchem wojny, seminarium pińskie ukończył kardynał Kazimierz Świątek (urodzony w roku 1914), arcybiskup mińsko-mohylewski, apostolski administrator pińskiej diecezji, przewodniczący konferencji biskupów białoruskich. On to powziął zamiar odnowienia Seminarium Duchownego w Pińsku dla przygotowywania nowych księży do pracy na Białorusi.

  Od roku 1996 do 2001 zamojska firma "Renowator" w budynkach prowadziła prace remontowe. Po 62 latach przerwy, 12 września 2001 roku otwarto Międzydiecezjalnego Wyższe Seminarium Duchowne im. św. Tomasza z Akwinu. Na czteroletnich studiach kształci się obecnie 41 kleryków z archidiecezji mińsko-mohylewskiej, diecezji pińskiej i witebskiej. Drugie Seminarium na Białorusi dla diecezji grodzieńskiej mieści się w Grodnie (od roku 1990).

 

 

Autor: Jan Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2008, godz. 22:17 - Jan Wasilewski