"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;
prezentacje postaci i ich dorobku

Tadeusz Chrzanowski  (1926 - 2006)

Tadeusz Chrzanowski - sylwetka
Tadeusz Chrzanowski - publikacje

 

 Publikacje Tadeusza Chrzanowskiego

Tadeusz Chrzanowski,
Marian Kornecki:
Polskie pomniki
w świątyniach Rzymu.
Monumenta Poloniae in Italia.
Instytut Sztuki Polskiej PAN
- Fundacja Rzymska
im. J. S. Umiastowskiej.
Warszawa 1994
ISBN: 83-900328-8-0

 

 Publikacje Tadeusza Chrzanowskiego

Tadeusz Chrzanowski:
Kresy, czyli obszary tęsknot.
Wydawnictwo Literackie,
Kraków 2001 s. 238,
ISBN: 83-08-03118-8
Na okł.: rys. M. Zaleskiego,
poł. XIX w.; Widok
na Ostrą Bramę w Wilnie

 

 Publikacje Tadeusza Chrzanowskiego

Tadeusz Chrzanowski (red.):
Dziedzictwo. Ziemianie polscy
i udział ich w życiu narodu.
Wydawnictwo ZNAK,
Kraków 1995,
ISBN: 83-7006-402-7
Na okł.: Juliusz Kossak,
Polowanie z sokołem
Muz. im. Czartoryskich
w Krakowie)

 

 Publikacje Tadeusza Chrzanowskiego

Tadeusz Chrzanowski:
Wędrówki po Sarmacji
europejskiej.
Eseje o sztuce i kulturze
staropolskiej.
Wyd. SIW Znak,
Kraków 1988, s. 336,
ISBN: 83-7006-130-3

 

 Publikacje Tadeusza Chrzanowskiego

Tadeusz Chrzanowski (red.):
Dzieje Lubelszczyzny, T. VI.
Między Wschodem
a Zachodem.
Cz. III: Kultura artystyczna.
PWN, Lublin, 1992, s. 469
ISBN 83-85491-10-4

 

 Publikacje Tadeusza Chrzanowskiego

T. Chrzanowski,
Marian Kornecki:
Pomorze w zabytkach sztuki.
Chełmno
Wyd. Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, Wrocław-
Warszawa-Kraków, 1991
ISBN: 83-04-03234-1

 

 Publikacje Tadeusza Chrzanowskiego

Tadeusz Chrzanowski:
Śląsk w zabytkach sztuki:
Bardo.
SHS, ZN im. Ossolińskich,
Wydawnictwo, Wrocław-
Warszawa-Kraków-Gdańsk,
1980, ISBN: 83-04-00823-8

 

 Publikacje Tadeusza Chrzanowskiego

Acta Universitatis
Nicolai Copernici.
Zabytkoznawstwo
i Konserwatorstwo, XXIX
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Toruń 1998.
Tadeusz Chrzanowski (Kraków)
"Dwory - muzea w Galicji"

 

 Publikacje Tadeusza Chrzanowskiego

Tadeusz Chrzanowski:
Przewodnik po zabytkowych
kościołach północnej Warmii.
Warmińskie Wydawnictwo
Diecezjalne, Olsztyn 1978

 

 Publikacje Tadeusza Chrzanowskiego

Tadeusz Chrzanowski:
Sztuka około 1400.
Materiały sesji SHS,
Poznań, XI'1995, Tom 1
ARX REGIA,
Ośrodek Wydawniczy
Zamku Królewskiego
w Warszawie, 1996
ISBN: 83-905667-2-9
Na okł.: Piękna Madonna
z Wrocławia, 1410,
w zbiorach MNW

 

 Publikacje Tadeusza Chrzanowskiego

Tadeusz Chrzanowski:
Śląsk w zabytkach sztuki: Głogówek.
Stowarzyszenie
Historyków Sztuki.
Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, Wydawnictwo
Wrocław-Warszawa-
Kraków-Gdańsk, 1977

 

 Publikacje Tadeusza Chrzanowskiego

T. Chrzanowski,
Ksawery Piwocki:
Drewno w polskiej architekturze
i rzeźbie ludowej.
Instytut Sztuki PAN,
Zakład Narodowy
im. Ossolińskich,
Wydawnictwo PAN,
Ossolineum, Wrocław 1981,
s. 110
ISBN: 83-04-01125-5

 

 Publikacje Tadeusza Chrzanowskiego

Tadeusz Chrzanowski:
Grudziądz.
Wydawnictwo
"Sport i Turystyka",
Warszawa 1970

 

 Publikacje Tadeusza Chrzanowskiego

Tadeusz Chrzanowski:
Bystrzyca Kłodzka.
Wydawnictwo
"Sport i Turystyka",
Warszawa 1971

 

 Publikacje Tadeusza Chrzanowskiego

Tadeusz Chrzanowski:
Kalisz.
Wydawnictwo
"Sport i Turystyka",
Warszawa 1978

 

 Publikacje Tadeusza Chrzanowskiego

Cuda Polski.
Fotografie Ryszard Czerwiński,
tekst Tadeusz Chrzanowski.
Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, Kraków 1997
ISBN: 83-86328-71-1

 

 Publikacje Tadeusza Chrzanowskiego

Tadeusz Chrzanowski:
Rynek Krakowski - przewodnik.
Arkady, Warszawa 1972, s. 100

 

 Publikacje Tadeusza Chrzanowskiego

Tadeusz Chrzanowski:
Żywe i martwe granice.
SIW ZNAK,
Kraków 1974

 

 Publikacje Tadeusza Chrzanowskiego

Tadeusz Chrzanowski:
Działalność artystyczna
Tomasza Tretera.
PWN, Warszawa 1984
ISBN: 83-01-04823-9

 

 Publikacje Tadeusza Chrzanowskiego

Tadeusz Chrzanowski:
Rzeszów.
Wydawnictwo
"Sport i Turystyka",
Warszawa 1967

 

 Publikacje Tadeusza Chrzanowskiego

Tadeusz Chrzanowski:
Karczmy i zajazdy polskie.
Arkady, Warszawa 1958

 

 Publikacje Tadeusza Chrzanowskiego

Bohdan Guerquin:
Zamek w Malborku.
Opracowanie fotograficzne: Tadeusz Chrzanowski
Arkady, Warszawa 1960

 

 Publikacje Tadeusza Chrzanowskiego

Album 165 fotografii.
Wstęp Tadeusz Chrzanowski,
opracowanie: Agata Wolska.
Wydawnictwo Znak,
Kraków 1998

 

 Publikacje Tadeusza Chrzanowskiego

T. Chrzanowski,
Marian Kornecki:
Złotnictwo toruńskie.
Studium o wyrobach
cechu toruńskiego
od wieku XVI do 1832 roku.
PWN, Warszawa 1988,
ISBN: 83-01-05656-8

 

 Publikacje Tadeusza Chrzanowskiego

Tadeusz Chrzanowski:
Portret staropolski.
Seria 'Skarby polskie'.
Wydawnictwo Interpress,
Warszawa 1995
ISBN: 83-223-2653-X

 

 Publikacje Tadeusza Chrzanowskiego

Tadeusz Chrzanowski:
Krynica.
Wydawnictwo
"Sport i Turystyka",
Warszawa 1980, s. 105
ISBN: 83-217-2301-2

 

 Publikacje Tadeusza Chrzanowskiego

Tadeusz Chrzanowski:
The Marian Altar of Wit Stwosz.
Translated by Emma Harris.
Interpress Publishers,
Warsaw 1985
ISBN: 83-223-2109-0

 

 Publikacje Tadeusza Chrzanowskiego

Tadeusz Chrzanowski:
Sztuka w Polsce od I do III RP.
Zarys dziejów. Warszawa 1998,
Wydawnictwo Naukowe PWN,
s. 512
ISBN: 83-01-12536-5

 

 Publikacje Tadeusza Chrzanowskiego

Tadeusz Chrzanowski:
Ołtarz Mariacki Wita Stwosza.
Interpress, Warszawa 1985
ISBN: 83-223-2110-4

 

 Publikacje Tadeusza Chrzanowskiego

Tadeusz Chrzanowski:
Rzeźba lat 1560-1650
na Śląsku Opolskim.
PWN, Warszawa 1974

 

 Publikacje Tadeusza Chrzanowskiego

Tadeusz Chrzanowski:
Polska sztuka sakralna.
Fotografie:
R. Czerwiński, J. Kozina,
M. Grychowski, J. Moniatowicz Wydawnictwo
Ryszard Kluszczyński,
Kraków 2002, s. 336,
ISBN: 83-88080-70-9

 

 Publikacje Tadeusza Chrzanowskiego

Tadeusz Chrzanowski:
Sztuka w Polsce Piastów
i Jagiellonów. Zarys dziejów.
Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1993
ISBN: 83-01-11171-2

 

 

 Publikacje Tadeusza Chrzanowskiego

 

Tadeusz Chrzanowski,
Zdzisław Żygulski jun.:
Polska. Skarby wieków
Pologne. tresors des siecles
Poland. treasures of the past
Fotografie:
Ryszard Czerwiński,
Michał Grychowski,
Janusz Kozina,
Janusz Moniatowicz.
Wydawnictwo
Ryszard Kluszczyński,
Kraków 2001, s. 200,
ISBN: 83-88080-45-8

 

 Publikacje Tadeusza Chrzanowskiego


"Słowo 'Polska' w tytule tej pozycji odnosi się nie tyle do politycznych granic, co raczej określa
pewną przestrzeń kulturową - obszar, który przez wieki był wspólną ojczyzną
co najmniej trzech narodów. Inne spojrzenie byłoby anachronizmem, tworzeniem nowych,
nikomu już niepotrzebnych podziałów. Obok wawelskiej katedry znajdziemy w tej książce
kościoły Wilna, obok pałaców Warszawy - śląskie klasztory i zamki, obok Lwowa i Podhorowców -
średniowieczne zabytki Szczecina i Stargardu. Blisko 500 kolorowych fotografii
autorstwa znanych fotografików ukazuje wspaniałe gmachy, bezcenne skarby sztuki i rzemiosła,
najświetniejsze pamiątki historyczne. Ten wspaniały album umożliwia niezwykłą podróż w czasie,
stwarza niepowtarzalną szansę przyjrzenia się temu, co w wielu przypadkach dostępne bywa
tylko nielicznemu gronu znawców. Znawców takich jak autorzy tej książki". [Od Wydawcy]

 

 

 Publikacje Tadeusza Chrzanowskiego

T. Chrzanowski,
Marian Kornecki:
Sztuka Ziemi Krakowskiej.
Wydawnictwo Literackie,
Kraków 1982
ISBN: 83-08-00280-3

 

 Publikacje Tadeusza Chrzanowskiego

Tadeusz Chrzanowski:
Rzeźba pieta
z klasztoru Karmelitów
w Oborach
w Ziemi Dobrzyńskiej.
Studium historyczno-
konserwatorskie.
Nadbitka z "Naszej Przeszłości",
T. XXXVIII, Kraków 1972

 

 Publikacje Tadeusza Chrzanowskiego

Tadeusz Chrzanowski:
Pan Cogito a sztuka.
[w:] Czas i wyobraźnia.
Studia nad plastyczną i literacką
interpretacją dziejów,
pod red. M. Kitowskiej-Łysiak
i E. Wolickiej,
TN KUL, Lublin 1995,
ISBN: 83-86668-21-0

 

 

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce - zeszyt przykładowy serii

 

Katalog zabytków sztuki w Polsce. Tom XI.
Dawne województwo Bydgoskie.
Pod redakcją Tadeusza Chrzanowskiego i Mariana Korneckiego. Zeszyt 2.
Bydgoszcz i okolice.
Opracowanie autorskie T. Chrzanowski, M. Kornecki.
Polska Akademia Nauk, Instytut Sztuki,
Pracownia Inwentaryzacji Zabytków
Warszawa 1977

Seria "Katalog Zabytków Sztuki w Polsce" jest wydawana
od 1951 roku w układzie odpowiadającym podziałowi
administracyjnemu kraju. Seria składa się
z tomów obejmujących poszczególne województwa,
podzielonych na zeszyty poświęcone powiatom lub miastom.


W związku z kolejnymi zmianami podziału administracyjnego kraju konieczna była zmiana
układu serii: tzw. seria stara obejmuje 13 tomów zgodnie z podziałem administracyjnym
sprzed roku 1975, seria nowa zaś 12 tomów odpowiadających podziałowi z roku 1975,
gdzie dawne powiaty określane są jako okolice ważniejszych miejscowości.

W imię jednolitości i ciągłości serii zachowano układ rzeczowy i formalny oraz szatę graficzną.
Katalog stanowi formę pośrednią między szczegółowym inwentarzem topograficznym
a zwięzłym katalogiem; zasadniczo uwzględnia wszystkie zabytki spoza zbiorów muzealnych
i prywatnych, jest bogaty w informacje, a szczególnie w materiał ilustracyjny.

Do opracowań wykorzystuje się możliwie pełną literaturę przedmiotu, archiwalia, opisy
i informacje historyczne oraz ikonografię. Każdy zeszyt składa się ze wstępu
charakteryzującego dany rejon i specyfikę jego zabytków, właściwego katalogu zabytków
w układzie topograficznym-alfabetycznym, bibliografii, mapy, ilustracji, indeksów, a także
spisu dotychczas wydanych zeszytów. Ta bezprecedensowa inwentaryzacja zabytków
na obszarze Polski (z wyłączeniem zbiorów muzealnych i prywatnych)
stanowi bazę materiałową dla badań z historii sztuki i polskiej kultury artystycznej.
Więcej - w witrynie Instytutu Sztuki PAN: www.ispan.pl/kzs

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 28.08.2008, godz. 03:45 - Jan Wasilewski