"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;
prezentacje postaci i ich dorobku

Zygmunt Kubiak  (1929-2004)

Zygmunt Kubiak - sylwetka
Zygmunt Kubiak - publikacje

 

Książki autorskie, opracowania, tłumaczenia i komentarze

 

 Publikacje Zygmunta Kubiaka

Zygmunt Kubiak:
Literatura Greków i Rzymian,
Świat Książki, Warszawa 1999 / 2003
ISBN: 83-7311-078-6
   Publikacje Zygmunta Kubiaka

Zygmunt Kubiak:
Mitologia Greków i Rzymian,
Świat Książki, Warszawa 1997 / 2003
ISBN: 83-7311-077-8

 

dzieje_grekow_i_rzymian_340

Zygmunt Kubiak:
Piękno i gorycz Europy.
Dzieje Greków i Rzymian.
Świat Książki, Warszawa 2003
ISBN: 83-7311-732-6

 

 Publikacje Zygmunta Kubiaka

Zygmunt Kubiak:
Mitologia Greków i Rzymian,
Świat Książki,
Warszawa 1997
ISBN: 83-7129-585-5
 

 Publikacje Zygmunta Kubiaka

Zygmunt Kubiak:
Literatura Greków i Rzymian
Świat Książki, 1999,
s. 656
ISBN: 83-72-27247-6

 

 Publikacje Zygmunta Kubiaka

Zygmunt Kubiak:
Grecy o miłości,
szczęściu i życiu.
Epigramaty z Antologii Palatyńskiej, Libros,
Warszawa, 2002
ISBN: 83-7311-300-2

   

 Publikacje Zygmunta Kubiaka

Zygmunt Kubiak:
Piękno i gorycz Europy.
Dzieje Greków i Rzymian.
Świat Książki, 2002

 

 

 

 Publikacje Zygmunta Kubiaka

Zygmunt Kubiak:
Muza rzymska.
Poezja starożytnego Rzymu.
Wydawnictwo Fundacji Buechnera
SPLIT TRADING, Warszawa 1992
ISBN: 83-85632-09-3

 

 Publikacje Zygmunta Kubiaka

Zygmunt Kubiak:
Medytacje Janicjusza,
Wydawnictwo Fundacji Buechnera
SPLIT TRADING, Warszawa 1993
ISBN: 83-85632-13-1

 

 

Zygmunt Kubiak: Półmrok ludzkiego serca, Znak, Kraków 1963
(brak okładki)


 Publikacje Zygmunta Kubiaka

Zygmunt Kubiak:
Wędrówki po stuleciach
(eseje)
Wydawnictwo Znak,
Kraków 1969

 

 Publikacje Zygmunta Kubiaka

Zygmunt Kubiak:
Brewiarz Europejczyka,
Biblioteka Więzi, tom 91,
Warszawa 1998
ISBN: 83-85124-19-5,
ISSN: 0519-9336

 

 Publikacje Zygmunta Kubiaka

Zygmunt Kubiak:
Nowy Brewiarz Europejczyka,
Biblioteka Więzi, tom 134.
Warszawa 2001
ISBN: 83-88032-39-9,
ISSN: 0519-9336


'Wędrówki po stuleciach':
eseje literackie Zygmunta Kubiaka o klasycznym i romantycznym pojmowaniu sztuki,
o jej związkach z moralnością, o hellenizmie naszej kultury. Między innymi - poezja grecka.
Dante. Erazm z Rotterdamu. Co zawdzięczamy Janowi Kochanowskiemu? John Keats.
Kawafis Aleksandryjczyk. Seferis. Fragmenty książki są dostępne online:  [1]  i  [2]

 

 Publikacje Zygmunta Kubiaka

Zygmunt Kubiak:
Kawafis Aleksandryjczyk, (biografia),
TenTen, Warszawa 1995
ISBN: 83-85477-96-9

 

 Publikacje Zygmunta Kubiaka

Antologia Palatyńska
Wybrał, przełożył i opracował
Zygmunt Kubiak, s. 416
PIW, Warszawa 1978

 

 Publikacje Zygmunta Kubiaka

Antologia Palatyńska.
Wybrał, przełożył i opracował
Zygmunt Kubiak. s. 416
PIW, Warszawa 1978

Antologia Palatyńska
jest wyborem z obszerniejszego zbioru epigramatów greckich, noszącego tę samą nazwę,
ułożonego u schyłku X wieku w Konstantynopolu. Na obecny wybór złożyło się 798 epigramatów
zaczerpniętych z 16 ksiąg grackiego oryginału. Jest to także wspaniały przegląd kunsztu pisarskiego
starożytnych pisarzy, a wśród blisko 100 autorów występują najwięksi tamtych czasów,
między innymi: Alkajos z Messany, Andronikos, Antypater z Tessaloniki, Apollonides, Asklepiades,
Chairemon, Dionizy Sofista, Eratostenes Scholastyk, Filodemos, Glaukos z Aten, Grzegorz z Nazjanu,
cesarz Hadrian, Heraklit z Halikarnasu, Izydor Scholastyk, Julian z Egiptu, Kallimach,
Leonidas z Aleksandrii, Leonidas z Tarentu, Lucyliusz, Nikandros, Nikiasz, Palladas, Pamfilos,
Polemon - król Pontu, Poseidippos, Ptolomeusz, Rufinus, Simiasz, Teajtet, Teokryt
i wielu, wielu innych. 

 

 Homer: Iliada.
Przekład:
Franciszek Ksawery Dmochowski
Świat Książki, Warszawa 2004
Arcydzieła Literatury Światowej
ISBN: 83-7391-510-9

 

 Publikacje Zygmunta Kubiaka

 

Z oryginałem skolacjonował, opracował i komentarzem
opatrzył Zygmunt Kubiak 

 

 Publikacje Zygmunta Kubiaka

Muza grecka.
Epigramaty z antologii Palatyńskiej.
Wybór, opracowanie,
przekład i wstęp:
Zygmunt Kubiak.
PIW, Warszawa 1968

 

 Publikacje Zygmunta Kubiaka

Antologia Poezji nowogreckiej.
Wybór, przekład i opracowanie:
Zygmunt Kubiak.
PIW, Warszawa

Niżej - rysunek Johna Keatsa,
wykorzystany na okładce książki
'Wędrówki po stuleciach'

 Rysunek Johna Keatsa

 

 Publikacje Zygmunta Kubiaka

Thomas Hardy:
Poezje wybrane.
Wybór, przekład i wstęp:
Zygmunt Kubiak
PIW, Warszawa 1989
ISBN: 83-06-01846-X

 

 Publikacje Zygmunta Kubiaka

Zygmunt Kubiak:
Twarde dno snu.
Tradycja romantyczna w poezji
języka angielskiego.
Oficyna Literacka
NOIR SUR BLANC, 1993

 

 Publikacje Zygmunta Kubiaka

Myles Dillon, Nora K. Chadwyck:
Ze świata Celtów.
Przekład Zbigniew Kubiak.
PIW, Warszawa 1975

 

 Publikacje Zygmunta Kubiaka

Platona poezja i mądrość.
Wybór, przekład, komentarz:
Z. Kubiak. Ludowa Spółdzielnia
Wydawnicza, Biblioteka Poetów, Warszawa 1996
ISBN: 83-205-4496-3

 

 Publikacje Zygmunta Kubiaka

Zygmunt Kubiak:
Półmrok ludzkiego świata
(szkice)
Znak, Kraków 2001
ISBN: 83-240-0094-1
Na okładce wykorzystano
pastel Teresy Stankiewicz
z cyklu Conditio Humana;
 Publikacje Zygmunta Kubiaka

Józef Flawiusz:
Dawne dzieje Izraela.
Przekład: Zygmunt Kubiak,
Jan Radożycki.
Wstęp: ks. Eugeniusz Dąbrowski, ks. Witold Malej.
Komentarz: Jan Radożycki.
Oficyna Wydawnicza Rytm, 2007
s. 1050
ISBN: 978-83-7399-243-6

Największe dzieło Józefa Flawiusza. Historia Izraela od stworzenia
świata do wybuchu wojny
z Rzymianami w I w. n.e.
Książka oparta w dużej mierze
na źródłach dziś już zaginionych,
dzięki czemu posiada
wyjątkową wartość historyczną.

 Publikacje Zygmunta Kubiaka

Zygmunt Kubiak:
Przestrzeń dzieł wiecznych
Eseje o tradycji kultury
śródziemnomorskiej,
Znak, Kraków 1993
ISBN: 83-7006-408-6
Na okładce wykorzystano
obraz Teresy Stankiewicz
pt. 'Kościół Objawienia'
z cyklu 'Świątynie'

 

 Publikacje Zygmunta Kubiaka

Zygmunt Kubiak:
Jak w zwierciadle,
Akademia Teologii Katolickiej,
Warszawa 1985

 

 Publikacje Zygmunta Kubiaka

Jan Gawroński:
Drogi prowadzą do Rzymu.
Wspomnienia i refleksje.
Wstęp - Zygmunt Kubiak.
Znak, Kraków 2000
ISBN: 83-7006-803-0

 

 Publikacje Zygmunta Kubiaka

Zygmunt Kubiak:
Szkoła stylu.
Eseje o tradycji poezji europejskiej,
PIW, Warszawa 1972

 

 Publikacje Zygmunta Kubiaka

Bł. Pier Giorgio Frassati:
Listy do przyjaciół.
Wybór, przekład i wstęp:
Zygmunt Kubiak
Biblioteka Więzi, tom 82,
Warszawa 1995,
ISSN 0519-9336,
ISBN: 83-85124-57-8

 

 Publikacje Zygmunta Kubiaka

Przyjaźnie poetyckie
Józefa Wittlina.
Opracowanie i posłowie:
Zygmunt. Kubiak.
Na okładce wykorzystano
rysunek
Feliksa Topolskiego
PIW, Warszawa 1995
ISBN: 83-06-02414-1

 

 Publikacje Zygmunta Kubiaka

Św. Augustyn: Wyznania
(Confessiones).
Tłumaczenie: Zygmunt Kubiak.
Opracowanie graficzne: Joanna Rusinek.
Wydawnictwo ZNAK, Kraków:
wyd. I, 1994, ISBN: 83-7006-380-2,
wyd. II, 1997, ISBN: 83-7006-683-6

 

 Publikacje Zygmunta Kubiaka

Św. Augustyn: Wyznania.
Tłumaczenie, kalendarium i wstęp:
Zygmunt Kubiak.
Wyd. III, Znak, Kraków 2002
ISBN: 83-240-0028-3
Na okładce wykorzystano fragmenty
obrazu Michaela Pachera - Die hll.
Augustinus und Gregor (1480 r.)

[Ze wstępu Autora:] Kiedy w tej słynnej książce, jednej z najsłynniejszych, jakie przechowuje
nasza cywilizacja, w rozważaniach o tajemniczej naturze czasu czytamy (XI 20),
iż istnieją trzy jego dziedziny, "obecność rzeczy minionych, obecność rzeczy teraźniejszych,
obecność rzeczy przyszłych
", może nam zaświtać myśl o tym, że w strefie, do której należą
Wyznania, owe trzy dziedziny są w szczególny sposób zjednoczone. Strefą tą jest trwała,
nieprzemijająca dziedzina literatury prawdziwie klasycznej. Właściwa nam tradycja kultury
polega na tym, że istnieje pewna liczba dzieł, które stale nam towarzyszą i są dla nas zawsze
obecne, jakiekolwiek by ogromne fale czasu z przyszłości przetoczyły się
– poprzez teraźniejszość – ku przyszłości i w nią zapadły.

 

 Publikacje Zygmunta Kubiaka

Ewangelia według św. Łukasza
w przekładzie
Zygmunta Kubiaka,
pod patronatem
ks. prof. Michała Czajkowskiego.
Świat Książki, Warszawa 2004
ISBN: 83-7391-293-2
Na obwolucie: Sandro Boticelli,
Mistyczne narodziny, 1501

 

 Publikacje Zygmunta Kubiaka

Zygmunt Kubiak:
Uśmiech Kore
(wybór szkiców).
Biblioteka Więzi,
Warszawa 2000 / 2001
ISBN: 83-88032-35-6

Nagroda
Wydawców Katolickich
FENIKS 2001

 

 Publikacje Zygmunta Kubiaka

Konstandinos Kawafis:
Wiersze i proza.
Wydanie nowe, zmienione.
Przełożył
i komentarzami opatrzył
Zygmunt Kubiak.
wiat Książki, Warszawa 2001
ISBN: 83-7311-193-X

 

 

 Faksymile podpisu Zygmunta Kubiaka

 

 Legionista rzymski - motyw z okładki jednej z książek Zygmunta Kubiaka

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 12.09.2008, godz. 01:54 - Jan Wasilewski