"Vita mutatur non tollitur"

 Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

Irena Sułkowska-Kurasiowa (1917-2006)

Stanisław Kuraś (1927-2009)

Irena Sułkowska-Kurasiowa
Stanisław Kuraś
sylwetki i publikacje

Irena Sułkowska- Kurasiowa (1917-2006)

 

Irena Sułkowska-Kurasiowa-
historyk, archiwista, wydawca źródeł historycznych.
Ur. 26 maja 1917 roku w Moskwie. Absolwentka UW, doktorat 1964, habilitacja 1976, wieloletni pracownik Archiwum Głównego Akt Dawnych a następnie Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.
Zmarła 10 września 2006 roku w Warszawie.
Stanisław Kuraś- historyk, mediewista, wydawca źródeł historycznych do dziejów Polski.
Ur. 1927 roku w Bielsku Białej wieloletni pracownik Insytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, habilitacja 1971, od 1996 profesor.
Zmarł 10 stycznia 2009 roku w Warszawie.

Stanisław Kuraś (1927-2009)

Opracowanie biogramów: mgr Tadeusz Madała, kustosz
 
Irena Sułkowska-Kurasiowa, Stanisław Kuraś (wyd. wspólne)
Wybrane publikacje:
 
Irena Sułkowska-Kurasiowa, Staniaław Kuraś- wydanie wspólne Zbiór dokumentów małopolskich.
Wydali: Irena Sułkowska-Kuraś i Stanisław Kuraś.
Cześć V
Dokumenty z lat 1401-1440.
Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.
Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
Wrocław-Warszawa-Kraków 1970
 
Irena Sułkowska-Kurasiowa, Staniaław Kuraś- wydanie wspólne Irena Sułkowska-Kurasiowa, Staniaław Kuraś- wydanie wspólne
BULLARIUM POLONIAE
I
1000-1342
ediderunt et curaverunt
Irena Sułkowska-Kuraś et Stanisław Kuraś
École Française de Rome 1982
MCMLXXXII
Polska Akademia Nauk
Instytut Historii
Katolicki Uniwersytet Lubelski
ISBN 2-7283-0052-6
BULLARIUM POLONIAE
litteras apostolicas aliaque monumenta
Poloniae Vaticana continens
VI
1447-1464
ediderunt et curaverunt
Irena Sułkowska-Kuraś et Stanisław Kuraś
Polska Akademia Nauk
Instytut Historii
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Fundacja Jana Pawła II
Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej
Romae-Lublin
MCMXCIII
ISBN 2-7283-0052-6
  
Irena Sułkowska-Kurasiowa
Wybrane publikacje:
 

 Irena Sułkowska-Kurasiowa- publikacje

Matricularum Regni Poloniae
SUMMARIA
excussis codicibus, qui
in Chartophylacio Maximo Varsoviensi
asservantur
Contexuerunt
Josephus Płocha, Antonius Rybarski, Irena Sułkowska
Pars V
Sigismundi Augusti regis tempora complectens
(1548-1572)
Volumen 2
Acta vicecancellariorum
1548-1572
Varsoviae MCMLXI

Irena Sułkowska-Kurasiowa- publikacje

Irena Sułkowska-Kurasiowa
Polska Kancelaria Królewska
w latach 1447-1506
Polska Akademia Nauk
Instytut Historii
Wrocław-Warszawa-Kraków
1967

Irena Sułkowska-Kurasiowa- publikacje

Irena Sułkowska-Kurasiowa
Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie
polskim za Andegawenów i pierwszych
Jagiellonów 1370-1444
Warszawa 1977

Irena Sułkowska-Kurasiowa- publikacje

Inwentarz metryki koronnej
Księgi wpisów i dekretów z lat 1447-1795
Opracowały:
Irena Sułkowska-Kurasiowa
Maria Woźniakowska
Warszawa 1975

 

Stanisław Kuraś
Wybrane publikacje:
 

Stanisław Kuraś- publikacjeStanisław Kuraś
Dzieje Lubelszczyzny
TOM III
Słownik Historyczno-Geograficzny
woj. lubelskiego w średniowieczu
PWN
Warszawa 1983
ISBN 83-01-03443-2

Stanisław Kuraś- publikacjeStanisław Kuraś
Regestrum Ecclesiae Cracoviensis
Studium nad powstaniem
tzw. Liber Beneficiorum
Jana Długosza
PWN
Warszawa 1966

Stanisław Kuraś- publikacjeStanisław Kuraś
Katalog Opatów
Klasztoru Premonstrateńskiego
w Brzesku-Hebdowie
1179-1732
Nasza Przyszłość TOM IX 1959
Kraków 1959

 

Stanisław Kuraś- publikacje

Stanisław Kuraś
Zbiór dokumentów Katedry
i Diecezji Krakowskiej
część I 1063-1415
Materiały źródłowe do dziejów Kościoła w Polsce
TOM I
Towarzystwo Naukowe KUL
Lublin 1965

Stanisław Kuraś- publikacje

Stanisław Kuraś
Zbiór dokumentów Katedry
i Diecezji Krakowskiej
część II 1416-1450
Materiały źródłowe do dziejów Kościoła w Polsce
TOM IV
Towarzystwo Naukowe KUL
Lublin 1973

 

Irena Sułkowska-Kurasiowa, Stanisław Kuraś

Irena Sułkowska-Kurasiowa
Stanisław Kuraś
Pomysł i organizacja wystawy: Oddział Informacji Naukowej
 Wybór okładek do prezentacji: mgr Tadeusz Madała, kustosz
Fotografie ze zbiorów rodzinnych, dzięki uprzejmości rodziny
Prezentacja na stronie www: Artur Podsiadły

 

 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2009, godz. 15:15 - Artur Podsiadły