Biblioteka Uniwersytecka KUL

Sekretariat

email: sekbibl[at]kul.lublin.pl, tel. (+48) 81 445-31-49, fax. (+48) 445-31-51


Prace doktorskie

W Czytelni Głównej Biblioteki Uniwersyteckiej KUL udostępnione są do wglądu
następujące rozprawy doktorskie:

mgr Wińczysław Jastrzębski

Temat pracy: Rola Żandarmerii Wojskowej w kształtowaniu dyscypliny wojskowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Termin obrony: 09.03.2020 (poniedziałek), godz. 15.00

Miejsce: Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1, sala CI-300

 

 

mgr Agnieszka Joanna Żmuda

Temat pracy: Psychospołeczne uwarunkowania potrzeby poznania u osób o wysokich osiągnięciach edukacyjnych.

Termin obrony: 05.03.2020 (czwartek), godz. 12.30

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-618

 

 

mgr Ilona Maniszewska

Temat pracy: Związek między dopasowaniem organizacyjnym a wybranymi aspektami funkcjonowania zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Termin obrony: 27.02.2020 (czwartek), godz. 12.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-618

 

 

ks. mgr Karol Krystian Adamczewski

Temat pracy: Biblijno-rzymskie korzenie procesowej zasady testis unus testis nullus.

Termin obrony: 24.02.2020 (poniedziałek), godz. 15.30

Miejsce: Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1, sala CI-204

 

 

mgr Beata Zięba

Temat pracy: Wpływ orzecznictwa polskiego i wspólnotowego na stosowanie przepisów prawa o szkolnictwie wyższym przez uczelnie wyższe.

Termin obrony: 24.02.2020 (poniedziałek), godz. 13.30

Miejsce: Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1, sala CI-204

 

 

mgr Magdalena Maria Połom

Temat pracy: Typ więzi z rodzicami a poczucie jakości życia u młodzieży z rozpoznaniem schizofrenii.

Termin obrony: 24.02.2020 (poniedziałek), godz. 12.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-618

 

 

mgr Ilona Anna Hajscewicz-Zimek

Temat pracy: Prawne aspekty wyrównywania szans edukacyjnych w polskim systemie oświaty.

Termin obrony: 24.02.2020 (poniedziałek), godz. 10.00

Miejsce: Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1, sala CI-204

 

 

mgr Elżbieta Jędruszczak

Temat pracy: Funkcje dyrektora szkoły w polskim systemie oświaty.

Termin obrony: 21.02.2020 (piątek), godz. 11.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-618

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aktualizacja:
Anna Krasuska
Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2020, godz. 10:09 - Anna Krasuska