Księgozbiór

 

Księgozbiór Biblioteki Instytutu Pedagogiki liczy ponad 20 tys. woluminów z zakresu pedagogiki: ogólnej, specjalnej, opiekuńczej, społecznej,przedszkolnej, szkolnej, historii wychowania, filozofii wychowania, dydaktyki, resocjalizacji, arteterapii, edukacji zdrowotnej, andragogiki, gerontologii, a także z teologii, filozofii, medycyny.

 

Wraz z powstaniem pedagogiki na KUL-u w 1920 r. zaczęto tworzyć zaplecze naukowe w postaci biblioteki. W 1939 r. w Zakładzie Pedagogiki były 1093 książki w 1260 tomach, 63 czasopisma w 163 rocznikach. W czasie drugiej wojny światowej księgozbiór uległ zniszczeniu i rozproszeniu. Po wojnie rozpoczęto zatem na nowo gromadzenie księgozbioru i już w 1959 r. biblioteka zakładowa w Zakładzie Historii Wychowania i Pedagogiki liczyła ok. 5 tys. woluminów. W 1981 r. po reaktywowaniu Sekcji Pedagogiki na KUL-u było 8600 woluminów. Księgozbiór sukcesywnie rósł aż do stanu obecnego.

 

 


Katalogi


 Biblioteka jest wyposażona w katalog kartkowy (alfabetyczny) - obecnie również dostępny elektronicznie oraz katalog komputerowy.

 

Od 2005 r. książki są wprowadzane wyłącznie do katalogu komputerowego.

 

 


 

 

 

Pracownicy:

 

Izabela Głodzik, kustosz

Autor: Izabela Głodzik
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2015, godz. 12:05 - Izabela Głodzik