"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Prof.  dr hab. Wiesław Müller (1929-2020)

 
Wiesław Müller- sylwetka i publikacje

 


Wiesław Müller (1929-2020)

 

Ważniejsze publikacje:

 

   

Nadb.: Państwo-Kościół-Niepodległość. Lublin 1986

Nadb.: Żeby nie ustała wiara. Lublin 1990

Nadb.: Materiały do atlasu historycznego chrześcijaństwa w Polsce. T.1. Zakony męskie w Polsce w 1772 r. Lublin 1972

Zawiera bibliografię prac Wiesława Müllera za lata 1957-2003, s.621-630

 

Dodatkowe informacje:

 

 

góra strony

 

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej

Monika Krzywicka

 

 

Autor: Monika Krzywicka
Ostatnia aktualizacja: 03.06.2020, godz. 14:22 - Monika Krzywicka