Implementacja systemu umożliwiła stworzenie tzw. network zone, czyli strefy wspólnej dla placówek uczestniczących w projekcie, która stawia sobie za cel szerzenie idei współkatalogowania poprzez stosowanie jednolitych przepisów katalogowania przy wykorzystaniu deskryptorów Biblioteki Narodowej, a w konsekwencji – przyspieszenie realizacji procesów bibliotecznych. Istotnym rezultatem implementacji jest wyszukiwarka katalogi.bn.org.pl, stanowiąca połączone katalogi centralnej biblioteki państwa, Biblioteki Jagiellońskiej wraz ze wszystkimi bibliotekami instytutowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego, dwóch bibliotek wojewódzkich – w Kielcach i w Lublinie, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu wraz ze wszystkimi bibliotekami specjalistycznymi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Biblioteki KUL wraz ze wszystkimi bibliotekami specjalistycznymi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła. Razem katalogi liczą 25 milionów jednostek przechowywanych w połączonych bibliotekach.
Biblioteka Narodowa jako pierwsza w Polsce wdrożyła zintegrowany system zarządzania zasobami, w którym współkatalogowanie odbywa się w bibliotekach w czasie rzeczywistym. Z tego rozwiązania korzystają m.in. biblioteki Uniwersytetu Harvarda i Uniwersytetu w Oksfordzie, sieci Bibliotek Narodowych Danii i Szwajcarii wraz z wybranymi bibliotekami uniwersyteckimi tych krajów.


System biblioteczny działający w chmurze oraz połączone katalogi pozwolą rozwijać bibliotekom nowe formy działania, a także kompleksowo dostarczać użytkownikom relewantną, opracowaną według jednolitych zasad informację o ich zbiorach.


Połączone katalogi dostępne są na stronie katalogi.bn.org.pl.


Komunikat Biblioteki Narodowej

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 23.07.2021, godz. 09:02 - Artur Podsiadły