Czytelnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00-18:00

W soboty w godzinach: 9:00-15:00

 

W czytelni obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.

 

                                                             

Adres Biblioteki: 

 

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin 

 

Collegium Jana Pawła II

sala C-101 (I piętro)

tel. (81) 445 33 84,

     (81) 445 33 85

 

Kontakt z pracownikiem: piotr.olszowy@kul.pl

 

 

 

 

  Biblioteka Instytutu Nauk Socjologicznych znajduje się na pierwszym piętrze budynku Collegium Jana Pawła II w pomieszczeniu C-101. Służy ona swoimi zbiorami przede wszystkim pracownikom naukowym i studentom Instytutu. W czytelni ze zbiorów mogą korzystać także inni czytelnicy.

          Od 2000 r. zbiory katalogowane są wyłącznie w formie elektronicznej i można je przeglądać w katalogu Biblioteki Uniwersyteckiej KUL: https://katalog.kul.pl/discovery/search?vid=48OMNIS_KUL:KUL . Starsza część zbiorów jest skatalogowana w formie tradycyjnej, zeskanowany katalog można przeglądać na stronie: http://socjologia.buikkar.kul.pl/ .

          Stan księgozbioru w dniu 30.09.2015 wynosił 26453 woluminów druków zwartych i ok. 3800 woluminów czasopism. Biblioteka  gromadzi głównie literaturę z zakresu szeroko pojętej socjologii, katolickiej nauki społecznej, historii gospodarczej i społecznej, demografii, metod badań społecznych i statystycznych. Ze względu na politykę gromadzenia Biblioteki Uniwersyteckiej KUL bieżąca prenumerata czasopism Biblioteki Instytutu Socjologii ogranicza się do kilku tytułów.

 

UWAGA!

Szanowni Państwo.

 1. Biblioteka Uniwersytecka KUL rekomenduje wszystkim swoim Czytelnikom korzystanie z dostępnych baz danych, Biblioteki Cyfrowej oraz usług reprograficznych w trybie on-line.

 2. Prawo do korzystania z Czytelni Bibliotek Wydziału Nauk Społecznych i Biblioteki Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji mają tylko Pracownicy naukowo-dydaktyczni KUL oraz Doktoranci i Studenci KUL.

 3. Wszystkich Czytelników obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa na terenie Czytelni. Zaleca się zachowanie 2 m dystansu.

 4. Czytelnik musi mieć ważne konto biblioteczne z aktualnymi danymi teleadresowymi.

 5. Ze względu na konieczną redukcję miejsc (o połowę) Czytelnicy są proszeni o wcześniejszą rezerwację miejsca w Czytelni BWNS i BWPPKiA: tel.: +48 81 445 3384, podając czas rozpoczęcia i orientacyjny czas zakończenia pracy.

 6. Czytelnik otrzymuje wiadomość potwierdzającą przyjęcie rezerwacji.

 7. Przed wejściem do Czytelni należy zdezynfekować ręce.

 8. Czytelnik zajmuje miejsce numerowane, wskazane przez bibliotekarza.

 9. Czytelnik nie może zmieniać przydzielonego miejsca.

 10. Przed rozpoczęciem pracy na terminalu Czytelnik jest zobowiązany do ponownej dezynfekcji rąk lub używania własnych rękawiczek. Komputery oraz inne urządzenia dotykowe są niedostępne.

 11. Po skorzystaniu z księgozbioru podręcznego należy odłożyć woluminy na wózek w celu poddania ich kwarantannie.

 12. Czytelnik zgłasza bibliotekarzowi zakończenie pracy i zwolnienie miejsca w Czytelni.

 13. Czytelnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–15.30; w godzinach 11.00–11.15 oraz 13.00–13.15 czytelnia jest zamknięta (przerwa na wietrzenie i dezynfekcję).

 14. Wprowadza się zakaz spożywania posiłków (w tym napojów) w Czytelni.

 15. Biblioteka Uniwersytecka KUL zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Czytelnika, którego stan zdrowia jest widocznie zły. Wówczas zostaną wdrożone procedury przewidziane przez GIS.

 

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2021, godz. 18:45 - Piotr Olszowy