BIBLIOTEKA INSTYTUTU PEDAGOGIKI

                                              

Adres: 

 

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin 

Kolegium Jana Pawła II

sala C-101 (I piętro)

tel. (81) 445 33 84,

(81) 445 33 85

 

 

Szanowni Państwo


Informujemy, że 30 listopada przywrócone zostało korzystanie z Czytelni Bibliotek Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (KJP II, s. 101)

i Czytelni Biblioteki Wydziału Teologii (KJP II, s. 102)

 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30.

 

Z Czytelni w KJP II będą mogli korzystać Pracownicy i Studenci wszystkich kierunków studiów.

 

Wypożyczalnia Międzywydziałowa działa na dotychczasowych zasadach.

 

Kontakt z Pracownikiem: Izabela Głodzik

email:izabela.glodzik@kul.pl


 

W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich prosimy o zapoznanie się z zasadami korzystania z Czytelni WNS i WPPKiA w reżimie sanitarnym, związanym z zapobieganiem COVID 19.

 

***

Procedury funkcjonowania Czyteln iWNS i WPPKiA w warunkach reżimu sanitarnego, związanego z zapobieganiem COVID 19.

 

 1. Biblioteka Uniwersytecka KUL rekomenduje wszystkim swoim Czytelnikom korzystanie z dostępnych baz danych, Biblioteki Cyfrowej oraz usług reprograficznych w trybie on-line.

 2. Prawo do korzystania z Czytelni Biblioteki Wydziału Teologii mają tylko Pracownicy naukowo-dydaktyczni KUL oraz Doktoranci i Studenci KUL.

 3. Wszystkich Czytelników obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa na terenie Czytelni. Zaleca się zachowanie 2 m dystansu.

 4. Czytelnik musi mieć ważne konto biblioteczne z aktualnymi danymi teleadresowymi.

 5. Ze względu na konieczną redukcję miejsc (o połowę) Czytelnicy są proszeni o wcześniejszą rezerwację miejsca w Czytelni BWT: tel.: +48 81 445 3810, podając czas rozpoczęcia i orientacyjny czas zakończenia pracy.

 6. Czytelnik otrzymuje wiadomość potwierdzającą przyjęcie rezerwacji.

 7. Przed wejściem do Czytelni należy zdezynfekować ręce.

 8. Czytelnik zajmuje miejsce numerowane, wskazane przez bibliotekarza.

 9. Czytelnik nie może zmieniać przydzielonego miejsca.

 10. Przed rozpoczęciem pracy na terminalu Czytelnik jest zobowiązany do ponownej dezynfekcji rąk lub używania własnych rękawiczek. Komputery oraz inne urządzenia dotykowe są niedostępne.

 11. Po skorzystaniu z księgozbioru podręcznego należy odłożyć woluminy na wózek w celu poddania ich kwarantannie.

 12. Czytelnik zgłasza bibliotekarzowi zakończenie pracy i zwolnienie miejsca w Czytelni.

 13. Czytelnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–15.30; w godzinach 11.00–11.15 oraz 13.00–13.15 Czytelnia jest zamknięta (przerwa na wietrzenie i dezynfekcję).

 14. Wprowadza się zakaz spożywania posiłków (w tym napojów) w Czytelni.

 15. Biblioteka Uniwersytecka KUL zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Czytelnika, którego stan zdrowia jest widocznie zły. Wówczas zostaną wdrożone procedury przewidziane przez GIS.

    

 

Szanowni Państwo.

Informujemy, że od dnia 1 czerwca 2020 r. przywrócona zostaje możliwość wypożyczeń i zwrotów książek z Biblioteki Instytutu Pedagogiki.

Zwroty i wypożyczenia realizowane są od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00-15.30

przez Wypożyczalnię Międzywydziałową (Kolegium Jana Pawła II, p.103).

Zamawianie książek:

 • zamówienia prosimy składać drogą mailową na adres: wypkjp2@kul.pl

 • prosimy o podanie autora, tytułu i sygnatury zamawianej pozycji oraz numeru albumu (lub karty bibliotecznej) Czytelnika;

 • każdy Zamawiający dostanie informację drogą mailową o terminie odbioru zamówienia;

 • prosimy o zamawianie tylko materiałów niezbędnych do realizacji celów naukowych.Zwrot książek:

 • czytelnicy zwracają książki samodzielnie za pomocą czytnika kodów kreskowych;

 • zwrócone książki należy odkładać do przeznaczonego do tego celu pojemnika;

 • prosimy o zachowanie obowiązujących procedur sanitarnych.

 

Obowiązkowe jest stosowanie osłony nosa i ust w budynku KUL.

Zapraszamy!


 

Kontakt z Pracownikiem: Izabela Głodzik

email:izabela.glodzik@kul.pl


 

NOWA USŁUGA CZAT ON-LINE Z BIBLIOTEKARZEM

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z pracownikiem Biblioteki Uniwersyteckiej KUL
w godz. 800-1600 od poniedziałku do piątku

 


http://www.bu.kul.pl/files/431/ksiazki_elektoniczne/ibuk.jpg

Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o rozszerzeniu dostępu do kolekcji książek elektronicznych IBUK Libra o pakiet publikacji metodologicznych od wydawnictwa PWN.

Jest to ze strony wydawnictwa wyraz wsparcia dla społeczności uniwersyteckiej i kształcenia w trybie zdalnym oraz pomocy w pisaniu prac naukowych lub artykułów.

 

Lista tytułów od PWN dostępnych do końca kwietnia 2020 r.

 

Link dostępu do serwisu: http://buhan.kul.pl/han/ibuk/https/libra.ibuk.pl/Zapraszamy do korzystania!

 


 


             Przydatne strony www:

 

Instytut Pedagogiki KUL
 
Katalog BU KUL
Federacja Bibliotek Cyfrowych

Lubelska Biblioteka Wirtualna

https://polona.pl

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

Chełmska Biblioteka Cyfrowa

Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa

 

Serdecznie zapraszamy!

 

    

 

 

 

 

Autor: Iwona Szewczak
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2021, godz. 10:13 - Izabela Głodzik