Biblioteka Uniwersytecka KUL sprowadza na bieżąco ponad 5 tysięcy tytułów czasopism w postaci drukowanej z czego blisko 2,5 tysiąca - w językach obcych.

 

Ponadto w sieci komputerowej KUL i z terminali Biblioteki możliwy jest dostęp  do wielu czasopism w postaci elektronicznej. Lista dostępnych serwisów znajduje się na stronach Czasopisma elektroniczne oraz Bazy danych online stałe.

 

Zagraniczne czasopisma elektroniczne można wyszukać za pomocą narzędzia:

listy e-czasopism.


 
Prenumerata czasopism zagranicznych w roku 2016
 

 

Autor: Jerzy Latawiec
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2016, godz. 13:58 - Artur Podsiadły