Dary specjalne

 

Dyrekcja Biblioteki dziękuje Ofiarodawcy za cenny dar

W lutym 2018 roku ksiądz Prałat Jan Bielaszewski, emerytowany dyplomata Stolicy Apostolskiej, przekazał w darze Bibliotece Uniwersyteckiej KUL kolejną partię publikacji obcojęzycznych. Spośród przekazanych 312 woluminów książek największą część stanowią publikacje wydane w języku włoskim i hiszpańskim. Przeważają tytuły wydane w ostatnich latach z takich dziedzin nauki jak teologii, filozofii oraz filologii klasycznej oraz historii starożytności.

 

Pragniemy serdecznie podziękować Księdzu Prałatowi za wyróżnienie naszej Biblioteki darem tak niezwykle cennych publikacji.


 

Poniżej prezentujemy wybrane książki:

 
   

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2018, godz. 08:31 - Artur Podsiadły