Platforma umożliwia każdemu użytkownikowi łączącemu się z platformą z sieci KUL bezpłatny pięciominutowy dostęp (bez limitu stron) do tekstu publikacji elektronicznej. Aby skorzystać z rozszerzonych funkcjonalności (np. ściągniecie treści rozdziałów), użytkownik powinien założyć konto (należy pamiętać, by przy zakładaniu konta podać e-mail zarejestrowany na platformie e-KUL).

 

Biblioteka Uniwersytecka KUL zakupiła w roku 2019 dostęp pełnotekstowy do 73 tytułów, do których użytkownicy KUL mają nieograniczony dostęp czasowy (zakupiony został dostęp dla jednego jednoczesnego użytkownika).


Ostatnio zakupione tytuły pojawiają się na stronie wejściowej do bazy u dołu ekranu (Featured titles).


Zapraszamy do korzystania.

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2020, godz. 16:55 - Artur Podsiadły