Z komputerów w sieci uczelnianej

 

Wszystkie komputery w sieci e-kul mają bezpośredni dostęp do e-zasobów. Na stronie głównej Biblioteki należy wybrać zakładkę Bazy danych a następnie kliknąć na link odpowiedniej bazy.


Z komputerów poza siecią uniwersytecką


Dostęp do e-zasobów z komputerów domowych możliwy jest dla użytkowników posiadających konto biblioteczne (pracownicy i studenci). Po wybraniu zakładki Bazy danych wyświetla się okno logowania.

 


W oknie ID należy wpisać numer legitymacji (studenci) lub numer karty bibliotecznej (pracownicy).

 

Jako Hasło należy podać hasło do konto czytelnika w Bibliotece KUL. Przy braku dostępu, mimo prawidłowego loginu i hasła, należy zmienić swoje hasło do konta w Bibliotece a następnie (po odczekaniu max. 24 godz.) spróbować ponownie uzyskać dostęp do żądanej bazy.

 

Bazy dostępne są również na platformie E-KUL (E-KUL → Narzędzia → Zasoby www).


Obecnie serwer HAN znajduje się w fazie testów, niektóre funkcjonalności nie działają jeszcze prawidłowo. Problemy z dostępem należy zgłaszać do Oddziału Informacji Naukowej, e-mail: infnauk@kul.pl, tel.: 81/445-31-19

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2016, godz. 13:45 - Artur Podsiadły