1. Plaforma ProQuest GIS
URL: https://trials.proquest.com/access?token=XFY3YYNWB62P0YXN1VFY

Bazy:
• House of Commons Parliamentary Papers
• House of Lords Parliamentary Papers
• PQ Congressional Hearings Digital Coll I 2016

 

2. Platforma ProQuest
URL: https://search.proquest.com/?accountid=11796

Bazy:
• Art & Architecture Archive Collection 1
• Country Life Archive
• Digital National Security Archive
• Entertainment Industry Magazine Archive
• ProQuest Historical Newspapers: The Christian Science Monitor

 

3. Platforma Chadwyck
URL: https://trials.proquest.com/access?token=Y0VI1GS1TJH80B0GH94M

Bazy:
• Acta Sanctorum
• Early English Books Online
• Patrologia Latina Database

 

oraz


4. Kolekcje:

• Audio Drama: The L.A. Theatre Works Collection - http://search.alexanderstreet.com/radr

• Music and Dance Online - http://search.alexanderstreet.com/musc

• Twentieth Century Religious Thought: Volume I, Christianity - http://solomon.tcrb.alexanderstreet.com

• Global Issues Library - https://search.alexanderstreet.com/glis

• Contemporary World Drama - https://search.alexanderstreet.com/codr

Materiały dodatkowe dotyczące zawartości i korzystania z ww. baz:
- https://alexanderstreet.com/products

- https://alexanderstreet.com/page/resource-center#guides


Zapraszamy do testowania oraz
bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zgłaszali zapotrzebowanie na poszczególne bazy!

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2019, godz. 22:45 - Artur Podsiadły