Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o uruchomieniu dostępu testowego do baz danych JSTOR. Wszystkie kolekcje będą dostępne w sieci KUL oraz zdalnie (przez system HAN) do dnia 18 października 2019 r.

Dostęp można uzyskać poprzez kliknięcie w linki czasopism znajdujące się w listach tytułów dedykowanych dla poszczególnych kolekcji, na stronie https://www.j0stor.org/librarians/products/journals/multi-discipline

(kolekcje multidyscyplinarne Arts & Sciences)

oraz https://www.jstor.org/librarians/products/journals/multi-discipline (kolekcje dziedzinowe).

W załączeniu przedstawiamy zestawienie tytułów w formacie Excel oraz broszurę ukazującą zakres dziedzinowy poszczególnych kolekcji.

Użytkownicy mogą również skorzystać z wyszukiwarki znajdującej się na głównej stronie JSTOR http://www.jstor.org/.

Zapraszamy do testowania oraz zgłaszania uwag
i zapotrzebowania na poszczególne bazy!


ZESTAWIENIE TYTUŁÓW

BROSZURA INFORMACYJNA

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2019, godz. 09:08 - Artur Podsiadły