Biblioteka Uniwersytecka informuje, że 1 października przywrócone zostaje korzystanie z czterech czytelni bibliotek specjalistycznych. Są to:

 

1. Czytelnia Bibliotek Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (KJP II, s. 101)
2. Czytelnia Biblioteki Wydziału Teologii (KJP II, s. 102)
3. Czytelnia Biblioteki Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu (Poczekajka, 1 H s. 18)
4. Czytelnia Biblioteki Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (CI, s. 5)

 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 900-1500.

 

Z Czytelni w KJP II będą mogli korzystać Pracownicy i Studenci wszystkich kierunków studiów.
Z pozostałych bibliotek specjalistycznych będzie można wypożyczać materiały niezbędne na zajęcia (czytelnie pozostają zamknięte).

 

Wypożyczalnia Międzywydziałowa działa na dotychczasowych zasadach.

 

Pracownicy bibliotek specjalistycznych pozostają z Państwem w stałym kontakcie - adresy email i telefony na stronach bibliotek.

 

W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich prosimy o zapoznanie się z zasadami korzystania z poszczególnych Czytelni w reżimie sanitarnym, związanym z zapobieganiem COVID-19.


Więcej informacji na stronach Bibliotek.


 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2020, godz. 12:31 - Małgorzata Augustyniuk