Scenariusz procedur funkcjonowania Czytelni Ogólnej i Czytelni Teologiczno-Filozoficznej oraz Czytelni Zbiorów Specjalnych w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL w warunkach reżimu sanitarnego, związanego z zapobieganiem COVID 19

 

 1. Biblioteka Uniwersytecka KUL rekomenduje wszystkim swoim Czytelnikom korzystanie z dostępnych baz danych, Biblioteki Cyfrowej oraz usług reprograficznych w trybie on-line.

 2. Prawo do korzystania z Czytelni na miejscu mają tylko Pracownicy naukowo-dydaktyczni KUL oraz Doktoranci i Studenci KUL.

 3. Ze względu na konieczną redukcję miejsc w Czytelniach, Czytelnicy zobligowani są do telefonicznej rezerwacji miejsca:

 • Czytelnia Ogólna i Teologiczna nr 81 445 31 15 lub 81 445 31 26.

 • Czytelnia Zbiorów Specjalnych nr 81 445 31 05.

     Czytelnicy bez rezerwacji miejsca nie będą obsługiwani.

 1. Czytelnik przemieszcza się z poziomu parteru – po skorzystaniu z szatni - do Czytelni Zbiorów Specjalnych i Czytelni Ogólnej na IV piętrze jedynie windą.

 2. Czytelnik zajmuje miejsce numerowane, wskazane przez Bibliotekarza.

 3. Czytelnik nie może zmieniać zajętego miejsca.

 4. Wszystkich Czytelników obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

 5. Czytelnicy mają obowiązek dezynfekcji rąk po wejściu do budynku.

 6. Przestrzenią dostępną dla Czytelników pozostaje tylko IV piętro i szatnia na parterze. Nie mogą oni korzystać z I, II oraz III piętra, a także z barku i antresoli.

 7. Korzystanie z windy należy ograniczyć do 1 osoby jednocześnie.

 8. Przed wejściem do Czytelni należy ponownie zdezynfekować ręce.

 9. W dostępnych Czytelniach będzie ograniczona liczba miejsc. Wolne 50% przestrzeni.

 10. W widocznym miejscu zostanie umieszczona informacja o maksymalnej liczbie osób mogących przebywać w Czytelni.

 11. Zaleca się się zachowanie 2 m dystansu.

 12. Wietrzenie Czytelni będzie odbywać się podczas przerw co 2 godziny.

 13. Przeprowadzana będzie częsta dezynfekcja miejsc w szatni oraz blatów stanowisk w czytelniach, poręczy, klamek i innych powierzchni dotykowych często używanych (np. włączników światła) oraz częstsze mycie podłóg.

 14. Zobowiązuje się do używania własnych rękawiczek podczas korzystania z urządzeń dotykowych oraz księgozbioru podręcznego.

 15. Wprowadza się zakaz spożywania posiłków (w tym napojów) na terenie BU KUL.

 16. Zaleca się korzystanie z katalogu komputerowego oraz elektronicznego katalogu kartowego Ikkar.

 17. W miejscu kontaktu użytkownika z bibliotekarzem ustawione zostaną przesłony ochronne z tzw. pleksi.

 18. Obsługiwani będą tylko Czytelnicy, którzy wcześniej zdezynfekują ręce.

 19. Biblioteka Uniwersytecka KUL zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Czytelnika którego stan zdrowia jest widocznie zły. Wówczas zostaną wdrożone procedury przewidziane przez GIS.

 20. Czytelnik musi mieć ważną kartę biblioteczną z aktualnymi danymi teleadresowymi.


 

 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 02.09.2020, godz. 08:25 - Artur Podsiadły