"Vita mutatur non tollitur"

 Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Profesor Jerzy Starnawski (1922-2012)

sylwetka i publikacje

Jerzy Starnawski (1922-2012) 

Urodził się 27 lutego 1922 roku w Guzówce.
Związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim

w latach 1950- 1964.
Wybitny historyk literatury polskiej i polsko- łacińskiej zwłaszcza epoki Renesansu. Członek czynny towarzystw naukowych: Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Polskiej Akademii Umiejętności.
Zmarł 9 listopada 2012 roku w Łodzi

Wybrane publikacje

Publikacje autorskie

Jerzy Starnawski (1922-2012)- publikacje

Jerzy Starnawski (1922-2012)- publikacje

Jerzy Starnawski (1922-2012)- publikacje

Jerzy Starnawski (1922-2012)- publikacje

Jerzy Starnawski (1922-2012)- publikacje

Jerzy Starnawski (1922-2012)- publikacje

Jerzy Starnawski (1922-2012)- publikacje Jerzy Starnawski (1922-2012)- publikacje Jerzy Starnawski (1922-2012)- publikacje

GALERIA PUBLIKACJI


Opracowania

Jerzy Starnawski (1922-2012)- publikacje

Jerzy Starnawski (1922-2012)- publikacje

Jerzy Starnawski (1922-2012)- publikacje

Jerzy Starnawski (1922-2012)- publikacje

Jerzy Starnawski (1922-2012)- publikacje

Jerzy Starnawski (1922-2012)- publikacje


GALERIA PUBLIKACJI


Redakcja

Jerzy Starnawski (1922-2012)- publikacje Jerzy Starnawski (1922-2012)- publikacje Jerzy Starnawski (1922-2012)- publikacje
Jerzy Starnawski (1922-2012)- publikacje Jerzy Starnawski (1922-2012)- publikacje Jerzy Starnawski (1922-2012)- publikacje
 
Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej
Małgorzata Augustyniuk

Prezentacja na stronie www: 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2013, godz. 09:44 - Artur Podsiadły