Rok 2021 został ustanowiony Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1901-1981).
 
W tym roku obchodzimy także 120. rocznicę Jego urodzin oraz 40. rocznicę śmierci. Prymas Tysiąclecia był szczególnie związany z KUL oraz z Biblioteką Uniwersytecką. Jako metropolita lubelski w 1947 r. przekazał Uczelni budynek przy ul. Chopina 27, w którym obecnie znajduje się nasza Biblioteka. Wzbogacił również zbiory biblioteczne o jedne z najcenniejszych skarbów – rękopisy z Archiwum Filomatów.
 
św. Jan Paweł II w Katedrze św. Jana w Warszawie, w dniu 16 czerwca 1983 r., mówił:
„Dziękuję Bożej Opatrzności za to, że w trudnym okresie naszych dziejów, po drugiej wojnie światowej, na przełomie pierwszego i drugiego Tysiąclecia – dała nam tego Prymasa, tego Męża Bożego, tego Miłośnika Jasnogórskiej Bogurodzicy, tego nieustraszonego Sługę Kościoła i Ojczyzny”.
 
Zachęcamy do obejrzenia wystaw online. Pierwsza powstała w związku z 100. rocznicą urodzin Kardynała, druga w 30. rocznicę Jego śmierci; ukazuje m.in. fotografie pochodzące ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej oraz Archiwum KUL:
 
Zapraszamy również do zapoznania się z publikacjami Prymasa Tysiąclecia oraz książkami traktującymi o Jego życiu i dziele, a także ze zbiorami Biblioteki Cyfrowej:
 
 
Na fotografii z 1974 r. Kardynał Stefan Wyszyński podczas odwiedzin naszej Biblioteki z o. Mieczysławem A. Krąpcem OP, Rektorem KUL oraz o. Romualdem Gustawem OFM, dyrektorem BU KUL.

 

 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2021, godz. 08:47 - Małgorzata Augustyniuk