"Vita mutatur non tollitur"

 Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

W katastrofie samolotu rządowego pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.
zginął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, Małżonka Prezydenta Maria Kaczyńska oraz członkowie polskiej delegacji i załoga samolotu.
Prezydent Lech Kaczyński jest Doktorem Honoris Causa KUL.

Wśród członków delegacji byli Absolwenci KUL:

ks. prałat Bronisław Gostomski
Mariusz Handzlik, Podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP 
ks. Zdzisław Król
Janusz Krupski, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 
Bp Tadeusz Płoski, Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego

Bp Tadeusz Płoski, Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego  

 
  Urodził się 9 III 1956 w Lidzbarku Warmińskim. Święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jana Obłąka przyjął dnia 6 VI 1982 roku. Był wikariuszem w parafii św. Józefa w Morągu.
  W latach 1983-1986 studiował prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1993 roku uzyskał tytuł doktora prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego ATK. W 1998 roku został adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2007 roku habilitował się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2008 roku został profesorem nadzwyczajnym UWM.
  W 1986 r. rozpoczął pracę w Kurii Biskupiej i Sądzie Biskupim Diecezji Warmińskiej. W latach 1986-1992 był redaktorem naczelnym "Warmińskich Wiadomości Diecezjalnych"
i duszpasterzem akademickim Wyższej Szkoły Pedagogicznej
i Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.
Bp Tadeusz Płoski, Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego
  W 1992 roku został oddelegowany do Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, gdzie 1 VI 1992 roku objął urząd notariusza, a w 1994 roku szefa Wydziału Duszpasterskiego Kurii Polowej w Warszawie. Jako pierwszy z kapelanów wojskowych ukończył w 1994 roku Podyplomowe Studium Operacyjno-Strategiczne w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie-Rembertowie. Był dziekanem Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSWiA; od 2000 roku był kapelanem i dziekanem Biura Ochrony Rządu; redaktorem naczelnym tygodnika Ordynariatu Polowego "Nasza Służba" (1995-2001); korespondentem Radia Watykańskiego i Katolickiej Agencji Informacyjnej. 16 V 2001 objął urząd Kanclerza Kurii Polowej. 30 października 2004 r. przyjął święcenia biskupie i odbył uroczysty ingres do Katedry Polowej Wojska Polskiego w Warszawie.
  Był członkiem Rady Prawnej Episkopatu Polski oraz delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. harcerzy, kombatantów oraz duszpasterstwa policji. W 2005 roku powołano go w skład Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. W 2004 roku został generałem brygady, a w 2006 generałem dywizji, pośmiertnie awansowany na generała broni. Zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem, pochowany w katedrze polowej wojska Polskiego.

 

Na podstawie:
Mane nobiscum Domine, red. K. Burek, ks. Z. Kępa, Warszawa 2005.

 

 

 

Wybrane publikacje:

Bp Tadeusz Płoski- publikacje

Bp Tadeusz Płoski
Zostań z nami Panie
Nauczanie pasterskie
Biskupa Polowego Wojska Polskiego
30 X 2004 - 4 VI 2006
Warszawa 2006

Bp Tadeusz Płoski- publikacje

Bp Tadeusz Płoski
Trwajcie mocni w wierze
Nauczanie pasterskie
Biskupa Polowego Wojska Polskiego
4 VI 2006 - 22 IV 2007
Warszawa 2007

Bp Tadeusz Płoski- publikacjeŚwięcenia biskupie i Ingres
do Katedry Polowej Wojska Polskiego
Biskupa Nominata Tadeusza Płoskiego
ISBN 83-918798-4-4
Warszawa 30 października 2004 roku
godz. 11.00
Bp Tadeusz Płoski- publikacjeKs. Tadeusz Płoski
Z kościelnej praktyki sądowej
Trybunału Warmińskiego
ISBN 83-86503-23-8
Warszawa 1995
Bp Tadeusz Płoski- publikacjeTadeusz Płoski
Duszpasterstwo w Wojsku Polskim
Studium prawne
z uwzględnieniem praw człowieka
i prawa humanitarnego
ISBN 83-7299-465-X
ISBN 978-83-7299-465-3
Olsztyn 2006

Bp Tadeusz Płoski- publikacje
Tadeusz Płoski
Biskup polowy Wojska Polskiego
W służbie Kościoła i Narodu
ISBN 978-83-7257-250-9
Warszawa 2007

Bp Tadeusz Płoski- publikacje
"Mane nobiscum Domiane"
ISBN-83-7399-115-8
Warszawa 2005

 
góra strony
Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej (J N-W)
Prezentacja na stronie www: Artur Podsiadły
 
Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2010, godz. 12:34 - Artur Podsiadły