"Vita mutatur non tollitur"

 Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

W katastrofie samolotu rządowego pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.
zginął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, Małżonka Prezydenta Maria Kaczyńska oraz członkowie polskiej delegacji i załoga samolotu.
Prezydent Lech Kaczyński jest Doktorem Honoris Causa KUL.

Wśród członków delegacji byli Absolwenci KUL:

ks. prałat Bronisław Gostomski
Mariusz Handzlik, Podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP 
ks. Zdzisław Król
Janusz Krupski, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 
Bp Tadeusz Płoski, Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego

ks. Zdzisław Król

  Urodził się 8 maja 1935 roku w Zdzieborzu (Zielonce), w parafii Pniewo. Święcenia kapłańskie przyjął 3 VIII 1958 roku z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. Pełnił funkcję wikariusza w Grodzisku Mazowieckim i w parafii Matki Bożej Loretańskiej w Warszawie na Pradze. Był kapelanem sióstr dominikanek w Zielonce.
  Studiował prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w 1966 roku uzyskał tytuł doktora prawa kanonicznego.
  Od 1967 roku był notariuszem Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, dyrektorem Domu Księży Emerytów (1973-1979), kanclerzem Kurii Metropolitalnej Warszawskiej (1979-1992). Powierzono mu również przewodniczenie Zarządu Głównego Cmentarzy Katolickich w Warszawie.
Do 2006 był członkiem Rady Biskupiej Archidiecezji Warszawskiej i dziekanem dekanatu śródmiejskiego.

W latach 1994-2008 pełnił funkcję wikariusza biskupiego i przewodniczącego Wydziału Charytatywnego Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, następnie proboszcza parafii Karola Boromeusza na warszawskich Powązkach a od 1992 roku proboszcza parafii Wszystkich Świętych.
  W 1979 roku został kanonikiem honorowym, w 1982 kanonikiem gremialnym Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej, następnie prałatem kustoszem i od 1993 roku protonotariuszem apostolskim (infułatem).
  Pracował w katolickich mediach między innymi jako przewodniczący Rady Programowej "Wiadomości Diecezjalnych Warszawskich", "Przeglądu Katolickiego" i Katolickiego Radia Józef. Jako jeden
z najbliższych współpracowników Prymasa Polski Józefa Glempa aktywnie uczestniczył
w przygotowaniu pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny. Od 1996 roku był postulatorem procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki, swego przyjaciela.
  Dnia 31 III 2000 roku objął funkcję kapelana Warszawskiej Rodziny Katyńskiej. W 2001 roku odznaczono go medalem i dyplomem honorowym członka Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata a w 2006 roku orderem prymasowskim "Ecclesiae populoque praestanti" i tegoż roku przeszedł na emeryturę.
  Zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem.
Został pochowany w Świątyni Opatrzności Bożej.

 

Na podstawie:
http://ekai.pl/ludzie

 

 

Wybrane publikacje:

Zdzisław Król- publikacje Zdzisław Król- publikacje

Wybrane artykuły:

Zdzisław Król- publikacje
Zdzisław Król- publikacje
Zdzisław Król- publikacje
góra strony
Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej (J N-W)
Prezentacja na stronie www: Artur Podsiadły
 
Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2010, godz. 12:43 - Artur Podsiadły