Języki informacyjno-wyszukiwawcze.

Tradycja, stan obecny, perspektywy rozwoju

 

Konferencję zorganizowała Biblioteka Uniwersytecka KUL

we współpracy z Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów

oraz Biblioteką Narodową Słowacji (Slovenská Narodná Knižnica);

obrady miały miejsce w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL w dniach 10-12 września 2002 r.

 

 Konferencję poświęcono problematyce opracowania rzeczowego zbiorów bibliotecznych
oraz wzajemnych zależnościach między badaniami naukowymi
a formułowaniem charakterystyk rzeczowych piśmiennictwa.

Wystąpienia dotyczyły historii między innymi związków koncepcji filozoficznych i księgozbiorów
i przedstawiały współtworzony przez polskie biblioteki akademickie język haseł przedmiotowych KABA.
Jednym z ciekawszych tematów była analiza wpływu zmian politycznych w Europie po 1990 roku
na opracowanie rzeczowe zbiorów.

 

 

 Uczestników konferencji wita

 Konferencję otwiera Rektor KUL
Uczestników konferencji wita Dyrektor BU KUL,
ks. dr Tadeusz Stolz
Konferencję otwiera Rektor KUL,
ks. prof. Andrzej Szostek
 W pierwszym rzędzie od prawej:  "Języki informacyjno-wyszukiwawcze
Chwila przed obradami.
W pierwszym rzędzie od prawej:
Prorektor KUL, prof. Agnieszka Kijewska,
prof. Jadwiga Woźniak (UW) -
przewodnicząca obradom tej sesji
i Rektor KUL, ks. prof. Andrzej Szostek
"Języki informacyjno-wyszukiwawcze.
Tradycja, stan obecny, perspektywy rozwoju".
Wykład wprowadzający wygłasza Prorektor KUL, prof. Agnieszka Kijewska;
przy stole prezydialnym od lewej:
prof. Jadwiga Woźniak (UW, przewodnicząca obradom tej sesji)
i Grażyna Wilczyńska (BU KUL)

Referaty przedstawili:

prof. Agnieszka Kijewska (KUL):
Księgozbiory a średniowieczne doktryny filozoficzne
Grażyna M. Wilczyńska (BU KUL):
Nauka i metanauka a katalog systematyczny BU KUL
Marzanna Baś (BJ):
Zagadnienia z zakresu filozofii w katalogach rzeczowych Biblioteki Jagiellońskiej
Jolanta Szulc (BGUŚ):
Języki informacyjne w systemie nauk teologicznych. Praktyka polskich bibliotek kościelnych
Oleh Rudenko (LAT):
System klasyfikacji Biblioteki Lwowskiej Akademii Teologicznej.
Stan obecny i perspektywy rozwoju
Anna Walczak (BG):
Powojenne dzieje opracowania rzeczowego w Bibliotece Gdańskiej
Teresa Głowacka (BUW):
Języki haseł przedmiotowych nowej generacji
Barbara Kotalska (BNFr):
KABA - RAMEAU - LCSH - z doświadczeń współpracy nad językami haseł przedmiotowych
Anna Petova (SNK):
Subject headings in the Slovak National Library: past, present, future
Elona Malaiskiene (BVU):
Information retrieval systems of the Vilnius University Library. Past and present
Jolanta Hys (BN):
Wpływ zmian politycznych na jhp Biblioteki Narodowej
Aleksej Mychaluk (EKPiUU):
Wpływ zmian politycznych na klasyfikację piśmiennictwa w bibliotekach naukowych Ukrainy
dr Danuta Patkaniowska (BJ):
Tematy z zakresu filologii w jhp KABA i jhp BN
Róża Rajchert (BU w Łodzi):
Języki haseł przedmiotowych wykorzystywane w Bibliotece Uniwersyteckiej w Łodzi
Teresa Kłosek (BGUŚ):
Prolib - możliwości współpracy z CKHW na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego
Małgorzata Bochniarz (BGUSz):
Adaptacja zapisu symboli UKD na potrzeby programu komputerowego Biblio-Info
Andrzej Padziński (BGAR-Lublin):
NUKat - Narodowy Uniwersalny Katalog

 

 Referat Jolanty Hys (BN, Warszawa):  Dyskusję końcową prowadzi  Referat wygłasza Ołeksij Mychaluk
Referat wygłasza Jolanta Hys
BN, Warszawa):
"Wpływ zmian politycznych na jhp BN".
Obradom przewodniczy
kanclerz Europejskiego Kolegium
Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów,
dr Eva Rybałt
Dyskusję końcową prowadzi
Jolanta Szewczak
(Biblioteka UMK - Toruń)
Referat wygłasza Ołeksij Mychaluk,
doktorant Europejskiego Kolegium Polskich
i Ukraińskich Uniwersytetów (Kijów):
"Wpływ zmian politycznych na klasyfikację
piśmiennictwa w bibliotekach Ukrainy...".
Obradom przewodniczy kanclerz EKPiUU,
dr Eva Rybałt

 

Wystąpienia i dyskusje poświęcono problematyce wpływu badań naukowych, zachodzących zmian politycznych i automatyzacji bibliotek na formułowanie charakterystyk rzeczowych dokumentów bibliotecznych. Codziennie w obradach brało udział około 60 osób.

  Poprzez referaty, komunikaty i uczestnictwo reprezentowane były trzy biblioteki narodowe: Slovenská Narodná Knižnica, Bibliotheque Nationale de France i polska Biblioteka Narodowa oraz kilkanaście bibliotek akademickich, głównie uniwersyteckich, w tym zagraniczne: Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie, Biblioteka Lwowskiej Akademii Teologicznej, Biblioteka Seminarium Duchownego w Grodnie.

 

Konferencję wsparł finansowo
Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut, Kommission für Informationswesen z Wiednia,
który pokrył głównie koszty podróży i pobytu gości ze Wschodu.

 

Teksty wszystkich referatów i komunikatów
wygłoszonych podczas tej konferencji
zostały zamieszczone w tomie 79 półrocznika
"Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne",
(Wydawnictwo KUL, ISSN: 0518-3766)
który ukazał się w Lublinie w lipcu 2003 roku.
(s. 197 - 377)

 

 

Autor: Jan Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2008, godz. 14:26 - Jan Wasilewski