Konferencja: Leksykografia chrześcijańska

na progu trzeciego tysiąclecia

- stan i perspektywy badań

 

 

tn_kul_59

W dniach 29 - 30 maja 2000 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL
odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa,
zorganizowana przez Międzywydziałowy Zakład Leksykograficzny KUL
i Towarzystwo Naukowe KUL

 

 

Zaprezentowano różne koncepcje i sposoby realizacji
niektórych ważniejszych słowników i encyklopedii chrześcijańskich:

 

Lexikon für Theologie und Kirche - prof. Andreas Heinz;
Theologische Realenzyklopädie - dr Klaus-Jurgen Thornton;
Dizionario degli instituti di perfezione - ks. Giancarlo Rocca;
Rossijskaja Katolićeskaja Enciklopedija - Grzegorz Cioroch OFM Conv;
Catholicisme hier, aujourd'hui, demain - ks. Gerard Mathon.


Drugi dzień poświęcony był ocenie wydawanej przez TN KUL Encyklopedii Katolickiej
w czterech głównych dziedzinach (teologia, filozofia, humanistyka i nauki społeczne)
i wypracowaniu postulatów koncepcyjnych i redakcyjnych na przyszłość.

Komunikaty i referaty przedstawili:

ks. prof. dr hab. Jerzy Misiurek i ks. prof. dr hab. Andrzej Zuberbier (teologia);
ks. dr Stanisław Janeczek i prof. dr hab. Jacek J. Jadacki (filozofia);
ks. prof. dr hab. Anzelm Weiss i prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk (historia);
ks. mgr Zbigniew Skwierczyński i ks. prof. dr hab. Piotr Nitecki (nauki społeczne);
prof. dr hab. Stanisław Fita i prof. dr hab. Krzysztof Dybciak (literatura).

 

"Leksykografia chrześcijańska na progu trzeciego tysiąclecia"
to także tytuł tomu, wydanego przez Towarzystwo Naukowe KUL
w październiku 2002 roku pod redakcją ks. Bogusława Miguta.
(ss. 192, projekt okładki: Zofia Kopel-Szulc, ISBN: 83-7306-063-4).

Publikacja jest odbiciem wielowątkowej dyskusji, która toczyła się
na temat leksykografii i encyklopedystyki podczas konferencji.

Zebrano tu owoce przemyśleń i konkretnych doświadczeń
osób zarówno tworzących encyklopedie i dzieła leksykograficzne,
jak i wykorzystujących je w pracy naukowej i dydaktycznej.

Część pierwsza książki zawiera prezentację różnych koncepcji
i sposobów realizacji ważniejszych europejskich słowników
i encyklopedii chrześcijańskich (wymienionych wyżej na tej stronie)
leksykografia_239

Drugą część poświęcono głównie wieloaspektowemu przedstawieniu Encyklopedii Katolickiej.
Poza omówieniem ogólnej koncepcji tego wielkiego dzieła, stawiającego sobie za cel budowanie
światopoglądu i życia chrześcijańskiego, poszerzenie przestrzeni kultury inspirowanej wiarą
oraz syntetyzację dyscyplin naukowych uprawianych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim -
dokonano też szerokiej oceny wydanych do roku 2000 przez Towarzystwo Naukowe KUL
ośmiu tomów Encyklopedii Katolickiej w czterech głównych dziedzinach: (teologia, filozofia,
humanistyka - ze szczególnym uwzględnieniem historii, literaturoznawstwa i nauk społecznych).

 

[ na podstawie Noty od Wydawcy opracował jkw ]

Autor: Jan Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2008, godz. 17:31 - Jan Wasilewski