"Vita mutatur non tollitur"

 Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Prof. Łukasz Czuma (1935-2012)

sylwetka i publikacje
Łukasz Czuma 1935-2012

Urodził się w 1935 r.
W 1958 r. uzyskał magisterium z filozofii na KUL, w 1962 r. obronił doktorat, rozprawę habilitacyjną z filozofii społecznej i gospodarczej przedstawił w 1972 r., jednak została ona zatwierdzona przez władze PRL dopiero w 1981 r.

Pracę na KUL rozpoczął w 1961 r., najpierw jako asystent, później adiunkt (1964), następnie docent (1985) i profesor (1992). W latach 80. i 90. wykładał również w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej.

W 2007 r. odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.

Zmarł 31 maja 2012 r.

Wybrane publikacje

Łukasz Czuma- publikacje

Łukasz Czuma
Katolicka Nauka Społeczna
ISBN 83-901068-0-9
Lublin 1993

Łukasz Czuma- publikacje

Ks. Hubert Czuma, T.J.
Łukasz Czuma, Andrzej Czuma,
Benedykt Czuma
Wspomnienia z PRL
Katowice 1996

Łukasz Czuma- publikacje

Łukasz Czuma
Ekonomia między socjalizmem a liberalizmem
ISBN 978-83-925219-0-7
Lublin 2007

Łukasz Czuma- publikacje

Łukasz Czuma
Japonia czy drugi Mexyk
w poszukiwaniu dróg wyjścia
Stalowa Wola

Łukasz Czuma- publikacje

Łukasz Czuma
Socjologia rodziny i małżeństwa
w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
Roczniki Filozoficzne tom XV,
zeszyt 2 1967

Łukasz Czuma- publikacje

Łukasz Czuma
Wprowadzenie do ekonomii
ISBN 83-86272-84-8
Białystok 1998

Łukasz Czuma- publikacje

Łukasz Czuma
Zmiany gospodarcze
w Polsce XX wieku
Warszawa 1990

Łukasz Czuma- publikacje

Łukasz Czuma
Francois Perroux
teoria wzrostu zharmonizowanego
a rozwój gospodarczy południowych Włoch
Lublin 1973

Łukasz Czuma- publikacje

Łukasz Czuma
Zmiany gospodarcze
w Polsce XX wieku

Łukasz Czuma- publikacje

Łukasz Czuma
Zmiany gospodarcze
w Polsce XX wieku
Główne kierunki
ISBN 83-86272-66-X
Białystok 1998

Łukasz Czuma- publikacje

Łukasz Czuma
Wprowadzenie do ekonomii
Wydawnictwo Politechniki Białostockiej

Łukasz Czuma- publikacje

Łukasz Czuma
Niemarksistowska teoria ekonomii
podręcznik nie tylko dla studentów
Warszawa 1989

Łukasz Czuma- publikacje

Łukasz Czuma
Antoni Jarosz
Doktryny ekonomiczne
ISBN 83-7199-000-6
Rzeszów 1998

 

 

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej
Małgorzata Augustyniuk

Prezentacja na stronie www: 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2012, godz. 08:48 - Artur Podsiadły