"Vita mutatur non tollitur"

 Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Prof. Małgorzata Kitowska-Łysiak (1953-2012)

sylwetka i publikacje
Małgorzata Kitowska-Łysiak (1953-2012) 

Urodziła się 28 grudnia 1953 roku

w Stalowej Woli.

Profesor nadzwyczajny KUL, związana z uczelnią od 1981 roku, od 2004 roku Kierownik Katedry Historii Sztuki Współczesnej. Historyk, teoretyk i krytyk sztuki, wybitna znawczyni twórczości Brunona Schulza oraz powojennego malarstwa figurantywnego. Członek Towarzystwa Naukowego KUL, Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Rady Programowej Biura Wystaw Artystycznych w Lublinie.

Redaktorka serii wydawniczej Sztuka Nowa (TN KUL),

zainicjowała badania nad Grupą Zamek.

Zmarła 17 października 2012 roku w Lublinie.

Publikacje autorskie

Małgorzata Kitowska-Łysiak- publikacje

Małgorzata Kitowska-Łysiak- publikacje

Małgorzata Kitowska-Łysiak
Schulzowskie marginalia
ISBN 987-83-7363-623-1
Lublin 2007

Małgorzata Kitowska-Łysiak- publikacje

Małgorzata Kitowska-Łysiak Ślady Szkice o sztuce polskiej po 1945 roku ISBN 83-87703-73-7 Lublin 1999

Małgorzata Kitowska-Łysiak- publikacje

Małgorzata Kitowska-Łysiak
Rzeczywistość obrazu
Teksty o sztuce w Polsce po 1945
ISBN 978-83-7306-369-3
Lublin 2007

Małgorzata Kitowska-Łysiak- publikacje

Małgorzata Kitowska-Łysiak
Paralele i kontrasty
ISBN 83-228-0202-1
RW KUL Lublin 1990

Opracowania


 

 Małgorzata Kitowska-Łysiak- publikacje

Małgorzata Kitowska-Łysiak- publikacje 

Małgorzata Kitowska-Łysiak- publikacje

Małgorzata Kitowska-Łysiak- publikacje

7 Wspaniałych
Jan Cybis
i laureaci nagrody jego imienia
Biogramy Małgorzata Kitowska-Łysiak
ISBN 83-89228-08-4
Olsztyn 2003

Małgorzata Kitowska-Łysiak- publikacje

Urszula Czartoryska
Listy do Rodziców (1951-1957)
Teksty (1954-1960)
Opracowały i podały do druku
Małgorzata Kitowska-Łysiak

Kamila Leśniak
ISBN 978-83-7306-504-8
Lublin 2010

Małgorzata Kitowska-Łysiak- publikacje

Czapski i Krytycy
antologia tekstów
Wybór i opracowanie Małgorzata Kitowska-Łysiak
Magdalena Ujma
ISBN 83-227-0903-X
Lublin 1996

Małgorzata Kitowska-Łysiak- publikacje

Bruno Schulz
Szkice krytyczne
Opracowanie i poslowie
Małgorzata Kitowska-Łysiak

ISBN 83-227-1520-X
Lublin 2000

Małgorzata Kitowska-Łysiak- publikacje

Jacek Sempoliński
Władztwo i służba
Myśli o sztuce
Wybór, opracowanie, wprowadzenie

Małgorzata Kitowska-Łysiak
ISBN 83-88711-12-1
Lublin 2011

Małgorzata Kitowska-Łysiak- publikacje

Świat przedstawiony?
O grupie "Wprost"
Teksty wybrała, opracowała i wstępem poprzedziła
Małgorzata Kitowska-Łysiak

ISBN 83-7306-321-8
Lublin 2006

Małgorzata Kitowska-Łysiak- publikacje

Artur Nacht-Samborski (1898-1974)
Malarstwo Postaci-Postacie Malarstwa
Katalog wystawy Tekst: Wiesław Banach
Małgorzata Kitowska-Łysiak
ISBN 978-83-60380-34-6
Sanok 2009

Redakcja


 

Małgorzata Kitowska-Łysiak- publikacje Małgorzata Kitowska-Łysiak- publikacje Małgorzata Kitowska-Łysiak- publikacje
Małgorzata Kitowska-Łysiak- publikacje Małgorzata Kitowska-Łysiak- publikacje Małgorzata Kitowska-Łysiak- publikacje
Małgorzata Kitowska-Łysiak- publikacje Małgorzata Kitowska-Łysiak- publikacje Małgorzata Kitowska-Łysiak- publikacje
Małgorzata Kitowska-Łysiak- publikacje Małgorzata Kitowska-Łysiak- publikacje Małgorzata Kitowska-Łysiak- publikacje
 
Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej
Małgorzata Augustyniuk

Prezentacja na stronie www: 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2012, godz. 09:53 - Artur Podsiadły