W dniach 5-6 maja 2015r. w Lublinie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Chadecja i Unia Europejska – Polska, Europa Środkowa, Europa”...więcej

W ramach konferencji 5 maja 2015r. w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL odbędzie się spotkanie, którego tematem będzie:

  • Przekazanie materiałów Jerzego Kulczyckiego do Działu Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej
  • Dyskusja panelowa wokół wspomnień Jerzego Kulczyckiego, przygotowanych do wydania przez Instytut Pamięci Narodowej

Spotkanie poprowadzi Andrzej Paluchowski, uczestniczyć w nim będą: Ryszard Kulczycki, dr Małgorzata Choma-Jusińska, wspominać natomiast: Stanisław Gebhardt, Jaroslav Vrzala.PEŁNY PROGRAM KONFERENCJI


Spuścizna Jerzego Kulczyckiego, przekazana w darze przez syna, Ryszarda Kulczyckiego Bibliotece Uniwersyteckiej KUL, zawiera materiały do działalności wydawniczej, politycznej i społecznej tego tak zasłużonego dla kultury polskiej wydawcy. Zbiory zawierają głównie wieloletnią korespondencję z polskimi i obcymi instytucjami, wydawnictwami i osobami prywatnymi (w tym z czołowymi polskimi intelektualistami, jak Jan Nowak, Karol Popiel, Konrad Sieniewicz, Zbigniew Brzeziński, Stefan Kisielewski, Konstanty Turowski i wielu innych). Zbiory znajdują się w Sekcji Rękopisów w Oddziale Zbiorów Specjalnych BU KUL.

 

dr Małgorzata Choma-Jusińska "Jerzy Kulczycki Atakować książką... Kolekcja Jerzego Kulczyckiego  w zbiorach Sekcji Rękopisów Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" - PREZENTACJA

 

GALERIA wybranych dokumentów Jerzego Kulczyckiego

 


Biblioteka Uniwersytecka KUL przygotowuje również wystawę publikacji wydawnictwa "Odnowa", którego dyrektorem był Jerzy Kulczycki.

Wystawę będzie można zwiedzać w czasie spotkania zorganizowanego 5 maja przy ul. Chopina 27.

Wszystkie publikacje dostępne w GALERII (po kliknięciu)


WYDAWNICTWO "ODNOWA", istniejące w latach 1964-1992, było ściśle związane z władzami Stronnictwa Pracy. Powstało w Londynie jako angielska spółka akcyjna. Członkami zarządu i akcjonariuszami zostali członkowie kierownictwa Stronnictwa Pracy a dyrektorem obrano Jerzego Kulczyckiego (1931-2013), inżyniera, działacza politycznego i społecznego, w późniejszym okresie (od 1972) właściciela księgarni wydawniczej Orbis.

Bezpośrednim impulsem do powstania oficyny była odmowa wydania wspomnień Karola Popiela przez paryski Instytut Literacki. "Odnowa" wydała je później pt. Na mogiłach przyjaciół (1966) i Od Brześcia do "Polonii" (1967).

Pierwszą pozycją na liście wydawniczej jest polski przekład książki Zbigniewa Brzezińskiego Soviet Block – Unity or Conflict, który wyszedł pod tytułem Jedność czy konflikt. Następnie pojawiło się polskie tłumaczenie Historii doktryn ekonomicznych ówczesnego premiera Włoch Amintore Fanfaniego (1965) i Tysiąclecie chrześcijaństwa w Polsce Jerzego Brauna (1966). Dużym sukcesem "Odnowy" było wydanie w 1978 roku wspomnień Jana Nowaka-Jeziorańskiego Kurier z Warszawy, a także Józefa Garlińskiego Oświęcim walczący (1974) oraz Ostatnia broń Hitlera V-1–V-2 (1977). Kulczycki zdecydował się również na wydrukowanie krytycznie przyjętej przez środowiska emigracyjne monografii Jana Ciechanowskiego Powstanie warszawskie (1971).

W pierwszym okresie działalności wydawnictwo było przede wszystkim zainteresowane problematyką chrześcijańsko-społeczną. Drugim ważnym nurtem wydawniczym były książki z zakresu najnowszej historii Polski. Ukazało się kilka publikacji o charakterze wspomnieniowym. Publikowano prace autorów krajowych, których cenzura nie dopuściła do druku w kraju. W celu poprawy sytuacji finansowej wydawano także popularne powieści. Książki "Odnowy" początkowo były drukowane w drukarni ojców pallotynów pod Paryżem a następnie w rzymskiej drukarni Gregorianum.W sumie ukazało się 86 tytułów, nie licząc wznowień i edycji w j. angielskim.

Oficyna wydawała takich autorów jak: Jerzy Krzyżanowski, Bohdan Wroński, Zbigniew Siemaszko, Wojciech Wasiutyński, Jan Erdman, Henryk Skolimowski. Z autorów krajowych publikowali w niej m.in. Stefan Kisielewski, Janusz Lewandowski, Jan Szczepański, Janusz Zabłocki a pod pseudonimem także Jakub Karpiński i Henryk Krzeczkowski.

Po 1989 roku w wolnej Polsce wydano jeszcze we współpracy z lubelskim Norbertinum trzy książki (J. Krok-Paszkowski, Mój bieg przez XX wiek, 1990;  Chrześcijańska myśl społeczna na emigracji, 1991; Wybór pism emigracji politycznej niepodległej PPS (WRN) 1940-1970, 1994). Po dwudziestu ośmiu latach istnienia wydawnictwo postanowiło zakończyć działalność, na co miała wpływ przede wszystkim likwidacja cenzury w kraju.

Joanna Nastalska-Wiśnicka
Bibliografia:
I. Janas, Polskie firmy wydawnicze w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej (1945-1985), "Rocznik Biblioteki Narodowej" 21-22 (1985-1986); R. Habielski, Życie społeczne i kulturalne emigracji, Warszawa 1999, s. 170 et passim; A. Siomkajło, Odnowa, [w:] Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, red. K. Dopierała, t. 3, Toruń 2004, s. 456-457; J. Kulczycki, Wydawnictwo "Odnowa", [w:] Świadectwa / Testimonianze, t. 4, Pro publico bono. Polityczna, społeczna i kulturalna działalność Polaków w Rzymie w XX wieku, Rzym 2006, s. 331-334; Jerzy Kulczycki (1931-2013), "Ekspresje / Expressions" 4 (2013), s. 368-369.

 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2015, godz. 13:12 - Małgorzata Augustyniuk