Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL

we współpracy z

Wyższą Szkołą Humanistyczną w Pułtusku

i Oddziałem Lubelskim Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

zapraszają na

MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE

Zaangażowanie duchowieństwa polskiego

na rzecz Kościoła katolickiego na Wschodzie (Ukraina)

sympozjum odbędzie się

21-22 października (piątek, sobota) 2005 r.

w Czytelni Teologicznej Biblioteki Głównej KUL, ul. F. Chopina 27


PIĄTEK 21.X 9.00 - 10.30

Otwarcie sympozjum - Rektor KUL, ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk SDB;
Wielki Kanclerz KUL, ks. abp prof. dr hab. Józef Życiński;
Rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku, prof. dr hab. Adam Koseski;
Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", prof. dr hab. Andrzej Stelmachowski;
Dyrektor Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, ks. dr Józef Szymański.

Wręczenie Nagrody Naukowej im. Ireny i Franciszka Skowyrów
O. Martynianowi Wojciechowi Darzyckiemu OFM
Laudacja na cześć Nagrodzonego przewodniczący Jury Nagrody, ks. dr Józef Szymański
Wręczenie Dyplomu Nagrody - Rektor KUL ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk
Wystąpienie Laureata

PIĄTEK 21.X 11.00 - 12.30

s. prof. dr hab. Zofia J. Zdybicka USJK (KUL): Pomoc intelektualna Polski dla Wschodu
(krajów byłego ZSRR);
Michał Żórawski - Konsul Generalny w Charkowie w latach 1998-2003 (Warszawa):
Współpraca władz konsularnych i duchowieństwa polskiego
wobec Polaków i osób pochodzenia polskiego;
Witalij Rosowski (Lublin): Zaangażowanie duchowieństwa polskiego
na rzecz Kościoła katolickiego w diecezji kamienieckiej w okresie międzywojennym;
dr Maria Dębowska (KUL): Zaangażowanie duchowieństwa diecezji łuckiej
na rzecz Kościoła katolickiego na Ukrainie sowieckiej w czasie II wojny światowej;
dr Leon Popek (IPN Lublin): Działalność duszpasterska księży z diecezji łuckiej
na Ukrainie po roku 1945.

SOBOTA 22.X 9.00 - 12.30

Marek Koprowski (Częstochowa), Zaangażowanie księży werbistów i sióstr werbistek
na rzecz Kościoła katolickiego na Wschodzie;
o. dr Sławomir Brzozecki OP (Lublin): Zaangażowanie Ojców Dominikanów
na rzecz Kościoła katolickiego na Ukrainie;
ks. dr Stanisław Tylus SAC (KUL): Zaangażowanie Księży Pallotynów
na rzecz Kościoła katolickiego na Wschodzie;
o. Józef Bartos CSSR (Toruń): Zaangażowanie Ojców Redemptorystów
na rzecz Kościoła katolickiego na Wschodzie.
s. mgr Maria Pasternak SJ (Żytomierz): Zaangażowanie Zgromadzenia Sług Jezusa
na rzecz Kościoła katolickiego na Wschodzie;.
s. dr Ewa Durlak USJK (Warszawa): Zaangażowanie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego
na rzecz Kościoła katolickiego na Wschodzie;
ks. dr Waldemar Żurek SDB (KUL): Możliwości i formy duszpasterzowania Salezjanów
w powojennej rzeczywistości radzieckiej na terenach europejskich republik radzieckich.
ks. dr Wacław Umiński CM (PAT Kraków): Zaangażowanie Księży Misjonarzy
na rzecz Kościoła katolickiego na Ukrainie;
ks. Jacek Pyl OMI (Obuchów - Ukraina): Zaangażowanie Księży Oblatów
na rzecz Kościoła katolickiego na Ukrainie.

Autor: Jan Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2008, godz. 08:56 - Jan Wasilewski