"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;
prezentacje postaci i ich dorobku

O. Mieczysław Albert Krąpiec OP

(1921 - 2008)

- publikacje

O. Mieczysław Albert Krąpiec OP - sylwetka
O. Mieczysław Albert Krąpiec OP - publikacje
O. Mieczysław Albert Krąpiec OP - Dzieła zebrane

 

Mieczysław Albert Krąpiec OP, Struktura bytu.
Charakterystyczne elementy
systemu Arystotelesa
i Tomasza z Akwinu. 
  Mieczysław Albert Krąpiec OP: książki i publikacja naukowe   Wydawca:
Towarzystwo Naukowe KUL,
Lublin 1963, ss. 364

 

 Mieczysław Albert Krąpiec OP: książki i publikacja naukowe

Mieczysław Albert Krąpiec OP, Filozofia co wyjaśnia? Rozumieć rzeczywistość świata i człowieka. Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej, ss. 142. Guttenberg-Print,
Warszawa 1997
ISBN: 83-902915-5-X
  Mieczysław Albert Krąpiec OP: książki i publikacja naukowe

Mieczysław Albert Krąpiec OP, Spełniać dobro.
Fundacja Servire Veritati,
Instytut Edukacji Narodowej,
Lublin 2000
ISBN: 83-88162-06-3


  Mieczysław Albert Krąpiec: OP książki i publikacja naukowe

Mieczysław Albert Krąpiec OP, Polityka a religia.
Przyszłość Cywilizacji Zachodu. Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej",
Lublin 2007
ISBN: 83-923900-0-8


"Spełniać dobro" (wyżej) i "Żyć po ludzku" (niżej) to dwie części zapisu felietonów,
wygłoszonych w Radio Maryja w cyklu "Myśląc Ojczyzna". Zawierają one odpowiedzi na pytanie:
jak w pełni żyć po ludzku, czyli jak realizować swoje człowieczeństwo w dziedzinie poznawanej prawdy,
spełnianego dobra, tworzonego piękna i religii, spinającej ludzkie życie.

 

 Mieczysław Albert Krąpiec OP: książki i publikacja naukowe

Mieczysław Albert Krąpiec OP,
Ja - człowiek.
Zarys antropologii filozoficznej.
Wyd. TN KUL
  Mieczysław Albert Krąpiec OP: książki i publikacja naukowe

Mieczysław Albert Krąpiec OP,
Żyć po ludzku.
Lublin 1999, ss. 176,
ISBN: 83-88162-05-5
  Mieczysław Albert Krąpiec OP: książki i publikacja naukowe

Mieczysław Albert Krąpiec OP,
Ja - człowiek.
Wydawnictwo KUL, ss. 492,
ISBN: 83-7363-233-6

Ja - człowiek: [...] znakomity wykład i opracowanie antropologii filozoficznej.
Antropologia filozoficzna wyjaśnia fenomeny ludzkie ich ontyczną strukturę i pozycję egzystencjalną
wśród bytów. Człowiek we wszystkich manifestacjach i aktywnościach okazuje się ontycznie identyczny,
choć o różnych, przeciwstawnych biegunowo obliczach.
Dostateczne i racjonalne uzasadnienie podstawy tej bogatej rzeczywistości ludzkiej może dać teoria,
która bada człowieka w aspekcie jego bytowości oraz wskazuje ostateczne dla niego racje
w jego ontycznej strukturze.
Autor analizuje człowieka w odniesieniu do ludzkiego poznania, kultury, wolnego działania,
dobra, zła, społeczeństwo, religii, śmierci. "Ja - człowiek" to godny polecenia podręcznik akademicki
i literatura uzupełniająca w zakresie poszczególnych dyscyplin filozoficznych: teorii poznania,
filozofii religii, metafizyki, filozofii kultury, etyki, filozofii prawa. (Od Wydawcy)

 

 Mieczysław Albert Krąpiec OP: książki i publikacja naukowe

Mieczysław Albert Krąpiec OP, tłum. ros. A. Gordecki:
Besedy o metafizike.
S Mečislavom A. Krompcom
besedujet Andžej Marynjarčik,
SITA, Lublin 1999

  Mieczysław Albert Krąpiec OP: książki i publikacja naukowe

Mieczysław Albert Krąpiec OP, Wprowadzenie do filozofii
Tom I - Rozumieć rzeczywistość,
Lublin 2000, ss. 277,
ISBN: 83-88162-12-8


  Mieczysław Albert Krąpiec OP: książki i publikacja naukowe

M. Krąpiec, St. Kamiński,
J. Zdybicka,
A. Maryniarczyk,
P. Jaroszyński:
Wprowadzenie do filozofii,
KUL, Lublin 2006, ss. 747,
ISBN: 83-7363-022-8

Mieczysław Albert Krąpiec OP: Wprowadzenie do filozofii
Tom II - Nauka i jej rozumienie, Lublin 2000, ss. 332, ISBN: 83-88162-13-6
Tom III - Człowiek i jego działanie, Lublin 2000, ss. 293, ISBN: 83-88162-14-4

 

Mieczysław A. Krąpiec OP,
Andrzej Maryniarczyk SDB.
Rozmowy o metafizyce.
Lublin 2002, ss. 117
ISBN: 83-914431-6-7

(pozycja jest też dostępna
w języku rosyjskim)
  Mieczysław Albert Krąpiec OP: Rozmowy o metafizyce, Lublin 2002   Wykład - w formie dialogu -
metafizyki realistycznej,
w którym szczególny nacisk
kładzie się na ostateczne
podstawy rozumienia świata
i człowieka, jego istnienia
i działania, oraz na metodę
filozofowania, gwarantującą
wolność w poznawaniu.
Książka zawiera trzy rozmowy,
poświęcone kolejno:
dziejom formowania się
rozumienia bytu,
problematyce antropologicznej
oraz relacji byt a Bóg.

 

 Mieczysław Albert Krąpiec OP: książki i publikacja naukowe

Mieczysław Albert Krąpiec OP, Człowiek jako osoba ludzka, Polskie Tow.
Tomasza z Akwinu.
Lublin 2005, ss. 269
ISBN" 83-918800-9-5
  Mieczysław Albert Krąpiec OP: książki i publikacja naukowe

Mieczysław Albert Krąpiec OP, Ludzka wolność i jej granice, Polskie Tow.
Tomasza z Akwinu,
Lublin 2004, ss. 264
ISBN: 83-918800-5-2
  Mieczysław Albert Krąpiec OP: książki i publikacja naukowe

Mieczysław Albert Krąpiec OP, Człowiek i polityka.
Polskie Tow.
Tomasza z Akwinu,
Lublin 2007, ss. 360
ISBN: 83-60144-08-4

 

 Mieczysław Albert Krąpiec OP: książki i publikacja naukowe

Mieczysław Albert Krąpiec OP, Person and natural law.
(przekład - Maria Szymańska)
Catholic Thought from Lublin,
vol. 7. Peter Lang Publishing,
Berlin / NY 1993, ss. 268,
ISBN: 0-8204-1843-9  Mieczysław Albert Krąpiec OP: książki i publikacja naukowe

Mieczysław Albert Krąpiec OP, Dlaczego zło? Rozważania filozoficzne.
Polskie Tow. Tomasza z Akwinu,
Lublin 2005, ss. 231,
ISBN: 83-60144-10-9
  Mieczysław Albert Krąpiec OP: książki i publikacja naukowe

Mieczysław Albert Krąpiec OP, Metaphysics. An Outline of the History of Being (przekład Theresa Sandok)
Catholic Thought from Lublin,
Vol. 2. New York, San Francisco,
Bern, Frankfurt am Main,
Paris and London
Peter Lang, 1991
ISBN-10: 0820414484
Porzucić świat absurdów.
Z M. A. Krąpcem rozmawia
ks. J. Sochoń.
Lublin 2002, ss. 187
ISBN: 83-914431-7-5
  Porzucić świat absurdów. Z M. A. Krąpcem rozmawia ks. J. Sochoń, Lublin 2002   O. Krąpiec odpowiada
na pytania dotyczące
jego dzieciństwa, walki
o utrzymanie i rozwój
Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, filozofii
i jej roli w kulturze
oraz sytuacji filozofii
współczesnej.

 

 Mieczysław Albert Krąpiec OP: książki i publikacja naukowe

O polską kulturę humanistyczną.
Książka wydana z okazji 85 urodzin o. Mieczysława A. Krąpca OP. Rozmawiał
Piotr Stanisław Mazur.
Fundacja Nasza Przyszłość,
Szczecinek 2006, ss. 136
ISBN: 83-88531-92-1
  Mieczysław Albert Krąpiec OP: książki i publikacja naukowe

Mieczysław Albert Krąpiec OP, Metafizyka. Zarys teorii bytu. Lublin 1978, ss. 107

  Mieczysław Albert Krąpiec OP: książki i publikacja naukowe

Mieczysław Albert Krąpiec OP, Bardziej być
(felietony z Radia Maryja)
Fundacja Servire Veritati
Instytut Edukacji Narodowej,
Lublin 2006
ISBN: 83-88162-43-8

Niestrudzony Sługa Prawdy.
Red. Z. J. Zdybicka,
A. Maryniarczyk,
M. Nawracała-Urban.
Lublin 2006, ss. 176
ISBN:  83-60144-40-0

Album poświęcony
osobie o. prof. Mieczysława
Alberta Krąpca z okazji
jubileuszu 85-lecia urodzin.
  Niestrudzony Sługa Prawdy. Album poświęcony osobie o. prof. Mieczysława A. Krąpca   Publikacja przybliża postać
wielkiego Polaka, patrioty
zatroskanego o losy ojczyzny
i polskiej kultury, oraz owoce
jego działań. (...) Duża część
albumu dotyczy pasji życia ojca
profesora - filozofii. [A więc
traktuje też] o lubelskiej
szkole filozofii realistycznej
oraz o dziele monumentalnym
- Powszechnej Encyklopedii
Filozofii. Album zilustrowano
zdjęciami i wypowiedziami
uczniów, współpracowników
i przyjaciół Jubilata...

 

 Mieczysław Albert Krąpiec OP: książki i publikacja naukowe

Mieczysław Albert Krąpiec OP, Rozważania o narodzie.
Fundacja Servire Veritati
Instytut Edukacji Narodowej.
Lublin 2004, ss. 95,
ISBN: 83-914599-8-5
  Mieczysław Albert Krąpiec OP: książki i publikacja naukowe

Mieczysław Albert Krąpiec OP, Człowiek, prawo i naród
Fundacja Lubelska Szkoła
Filozofii Chrześcijańskiej,
Lublin 2002

  Mieczysław Albert Krąpiec OP: książki i publikacja naukowe

Mieczysław Albert Krąpiec OP, Sens kultury chrześcijańskiej.
Lublin 2004, ss. 89,
ISBN: 83-914599-7-7


 Księga pamiatkowa poświęcona o. prof. Mieczysławowi A. Krąpcowi w 50 rocznicę pracy w KUL

Wierność rzeczywistości.
Księga Pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej w KUL o. prof. Mieczysława A. Krąpca.
Red.: s. Z. J. Zdybicka USJK, A. Maryniarczyk SDB, P. Jaroszyński i inni.
Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2001, ss. 872,
EAN: 9788390970592, ISBN: 83-909705-9-7
Wierność rzeczywistości to księga pamiątkowa poświęcona o. prof. Mieczysławowi A. Krąpcowi
w 50 rocznicę jego pracy naukowej w KUL. Zawiera teksty z dziedziny antropologii filozoficznej,
metafizyki, etyki, filozofii kultury, filozofii polityki, historii filozofii.
W książce zamieszczono także list Ojca Św. Jana Pawła II, list Przewodniczącego PAN,
biogram M. A. Krąpca, bibliografię jego prac i zdjęcia, ilustrujące główne obszary jego aktywności.

(Więcej - w witrynie Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu).

 

 Rozmowy z o. Krąpcem komplet 23 płyt CD

Rozmowy z o. Krąpcem - komplet 23 płyt CD (Wyd. FonPol, Poznań) zawiera działy:
Wprowadzenie do filozofii, Metafizyka, Antropologia, Etyka,
Filozofia polityki, Filozofia prawa, Filozofia sztuki, Teoria poznania.

O. profesor Mieczysław Albert Krąpiec pozostawił po sobie wielki dorobek dzieł wydanych drukiem;
niejako ich dopełnieniem jest zapis głosu wybitnego filozofa. Pełne ekspresji wypowiedzi okraszone
cytowanymi z pamięci klasykami, tym którzy znali o. profesora z wykładów pomogą w zachowaniu
o Nim wspomnienia, a tym którym nie było to dane pozwolą na częściowe zaznajomienie się
z klimatem spotkań i wykładów o. Krąpca. Filozofia jawi się - z uwagi na fakt, że jest możliwa
i dostępna w poznaniu prawda świata i człowieka oraz spraw ludzkich - jako podstawa życia ludzkiego.
Filozofia decyduje bowiem o ludzkiej kulturze, na którą składa się poznanie tak przednaukowe
jak i naukowe, rozumienie ludzkiego postępowania i całej moralności indywidualnej oraz społecznej
(w tym szczególnie polityki); rozumienie twórczości techniczno-artystycznej i religii - zwieńczenia
życia osobowego człowieka wiążącego się rozumnie z pierwszym Źródłem życia
i jego Celem ostatecznym - Bogiem.
Spotkanie z filozofią jako podstawowym, rozumiejącym poznaniem świata, człowieka i jego działania
uwalnia od ułudy i kłamstwa - następstw mylnej i antyludzkiej ideologii.

Z o. prof. dr hab. Mieczysławem A. Krąpcem OP rozmawiają Jego uczniowie:
ks. Andrzej Maryniarczyk SDB, Piotr Jaroszyński, ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel,
Henryk Kiereś i Krzysztof Wroczyński.

 

 

'Zbiorcza' bibliografia książek Mieczysława Alberta Krąpca:

  1. Realizm ludzkiego poznania, Pallottinum, Poznań 1959; jako Dzieła, t. II, RW KUL, Lublin 1995;
  2. Teoria analogii bytu, TN KUL, Lublin 1959; jako Dzieła, t. I, RW KUL, Lublin 1993;
  3. Dlaczego zło? Rozważania filozoficzne, Znak, Kraków 1962;
      jako Dzieła, t. III, RW KUL, Lublin 1995; nowe wyd. Polskie Towarzystwo
      Tomasza z Akwinu, Lublin 2005 (tłum. franc. G. Roussel: Pourquoi le mal? Réflexions
      philosophiques, Editions du Dialogue, Paris 1967);
  4. Z teorii i metodologii metafizyki (wspólnie z S. Kamińskim), TN KUL, Lublin 1962;
      jako Dzieła, t. IV, RW KUL, Lublin 1994;
  5. Struktura bytu. Charakterystyczne elementy systemu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu,
      TN KUL, Lublin 1963; jako Dzieła, t. V, RW KUL, Lublin 1995;
  6. Arystotelesa koncepcja substancji. Ogólna teoria i wybór tekstów (wspólnie z T. Żeleźnikiem),
      TN KUL, Lublin 1966;
  7. Metafizyka. Zarys podstawowych zagadnień, Poznań: Pallottinum 1966;
      pod zmienionym tytułem: Metafizyka. Zarys teorii bytu, TN KUL, Lublin 1978, RW KUL, Lublin
      1984, 1985, TN KUL, Lublin 1988; jako Dzieła, t. VII, RW KUL, Lublin 1995 tłum. ang. Th. Sandok:
      Metaphysics. An Outline of the Theory of Being, Mariel Publications, New York 1991;
  8. Ja - człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, TN KUL, Lublin 1974, 1979, 1986;
      pod skróconym tytułem: Ja - człowiek, jako Dzieła, t. IX, RW KUL, Lublin 1991,
      Wydaw. KUL Lublin 2005 (tłum. ang. M. Lescoe [i in.]: I - Man. An Outline of Philosophical
      Anthropology, Mariel Publications, New Britain (Conn., USA) 1983);
  9. Człowiek i prawo naturalne, TN KUL, Lublin 1975, 1986; jako Dzieła, t. X, RW KUL,
      Lublin 1993 (tłum. ang. M. Szymańska: Person and Natural Law, Peter Lang, New York 1993);
10. De ente et essentia. O bycie i istocie. Przekład, komentarz, studia, RW KUL, Lublin 1981;
      pod nowym tytułem: Byt i istota. Św. Tomasza "De ente et essentia", przekład i komentarz,
      jako Dzieła, t. XI, RW KUL, Lublin 1994;
11. Człowiek - kultura - uniwersytet (wybór i oprac. A. Wawrzyniak), RW KUL, Lublin 1982;
      jako Dzieła, t. XII, RW KUL, Lublin 1998;
12. Język i świat realny, Lublin: RW KUL 1985; jako Dzieła, t. XIII, RW KUL, Lublin 1995;
      Kim jest człowiek?, Kuria Metropolitalna Warszawska, Warszawa 1987;
13. Człowiek w kulturze, Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej. Fundacja Jana Pawła II,
      Pallottinum, Rzym-Warszawa 1990; jako Dzieła, t. XIX, RW KUL, Lublin 1999;
14. Suwerenność... czyja?, Diecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1990;
      pod tytułem: Suwerenność - czyja?, jako Dzieła, t. XVI, RW KUL, Lublin 1996;
15. O rozumienie filozofii, jako Dzieła, t. XIV, RW KUL, Lublin 1991, Wydawnictwo KUL,
      Lublin 2000; U podstaw rozumienia kultury, jako Dzieła, t. XV, RW KUL, Lublin 1991;
16. Wprowadzenie do filozofii (wspólnie z S. Kamińskim, Z. J. Zdybicką, P. Jaroszyńskim),
      RW KUL, Lublin 1992; (wspólnie z S. Kamińskim, Z. J. Zdybicką, A. Maryniarczykiem,
      P. Jaroszyńskim), RW KUL, Lublin 1996, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003;
17. Wprowadzenie do filozofii polityki, cz. I,
      Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej "Unia Młodych", Lublin 1992;
18. O ludzką politykę, Wydawnictwo Tolek, Katowice 1993; jako Dzieła, t. XVII, RW KUL, Lublin 1998;
      Odzyskać świat realny, TN KUL, Lublin 1993; jako Dzieła, t. XXIII, RW KUL, Lublin 1999;
19. Poznawać czy myśleć. Problemy epistemologii tomistycznej, jako Dzieła, t. VIII,
      RW KUL, Lublin 1994;
20. Psychologia racjonalna, jako Dzieła, t. XX, RW KUL, Lublin 1996;
21. Ludzka wolność i jej granice, Guttenberg-Print, Warszawa 1997;
      jako Dzieła, t. XVIII, RW KUL, Lublin 2000; nowe wyd. Polskie Towarzystwo
      Tomasza z Akwinu, Lublin 2004;
22. Rozmowy o metafizyce. Z Mieczysławem Albertem Krąpcem rozmawia A. Maryniarczyk,
      Stowarzyszenie Młodzieżowe "Żyć i Poznawać", Lublin 1997; jako M. A. Krąpiec,
      A. Maryniarczyk, Rozmowy o metafizyce, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2002
      (tłum. ros. A. Gordecki: Besedy o metafizike.
      S Mečislavom A. Krompcom besedujet Andžej Marynjarčik, Lublin 1999);
23. Filozofia co wyjaśnia? Rozumieć rzeczywistość świata i człowieka,
      Guttenberg-Print. Warszawa 1997; Filozofia - co wyjaśnia?,
      Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej, Lublin 1998;
24. Filozofia w teologii, Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 1998;
      pod nowym tytułem: Filozofia w teologii. Czytając encyklikę "Fides et ratio",
      Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 1999;
25. Rozważania o narodzie, Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 1998;
26. Żyć po ludzku, Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 1999;
27. Arystotelesowska koncepcja substancji, jako Dzieła, t. VI, RW KUL, Lublin 2000;
28. Filozofia co wyjaśnia? Filozofia w teologii, jako Dzieła, t. XXI, RW KUL, Lublin 2000;
29. O chrześcijańską kulturę, Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2000;
30. Spełniać dobro, Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2000;
31. Wprowadzenie do filozofii - przewodnik (wspólnie z A. Maryniarczykiem, P. Jaroszyńskim,
      Z. J. Zdybicką), t. I-III, Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2000;
32. Człowiek, prawo i naród, Fundacja Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej, Lublin 2002;
33. O rozumienie świata, jako Dzieła, t. XXII, Wydaw. KUL, Lublin 2002;
34. Porzucić świat absurdów. Z Mieczysławem A. Krąpcem OP rozmawia ks. Jan Sochoń,
      Polskie Tow. Tomasza z Akwinu, Lublin 2002;
35. Sens kultury chrześcijańskiej, Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej,
      Lublin 2004;
36. Człowiek jako osoba, Polskie Tow. Tomasza z Akwinu, Lublin 2005;
37. Bardziej być. O ludzką kulturę życia, Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej,
      Lublin 2006.

Szczegółową bibliografię prac i publikacji o. Mieczysława Alberta Krąpca
można znaleźć w witrynie Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu
(Oddział Societa Internazionale Tommaso d'Aquino)

Innym autoryzowanym źródłem bibliografii o. Mieczysława Alberta Krąpca
jest witryna Fundacji "Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej"

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 19.08.2008, godz. 07:06 - Jan Wasilewski