Biblioteka Uniwersytecka KUL

Sekretariat

email: sekbibl[at]kul.lublin.pl, tel. (+48) 81 445-31-49, fax. (+48) 445-31-51


Prace doktorskie

W Czytelni Głównej Biblioteki Uniwersyteckiej KUL udostępnione są do wglądu
następujące rozprawy doktorskie:

ks. mgr lic. Tomasz Wasilewski SSP

Temat pracy: Eucharystia jako źródło i wzór małżeńskiej i rodzinnej communio personarum. Studium teologicznomoralne.

Termin obrony: 29.09.2021 (środa), godz. 13.00

Miejsce: Wideokonferencja

 

 

mgr Justyna Anna Gutka

Temat pracy: Kobiecość wyzwaniem dla współczesnego wychowania w opinii nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego.

Termin obrony: 23.09.2021 (czwartek), godz. 9.00

Miejsce: Wideokonferencja

 

 

ks. mgr Paweł Samiczak

Temat pracy: Odnowa charyzmatyczna w Kościele katolickim w Polsce po II Soborze Watykańskim.

Termin obrony: 22.09.2021 (środa), godz. 13.00

Miejsce: Collegium Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

mgr Karina Gaik-Dudziak

Temat pracy: Kobieta w tradycji islamu na przykładzie Arabii Saudyjskiej. Próba filozoficznej analizy.

Termin obrony: 22.09.2021 (środa), godz. 11.00

Miejsce: Wideokonferencja


 

 

ks. mgr Piotr Lasota

Temat pracy: Osiemnastowieczna dekoracja malarska kościoła jezuickiego Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu, jako przedstawienie drogi do Zbawienia.

Termin obrony: 21.09.2021 (wtorek), godz. 11.00

Miejsce: Centrum Transferu Wiedzy, Al. Racławickie 14, sala CTW 114

 

 

mgr Katarzyna Górowska

Temat pracy: Mieczysław Górowski (1941-2011)-artysta alternatywny.

Termin obrony: 17.09.2021 (piątek), godz. 11.00

Miejsce: Centrum Transferu Wiedzy, Al. Racławickie 14, sala CTW 114

 

 

Br. mgr Adam Szczygieł SSP

Temat pracy: Proces nawrócenia w wybranych filmach fabularnych. Studium z edukacji medialnej.

Termin obrony: 17.09.2021 (piątek), godz. 12.00

Miejsce: Wideokonferencja

 

 

ks. mgr Dymitr Leszko

Temat pracy: Wpływ tradycji łacińskiej na życie liturgiczne greckokatolickiej eparchii mukaczewskiej.

Termin obrony: 17.09.2021 (piątek), godz. 10.00

Miejsce: Wideokonferencja

 

 

mgr Edyta Bałakier

Temat pracy: Percepcja wsparcia a dobrostan rodziców dzieci z autyzmem - mediująca rola stylu radzenia sobie.

Termin obrony: 08.07.2021 (czwartek), godz. 10.30

Miejsce: Wideokonferencja

 

 

mgr Ewelina Lilia Polańska

Temat pracy: Ginący drewniany Zamość. Drewniana zabudowa Nowego Miasta w perspektywie historii przedmieść i w ujęciu ikonograficznym.

Termin obrony: 06.07.2021 (wtorek), godz. 11.00

Miejsce: Collegium Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

 

mgr Wojciech Styk

Temat pracy: Osobowościowe korelaty wytrwałości w działaniu mediowane przez symulacje mentalne.

Termin obrony: 06.07.2021 (wtorek), godz. 10.00

Miejsce: Wideokonferencja

 

 

mgr Łukasz Cięgotura

Temat pracy: Empiryczność i normatywność nauki o polityce w ujęciu Roberta A. Dahla.

Termin obrony: 05.07.2021 (poniedziałek), godz. 10.00

Miejsce: Centrum Transferu Wiedzy, Al. Racławickie 14, sala CTW-113

 

 

mgr Szymon Robert Niewada

Temat pracy: Normatywny model nauczania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.

Termin obrony: 05.07.2021 (poniedziałek), godz. 11.00

Miejsce: Wideokonferencja

 

 

 

ks. mgr Faustinus Ikechukwu Ugwuanyi

Temat pracy: Richard of Saint Victor's Concept of a person: Its History and Relevance for Contemporary Debates on Human Person.

Termin obrony: 30.06.2021 (środa), godz. 12.30

Miejsce: Wideokonferencja

 

 

ks. mgr Lambert Uwaoma Nwauzor

Temat pracy: The Conception of Human Person According to Mieczysław Albert Krąpiec. Analysis from the Metaphysics of Human Being

Termin obrony: 30.06.2021 (środa), godz. 10.00

Miejsce: Wideokonferencja

 

 

 

ks. mgr lic. Sebastian Bartosz Margiewicz

Temat pracy: Fakultatywne organy kolegialne w Kościele partykularnym według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i prawa Metropolii Warmińskiej.

Termin obrony: 28.06.2021 (poniedziałek), godz. 12.30

Miejsce: Wideokonferencja

 

 

mgr Przemysław Cegłowski

Temat pracy: Dzieje diecezji zamojsko-lubaczowskiej (1992-2017).

Termin obrony: 28.06.2021 (poniedziałek), godz. 12.00

Miejsce: Wideokonferencja

 

 

mgr Agnieszka Kinga Łozińska-Piekarska

Temat pracy: Prawo dostępu podejrzanego do obrońcy w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim.

Termin obrony: 28.06.2021 (poniedziałek), godz. 11.00

Miejsce: Wideokonferencja


 

 

mgr Ewa Olesiejuk

Temat pracy: Ekologia personalistyczna w twórczości Karola Wojtyły-Jana Pawła II. Studium pedagogiczne.

Termin obrony: 28.06.2021 (poniedziałek), godz. 10.00

Miejsce: Wideokonferencja

 

ks. mgr Innocent Chinedu Ezewoko

Temat pracy: Knowledge of Other Minds: a Critical Reassessment of the Argument from Analogy and its Relevance to Contemporary Discussion on Mindreading

Termin obrony: 28.06.2021 (poniedziałek), godz. 10.00

Miejsce: Wideokonferencja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

ks. mgr lic. Andrzej Łuszcz

Temat pracy: Odnowa liturgiczna w diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

Termin obrony: 05.01.2021 (wtorek), godz. 10.00

Miejsce: Wideokonferencja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aktualizacja:
Anna Krasuska
Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2021, godz. 12:07 - Anna Krasuska