Biblioteka Uniwersytecka KUL

Sekretariat

email: sekbibl[at]kul.lublin.pl, tel. (+48) 81 445-31-49, fax. (+48) 445-31-51

   
Prace doktorskie

 

W Czytelni Głównej Biblioteki Uniwersyteckiej KUL udostępnione są do wglądu
następujące rozprawy doktorskie:
 

mgr Marcin Stanisław Walczak

Temat pracy: Ku Nieuwarunkowanemu poprzez uwarunkowane. Pośrednictwo w teologii Paula Tillicha.

Termin obrony: 29.09.2017 r. (piątek), godz. 13:00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

ks. mgr Damian Kamil Fleszer

Temat pracy: Katecheza osób chorych i niepełnosprawnych w domu "Uzdrowienie Chorych" w Głogowie. Studium katechetyczne w świetle badań uczestników spotkań rekolekcyjno-rehabilitacyjnych.

Termin obrony: 29.09.2017 r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

mgr Anna Dąbrowska

Temat pracy: A Syntactic Study of Idioms Referring to Psychological States in English and Constraints on the Way they are Built.

Termin obrony: 29.09.2017 r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce: Centrum Transferu Wiedzy, al. Racławickie 14, sala CTW-216

 

mgr Agnieszka Kopacz

Temat pracy: Środowisko cyfrowe w edukacji polonistycznej na etapie ponadgimnazjalnym.

Termin obrony: 28.09.2017 r. (czwartek), godz. 12:00

Miejsce: Centrum Transferu Wiedzy, al. Racławickie 14, sala CTW-216

 

ks. mgr Paweł Zubrzycki

Temat pracy: Wychowanie chrześcijańskie osób niesłyszących i niedosłyszących w diecezji zamojsko-lubaczowskiej w latach 1992-2014. Studium katechetyczne w świetle badań uczestników diecezjalnych ośrodków duszpasterstwa specjalistycznego.

Termin obrony: 27.09.2017 r. (środa), godz. 13:00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

mgr Izabela Patrycja Piątek-Belina

Temat pracy: Między spektaklem a katechezą-oblicza śmierci we współczesnych przekazach medialnych. Studium z edukacji medialnej w świetle polskich i zagranicznych produkcji telewizyjnych.

Termin obrony: 27.09.2017 r. (środa), godz. 11:00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

ks. mgr lic. Grzegorz Kaczorowski

Temat pracy: Apologijny wymiar doświadczenia wiary w nauczaniu Benedykta XVI.

Termin obrony: 26.09.2017 r. (wtorek), godz. 13:00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

mgr Marietta Izdebska

Temat pracy: A Frame-Semantic Approach to Conceptual Metaphors Related to COOKING TECHNIQUES in English: a British National Corpus Based Study.

Termin obrony: 26.09.2017 r. (wtorek), godz. 12:00

Miejsce: Centrum Transferu Wiedzy, al. Racławickie 14, sala CTW-217

 

mgr lic. Piotr Wołochowicz

Temat pracy: Aksjologiczne wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. Propozycja programu Wierzące Dzieci.

Termin obrony: 26.09.2017 r. (wtorek), godz. 11:00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

mgr Aleksandra Pawlik-Kopek

Temat pracy: Rzeczy pierwsze w poezji Teresy Ferenc.

Termin obrony: 26.09.2017 r. (wtorek), godz. 10:30

Miejsce: Centrum Transferu Wiedzy, al. Racławickie 14, sala CTW-216

 
 

mgr Magdalena Chudak

Temat pracy: Initial segments in Irish-variation in mutation patterns.

Termin obrony: 25.09.2017 r. (poniedziałek), godz. 13:30

Miejsce: Centrum Transferu Wiedzy, al. Racławickie 14, sala CTW-216

 

mgr Damian Ziarkowski

Temat pracy: Kompetencje jako norma do interpretacji rzeczywistości duchowych w mediach. Studium z edukacji medialnej.

Termin obrony: 25.09.2017 r. (poniedziałek), godz. 13:00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-1031

 
 

mgr Aleksandra Anna Kleinrok

Temat pracy: Warszawski salon XIX wieczny jako miejsce kultywowania narodowych tradycji muzycznych.

Termin obrony: 25.09.2017 r. (poniedziałek), godz. 11:00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

mgr Anna Kołodziejska

Temat pracy: Maria Winowska polska pisarka, publicystka i działaczka katolicka-życie i twórczość.

Termin obrony: 25.09.2017 r. (poniedziałek), godz. 11:00

Miejsce: Centrum Transferu Wiedzy, al. Racławickie 14, sala CTW-216

 

ks. mgr Tomasz Szmurło

Temat pracy: Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w prawosławnych i katolickich podręcznikach do nauki religii w Polsce w latach 2000-2016. Studium teologiczno-porównawcze.

Termin obrony: 22.09.2017 r. (piątek), godz. 13:00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

mgr Dawid Mielnik

Temat pracy: Motyw wskrzeszenia w biblijnych tradycjach o Eliaszu i Elizeuszu. Porównawcze studium historyczno-krytyczne 1Krl 17,8-24 i 2Krl 4,8-37

Termin obrony: 21.09.2017 r. (czwartek), godz. 15:00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

ks. mgr Łukasz Kutrowski

Temat pracy: Kult Bogarodzicy w opactwie cystersów w Krzeszowie po Soborze Trydenckim w świetle zachowań muzykaliów.

Termin obrony: 21.09.2017 r. (czwartek), godz. 13:00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-1031

 
 

o. mgr Maciej Baron SVD

Temat pracy: Środowisko wielkomiejskie - locus współczesnej ewangelizacji.

Termin obrony: 21.09.2017 r. (czwartek), godz. 11:00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

mgr Karolina Komsta-Tokarzewska

Temat pracy: Podmiotowe i rodzinne czynniki ryzyka uzależnienia od Internetu.

Termin obrony: 21.09.2017 r. (czwartek), godz. 11:00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-618

 

mgr Agnieszka Nadzieja-Maziarz

Temat pracy: Uwarunkowania dzieciobójstwa w świetle warstwicowej teorii wychowania Stefana Kunowskiego. Studium indywidualnych przypadków.

Termin obrony: 21.09.2017 r. (czwartek), godz. 09:00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-603A

 

mgr Klaudia Martynowska

Temat pracy: Leadership and employees' proactive behaviour in family firms.

Termin obrony: 20.09.2017 r. (środa), godz. 08:30

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-618

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Aktualizacja:
Anna Krasuska
Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2017, godz. 10:47 - Anna Krasuska