Biblioteka Uniwersytecka KUL

Sekretariat

email: sekbibl[at]kul.lublin.pl, tel. (+48) 81 445-31-49, fax. (+48) 445-31-51

   
Prace doktorskie

 

W Czytelni Głównej Biblioteki Uniwersyteckiej KUL udostępnione są do wglądu
następujące rozprawy doktorskie:
 

mgr Artur Lech Stępniak

Temat pracy: Implementing Bilingual Education and Content Language Integrated Learning in Polish Primary Schools.

Termin obrony: 31.05.2017 r. (środa), godz. 12:00

Miejsce: Centrum Transferu Wiedzy, al. Racławickie 14, sala CTW-114

 
 

mgr Edyta Lichomska-Milewska

Temat pracy: Myśl społeczno-polityczna ekonomicznej szkoły austriackiej. Problemy funkcjonowania państwa.

Termin obrony: 31.05.2017 r. (środa), godz. 11:00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala 208

 

O. mgr Łukasz Krauze OMI

Temat pracy: Założenia teologiczne neoewangelikalizmu w przepowiadaniu Billy Grahama. Studium homiletyczne.

Termin obrony: 23.05.2017 r. (wtorek), godz. 11:00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

Ks. mgr lic. Paweł Makarewicz

Temat pracy: Realizacja zadania sprawiedliwości w działalności Sądu Biskupiego Diecezji Ełckiej w latach 1992-2012.

Termin obrony: 23.05.2017 r. (wtorek), godz. 10:00

Miejsce: Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1, sala 204

 

Ks. mgr Roman Janiec

Temat pracy: Przygotowanie do małżeństwa w nauczaniu religii katolickiej w szkole. Studium katechetyczne w świetle badań maturzystów Diecezji Sandomierskiej.

Termin obrony: 22.05.2017 r. (poniedziałek), godz. 13:00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-1031

 

mgr Beata Domagała

Temat pracy: Deutsche Barockmystik als ein grenzüberschreitendes Phänomen.

Termin obrony: 22.05.2017 r. (poniedziałek), godz. 13:00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala GG-137

 

mgr lic. Lesya Vołoshyn

Temat pracy: Recepcja kultu Bożego Miłosierdzia w duchowej praktyce Ukraińskiego Greckokatolickiego Kościoła.

Termin obrony: 22.05.2017 r. (poniedziałek), godz. 11:00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-1031

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Aktualizacja:
Anna Krasuska
Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2017, godz. 08:55 - Anna Krasuska