Biblioteka Uniwersytecka KUL

Sekretariat

email: sekbibl[at]kul.lublin.pl, tel. (+48) 81 445-31-49, fax. (+48) 445-31-51


Prace doktorskie

W Czytelni Głównej Biblioteki Uniwersyteckiej KUL udostępnione są do wglądu
następujące rozprawy doktorskie:
 

mgr Karol Sudewicz

Temat pracy: Wychowawcze wartości współczesnej animacji kultury. Na przykładzie Regionu Południowego Podlasia.

Termin obrony: 28.01.2019 (poniedziałek), godz. 11.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-618

 

 

ks. mgr lic. Tomasz Rehlis

Temat pracy: Rodzina rzymska na tle tytułu De secundis nuptiis z V rozdziału Kodeksu Justyniana.

Termin obrony: 22.01.2019 (wtorek), godz. 14.00

Miejsce: Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1, sala CI-204

 

mgr Elżbieta Miterka

Temat pracy: Struktura sytuacji edukacyjnych w nauczaniu informatyki a osiągnięcia uczniów.

Termin obrony: 22.01.2019 (wtorek), godz. 10.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-618

 

 

mgr Emilia Samardakiewicz-Kirol

Temat pracy: Społeczna odpowiedzialność biznesu z perspektywy wewnętrznych interesariuszy małych i średnich przedsiębiorstw. Analiza wielopoziomowa.

Termin obrony: 18.01.2019 (piątek), godz. 12.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, sala C-618

 

 


Aktualizacja:
Anna Krasuska
Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2019, godz. 11:49 - Anna Krasuska