Bernard Nowak - historia Wydawnictwa `Test`

 


Wydawnictwo 'Test' - dorobek wydawniczy

 

 Wydawnictwo Test / Bernard Nowak, Lublin - publikacje

Alicja Dybkowska:
Zygmunt August.
Seria 'Ludzie niezwykli'
Test, Lublin 2003, s. 232
ISBN: 83-7038-122-7

   Wydawnictwo Test / Bernard Nowak, Lublin - publikacje

Janusz Kotański:
Jerzy Popiełuszko.
Seria 'Ludzie niezwykli'
Test, Lublin, s. 184
ISBN: 83-7038-154-5

 

 Wydawnictwo Test / Bernard Nowak, Lublin - publikacje

Tomasz Pawlikowski:
Kardynał Sapieha.
Seria:' Ludzie niezwykli'
Test, Lublin 2004, s. 184
ISBN: 83-7038-106-5

 

 Wydawnictwo Test / Bernard Nowak, Lublin - publikacje

Kazimierz Korab:
Władysław Grabski.
Seria 'Ludzie niezwykli'
Test, Lublin 2004, s. 160
ISBN: 83-7038-114-6

 

 Wydawnictwo Test / Bernard Nowak, Lublin - publikacje

Karl Mannheim:
Ideologia i utopia.
Przekład: Jan Miziński,
grafika na okładce:
Lucjan Furmaga.
Test, Lublin 1992,  s. 262
ISBN: 83-7038-096-4

 

 Wydawnictwo Test / Bernard Nowak, Lublin - publikacje

Małgorzata Kośka:
Adam Tytus Działyński,
Karol Marcinkowski.
Seria 'Ludzie niezwykli',
Test, Lublin 2003, s. 264
ISBN: 83-7038-130-8

 

 Wydawnictwo Test / Bernard Nowak, Lublin - publikacje

Jan Strękowski:
Bohaterowie Europy.
Norwegia - Polsce 1976 - 1989.
Test, Lublin 2005, s. 340
ISBN: 83-7038-194-4

 

 Wydawnictwo Test / Bernard Nowak, Lublin - publikacje

Francois de Callieres:
Sztuka dyplomacji.
Przekład i wstęp - Mieczysław Szerer (podstawa wydania: Warszawa 1929)
Test, Lublin 1997, s. 144
ISBN: 83-7038-137-5

 Ralph Waldo Emerson:
Eseje [I].
Test, Lublin, s. 328
ISBN: 83-7038-089-1

 

 Wydawnictwo Test / Bernard Nowak, Lublin - publikacje

Ralph Waldo Emerson: Myśli.
Przekład: Olgierd Dylis,
Franciszek Lyr, Andrzej Tretiak,
Stanisław Wyrzykowski.
Test, Lublin 1997, s. 128
ISBN: 83-7038-168-5

 

 Wydawnictwo Test / Bernard Nowak, Lublin - publikacje

Józef Baka: Uwagi.
Opracowanie, komentarz
i posłowie: Antoni Czyż
i Aleksander Nawarecki.
Ilustracje: gwasze Jana Lebensteina. Test, Lublin 2000,
s. 146 ISBN: 83-7038-177-4

 

 Wydawnictwo Test / Bernard Nowak, Lublin - publikacje

Ryszard Nowosielski:
Aforyzmy.
Redakcja, wybór i układ:
Bernard Nowak
Test, Lublin 2002, s. 84
ISBN: 83-7038-026-3

 

 Wydawnictwo Test / Bernard Nowak, Lublin - publikacje

Jadwiga Teresa Kvadsheim
i Andrzej Jaroszyński::
Norwegia w Polsce.
Wybrana bibliografia,
Test, Lublin 2002, s. 44
ISBN: 83-7038-034-4

 

 Wydawnictwo Test / Bernard Nowak, Lublin - publikacje

Max Weber:
Etyka protestancka a duch kapitalizmu. Przekład: Jan Miziński Drzeworyt na okładce: Albrecht Dürer, 'Wypędzenie kupców ze świątyni'.
Test, Lublin 1994, s. 100
ISBN: 83-7038-144-8

 

 Wydawnictwo Test / Bernard Nowak, Lublin - publikacje

Karl Lubomirski:
Wiersze.
Przekład: Wojciech Kunicki,
ilustracje: Stanisław Bałdyga,
Test, Lublin 1992, s. 104
ISBN: 83-7038-152-9

   Wydawnictwo Test / Bernard Nowak, Lublin - publikacje

Piotr Kobielski-Grauman:
Niewykonabuł,
Test, Lublin 2004
ISBN: 83-7038-146-4

 

 Wydawnictwo Test / Bernard Nowak, Lublin - publikacje

Anna Pawełczyńska:
Koniec kresowego świata,
Test, Lublin 2003,
s. 464 + tabl. genealogiczne,
ISBN: 83-7038-042-5
(83-7038-050-6)
   Wydawnictwo Test / Bernard Nowak, Lublin - publikacje

Jacek Trznadel:
Hańba domowa.
Rozmowy z pisarzami.
Test
i Zakład Wydawniczy 'Versus'.
Wydanie nowe, rozszerzone.
Projekt okładki:
Stanisław Bałdyga / jkw
Pierwodruk: Instytut Literacki,
Paryż 1986, 1988 /
NOWA, Warszawa /
Lublin 1990, s. 342,
ISBN:  83-7038-000-X
   Wydawnictwo Test / Bernard Nowak, Lublin - publikacje

Erich Fromm:
Dogmat Chrystusa
i inne pisma religioznawcze.
Reprodukcja na okładce:
Andrej Rublow, "Zbawiciel".
Wybór i wstęp: Mirosław Chałubiński
Test, Lublin 1992,
ISBN: 83-7038-104-9

 

 Wydawnictwo Test / Bernard Nowak, Lublin - publikacje

Anna Pawełczyńska:
Głowy hydry.
O przewrotności
współczesnego zła.
Ilustracja na okładce:
Jan Lebenstein,
'Figura podwójna', 1965
Test, Lublin 2004, s. 284
ISBN: 83-7038-098-0

 

 Wydawnictwo Test / Bernard Nowak, Lublin - publikacje

Anna Pawełczyńska:
Koni żal.
Test, Lublin, s. 204
ISBN: 83-7038-058-1

 

 Wydawnictwo Test / Bernard Nowak, Lublin - publikacje

Anna Pawełczyńska:
Wartości a przemoc.
Zarys socjologicznej
problematyki Oświęcimia.
Ilustracja na okładce:
Hans Memling,
'Sąd Ostateczny' (fragment).
Test, Lublin 2004, s. 284
ISBN: 83-7038-090-5

 

 Wydawnictwo Test / Bernard Nowak, Lublin - publikacje

Pułkownik Kukliński.
Wywiady - opinie - dokumenty
(praca zbiorowa)
Test, Lublin 1998, s. 306
ISBN: 83-7038-153-7

 

 Wydawnictwo Test / Bernard Nowak, Lublin - publikacje

Zbigniew Taranienko:
Gardzienice. Praktyki teatralne
Włodzimierza Stadniewskiego.
Test, Lublin, s. 432
ISBN: 83-7038-129-4

 

 Wydawnictwo Test / Bernard Nowak, Lublin - publikacje

Jacek Trznadel:
Utajone w oddechu
(wiersze wybrane)
Test, Lublin 2003, s. 458
ISBN: 83-7038-066-2

 

 Wydawnictwo Test / Bernard Nowak, Lublin - publikacje

Maciej Sobieraj: Koło Łowieckie
Nr 2 'Leśnik' 1946 - 1996.
50 lat tradycji,
Test, Lublin 1996,
ISBN: 83-7038-041-7

 

 Wydawnictwo Test / Bernard Nowak, Lublin - publikacje

Zbigniew Dmitroca:
Horror vacui (wiersze)
Opracowanie graficzne:
Michał P. Wójcik.
Test, Lublin 1993, s. 62
ISBN: 83-7038-160-X

 

 Wydawnictwo Test / Bernard Nowak, Lublin - publikacje

Lublin - przewodnik
(praca zbiorowa).
Redakcja tekstów, układ,
dobór ilustracji
i zestawienie indeksów:
Bernard Nowak.
Test, Lublin 2000, s. 456
ISBN: 83-7038-169-3

 

 Wydawnictwo Test / Bernard Nowak, Lublin - publikacje

Zbigniew Chałko:
Dłoń pełna snów (wiersze zebrane). Zebrał, opracował i posłowiem opatrzył
Bogusław Wróblewski.
Ilustracje: Stanisław Bąk
(wg edycji Oficyny Poetów
i Malarzy, Londyn 1962).
Test, Lublin 1997, s. 238,

ISBN: 83-7038-113-8

 

 Wydawnictwo Test / Bernard Nowak, Lublin - publikacje

Bohdan Królikowski:
Odyseusze z 10 Brygady.
Projekt okładki i opracowanie graficzne: Szymon Kobyliński
Test, Lublin 1995, s. 256
ISBN: 83-7038-192-8

 

 Wydawnictwo Test / Bernard Nowak, Lublin - publikacje

Bohdan Królikowski:
Lekcja pokory.
Sceny z jeździeckiego żywota.
Na okładce akwarela Juliusza Kossaka Test, Lublin 2003
ISBN: 83-7038-002-6

 

 Wydawnictwo Test / Bernard Nowak, Lublin - publikacje

Pierre Choderlos de Laclos:
Niebezpiecze związki.
Przekład i wstęp:
Jacek Trznadel,
ilustracje:
Franciszek Starowieyski,
Test, Lublin 1996, s. 390
ISBN: 83-7038-00033-6

 

 Wydawnictwo Test / Bernard Nowak, Lublin - publikacje

Francois Donatien Alphonse
de Sade: Niedole cnoty,
tłumaczenie i wstęp:
Jacek Trznadel,
ilustracje: Anonim,
Borel i Ellvin, Ch. Monet,
Test, Lublin, s. 158
ISBN: 83-7038-057-3

 

 Wydawnictwo Test / Bernard Nowak, Lublin - publikacje

Francois Donatien Alphonse
de Sade:
Zbrodnie miłości.
Przekład i wstęp: Jerzy Łojek,
ilustracje: Anonim,
Borel i Ellvin,
Agostino Caracci,
Test, Lublin 1996, s. 146
ISBN: 83-7038-065-4

 

 Wydawnictwo Test / Bernard Nowak, Lublin - publikacje

Władysław Anders:
Bez ostatniego rozdziału
Test, Lublin, s. 512
ISBN: 83-7030-136-7

 

 Wydawnictwo Test / Bernard Nowak, Lublin - publikacje

Jan Potocki:
Rękopis znaleziony
w Saragossie,
Tłumaczenie: Edmund Chojecki
Test, Lublin, t. 1/2, s. 464
ISBN: 83-7038-0093,
83-7038-017-4

 

 Wydawnictwo Test / Bernard Nowak, Lublin - publikacje

Carl von Clausewitz:
O wojnie.
Wybór ilustracji:
Bernard Nowak
Test, Lublin, s. 814
ISBN: 83-7038-184-7

 

 Wydawnictwo Test / Bernard Nowak, Lublin - publikacje

Zbigniew Herbert:
Barbarzyńca w ogrodzie.
Wydanie trzecie, poprawione.
Redaktor: Jacek Bierezin
Test, Lublin, s. 206
ISBN: 83-7038-048-4

 

 Wydawnictwo Test / Bernard Nowak, Lublin - publikacje

Joel Sack:
Nadzieja po Dachau.
Przekład: Halina Zawadzka.
Test, Lublin, s. 136
ISBN: 83-7038-008-5

 

 Wydawnictwo Test / Bernard Nowak, Lublin - publikacje

Janina Kiełboń
i Zofia Leszczyńska:
Kobiety Lubelszczyzny,
represjonowane
w latach 1944-1956.
Tom I Test, Lublin 2002, s. 588
ISBN: 83-7038-010-7

 

 Wydawnictwo Test / Bernard Nowak, Lublin - publikacje

Lubelska winda / Lubliner Lift.
Antologia.
(praca zbiorowa,
red. Dieter Kalka).
Verlag Die Scheune Dresden /  Wydawnictwo Test,
Lublin 1999, s. 106
ISBN: 83-7038-161-8
(D - 3-931684-27-X)

 

 Wydawnictwo Test / Bernard Nowak, Lublin - publikacje

Marek Kielasiński:
Raport o zabijaniu.
Zbrodnie sądów wojskowych
na Zamku w Lublinie.
Test, Lublin 1997, s. 350
ISBN: 83-7038-081-6

 

 Wydawnictwo Test / Bernard Nowak, Lublin - publikacje

Zofia Leszczyńska:
Ginę za to, co najgłębiej
człowiek kochać może.
Skazani na karę śmierci
przez sądy wojskowe
na Zamku lubelskim
(1944-1945).
OW 'Czas' / Test, Lublin 1998,
ISBN: 83-85614-27-3

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2008, godz. 05:52 - Artur Podsiadły