W dniu 29 lutego 2016r. w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL odbyła się konferencja:

Problemy organizacji nowoczesnej biblioteki naukowej: w 40. rocznicę śmierci dr. hab. Romualda Gustawa OFM

Współorganizatorem był Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTORELACJA Z WYDARZENIE

Konferencja    Wieczór wspomnień o o. Gustawie


 

Dnia 14 stycznia 2016 roku przypadła 40. rocznica śmierci o. dra hab. Romualda Gustawa (1911-1976), bibliotekarza i miłośnika książek, bibliografa, zakonnika i historyka Kościoła. Od 1950 roku pełnił funkcję dyrektora przez ponad ćwierć wieku. Stał się rzeczywistym twórcą Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Powiększył jej zbiory niemal ośmiokrotnie, przebudował jej gmach, zadbał o większy liczbowo i fachowo przygotowany personel Biblioteki. Interesował się również zbiorami przechowywanymi przez różne instytucje kościelne w w kraju i podejmował próby ich konsolidacji oraz aranżowania wzajemnej współpracy. Był inicjatorem powstania Ośrodka Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne (w 1957 r.) i członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” a także t. 1 Encyklopedii Katolickiej.

 


O. Gustaw zmarł w przeddzień obchodów swojego jubileuszu 25-lecia pracy na stanowisku dyrektora, które miały być połączone z konferencją Problemy organizacji nowoczesnej biblioteki naukowej. Miał na niej wygłosić referat Projekt organizacji współpracy bibliotek kościelnych w Polsce. Chciał również podzielić się doświadczeniami i refleksjami zdobytymi w czasie podróży zagranicznych.

 

 

O R. Gustaw w otoczeniu pracowników Biblioteki


 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 07.04.2016, godz. 09:37 - Artur Podsiadły