"Kościelne zbiory biblioteczne.
Dziedzictwo przeszłości i współczesne wyzwania"

Organizator Sympozjum:

Instytut Archiwów Bibliotek

i Muzeów Kościelnych KUL

 Miejsce Sympozjum:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, Aleje Racławickie 14
Sala 109 (Stary Gmach KUL)

 

PROGRAM SYMPOZJUM

Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk SDB, Rektor KUL,
- Otwarcie sesji
Ks. prof. dr hab. Anzelm Weiss, Dyrektor Instytutu ABMK KUL,
- Wprowadzenie do sympozjum

 

Godz. 8.30-13.00

 

1. mgr Elwira Warda (Lublin, BU KUL)- Skryptorium podstawą rozwoju bibliotek
2. mgr Urszula Szymańska (Lublin, BU KUL) - Oryginał czy kopia? Problemy współczesnej biblioteki
3. mgr Iwona Kasiura (Lublin, BU KUL) Tajemnice opraw książkowych na podstawie odkryć dokonanych podczas prac konserwatorskich w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL
4. mgr Jolanta Wasilewska (Lublin, BU KUL) Pamiątki - świętość czy talizman? Dlaczego zbieramy obrazki święte?


Godz. 14.00 - 18.00

 

1. ks. dr Jan Bednarczyk (Kraków) Biblioteki kościelne w służbie ewangelizacji
2. ks. mgr Krzysztof Gonet (Warszawa) Przeszłość i plany na przyszłość Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES
3. dr hab. Jolanta M. Marszalska (Warszawa) Dramatyczne losy księgozbiorów kościelnych na ziemiach polskich w XIX stuleciu w południowych guberniach Królestwa Polskiego w świetle obecnego zasobu starodruków Biblioteki WSD w Płocku
4. ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk (Warszawa) Zachowane w obecnych zbiorach Biblioteki WSD w Płocku szczątki księgozbiorów po skasowanych klasztorach z terenu diecezji płockiej w XIX wieku
5. ks. dr Tomasz Moskal (Lublin) Biblioteki kolegiackie w diecezji krakowskiej do końca XVIII wieku


Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2008, godz. 20:42 - Artur Podsiadły