Sympozjum KUL - ABiMK:

Funkcje i zadania

bibliotek kościelnych

 

abmk_260

Z inicjatywy Ośrodka

'Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne'

w dniach 28 - 29 września 2004 roku

odbyło się w KUL sympozjum

na temat bibliotek kościelnych


PROGRAM SYMPOZJUM

wtorek, 28 września 2004 r.

Otwarcie Sympozjum - ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, Rektor KUL
Wprowadzenie do sympozjum
ks. prof. dr hab. Marek Zahajkiewicz (KUL Lublin):
Miejsce bibliotek kościelnych w kulturze. Biblioteki w działalności Kościoła i kulturze
ks. prof. dr hab. Franciszek Greniuk (KUL Lublin): Biblioteki kościelne w misji Kościoła
ks. dr Waldemar Graczyk (WSD Płock): Kulturowo-religijna rola bibliotek kościelnych
bp dr Mariusz Leszczyński (Zamość):
Biblioteki kościelne w najnowszych wypowiedziach Papieskiej Komisji ds. Kościelnych Dóbr Kultury
Stan aktualny bibliotek i ich porządkowanie
ks. dr Waldemar Żurek (Ośrodek ABMK): Stan bibliotek kościelnych w Polsce
Joanna Kwaśniewska-Powroźnik (Biblioteka Uniwersytecka KUL): Katalog centralny -
wprowadzenie w katalog od strony użytkownika i inne systemy wyszukiwawcze

Jolanta Wasilewska (Biblioteka Uniwersytecka KUL): Chora książka

Barbara Skoczyńska (Przychodnia Zdrowia KUL): Niebezpieczna książka

Iwona Kasiura, Urszula Szymańska (Biblioteka Uniwersytecka KUL): Pierwsza pomoc dla książki

środa, 29 września 2004 r.

Funkcjonowanie bibliotek kościelnych na przestrzeni wieków
prof. dr hab. Andrzej Wałkówski (UWM Olsztyn):
Bibilioteka klasztorna jako miejsce pracy średniowiecznego uczonego
Jolanta Marszalska (Biblioteka WSD Tarnów):
Biblioteki w świetle zachowanych inwentarzy. Stare zbiory bibliotek w Szczyrzycu i Tyńcu
ks. lic. Jerzy Latawiec (Biblioteka Uniwersytecka KUL): Dokument elektroniczny w bibliotece
Grażyna Wilczyńska (Biblioteka Uniwersytecka KUL): NUKAT a katalog lokalny

 

Niektóre wystąpienia uczestników Sympozjum
(w szczególności pracowników BU KUL)
zostaną opublikowane w tej witrynie
w dziale 'Akademia'

Warto odwiedzić:

Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES - www.fides.org.pl

Stowarzyszenie Europejskich Bibliotek Teologicznych - BETH

Wortal 'Wirtualna historia książki i bibliotek' - www.wsp.krakow.pl/whk

Warto przeczytać:

szkice Artura Wierzbickiego (XI-XII 2004) w witrynie www.parafia-internetowa.pl

Biblioteki kościelne - źródło współczesnych bibliotek  (dostęp - czerwiec 2005 r.)

Zarys historii bibliotek kościelnych w Polsce  (dostęp - czerwiec 2005 r.)

Artykuł z wortalu 'Wirtualna historia książki i bibliotek'

Biblioteki średniowieczne  (dostęp - czerwiec 2005 r.)

 

 

Autor: Jan Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2008, godz. 14:04 - Jan Wasilewski