KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

Instytut Badań nad Antykiem Chrześcijańskim

zorganizował sympozjum patrystyczne

 

Jan Paweł II a antyk chrześcijański

 

Obrady odbywały się w dniach 28-29 listopada 2006 r.

w Czytelni Teologicznej Biblioteki Uniwersyteckiej KUL (III piętro)

 

wtorek, 28 listopada

 

 

godz. 9:30

 

ks. prof. dr hab. Stanisław Longosz (Lublin, KUL):

Powitanie uczestników i wprowadzenie w tematykę obrad
J. M. Rektor KUL ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk SDB:
Słowo wstępne i otwarcie sympozjum

 

godz. 10:00 - 13:00

 

ks. prof. dr hab. Stanisław Longosz (Lublin, KUL):
Jan Paweł II a organizacja polskich badań nad antykiem chrześcijańskim
ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz (Warszawa, UKSW):
Jan Paweł II a 1600. rocznica śmierci św. Bazylego Wielkiego
ks. prof. dr hab. Norbert Widok (Opole, UO):
Ojcowie Kapadoccy w nauczaniu Jana Pawła II
ks. dr Jerzy Czerwień (Kraków, PAT):
Jan Paweł II a 1600. rocznica Soboru Konstantynopolitańskiego I
o. prof. dr hab. Celestyn Napiórkowski (Lublin, KUL):
Jan Paweł II a 1550. rocznica Soboru Efeskiego

 

godz. 14:30 - 18:30

 

ks. dr Ludwik Gładyszewski (Gniezno, UAM):
Jan Paweł II a 1600. rocznica śmierci św. Ambrożego
ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann (Lublin, KUL):
Jan Paweł II a 1600. rocznica nawrócenia św. Augustyna
ks. dr hab. Bogdan Czyżewski (Gniezno, UAM):
Św. Benedykt w wypowiedziach Jana Pawła II
ks. prof. dr hab. Bogdan Czesz (Poznań, UAM):
Jan Paweł II a 1600. rocznica śmierci św. Cyryla Jerozolimskiego
ks. prof. dr hab. Franciszek Drączkowski (Lublin, KUL):
Jan Paweł II a 1500. rocznica śmierci św. Seweryna z Noricum
ks. dr Jerzy Lachowicz (Białystok, PWTW):
Jan Paweł II a 1400. rocznica wyniesienia na Stolicę Piotrową Grzegorza Wielkiego.
Ślady wielkiego poprzednika
ks. dr Tadeusz Isakowicz-Zaleski (Kraków):
Jan Paweł II wobec 1700. rocznicy chrztu Armenii
ks. prof. dr hab. Antoni Żurek (Tarnów, PAT):
Jan Paweł II a 1200. rocznica Soboru Nicejskiego II

 

godz. 19:00

 

Msza św. koncelebrowana w Kościele Akademickim KUL
pod przewodnictwem ks. bpa prof. dr hab. Jana Śrutwy

 

środa, 29 listopada

 

godz. 9:30 - 13:30

 

ks. dr hab. Janusz Królikowski (Tarnów, PAT):
Ortodoksja w teologii - św. Ireneusz w interpretacji Jana Pawła II
o. prof. dr hab. Henryk Pietras (Kraków, Ignatianum):
Orygenes w nauczaniu Jana Pawła II
ks. dr hab. Jan W. Żelazny (Kraków, PAT):
Św. Jan Chryzostom w nauczaniu Jana Pawła II
ks. dr Tomasz Skibiński (Ożarów, WSD):
Ojcowie Kościoła w katechezie Jana Pawła II
o. prof. dr hab. Bazyli Degórski (Rzym, Angelicum):
Ojcowie Kościoła w encyklikach Jana Pawła II
Prof. dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska (Lublin, KUL):
Jan Paweł II a studia archeologii chrześcijańskiej
ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż (Tarnów, PAT):
Ojcowie Kościoła w ostatniej encyklice Jana Pawła II "Fides e ratio"
s. dr Marta Ziółkowska (Lublin, KUL):
Ojcowie Kościoła w nauczaniu Jana Pawła II o kapłaństwie życiu konsekrowanym
ks. prof. dr hab. Mariusz Szram, (Lublin, KUL):
Argumentacja patrystyczna w nauczaniu Jana Pawła II i Benedykta XVI

ks. prof. dr hab. Stanisław Longosz (Lublin, KUL):
Podsumowanie i zamknięcie obrad

 

 

Autor: Jan Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2008, godz. 14:01 - Jan Wasilewski