PAPIESTWO W STAROŻYTNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Obrady toczyły się w Czytelni Naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej KUL

Wtorek, 23 listopada 2004 r.

Ks. prof. dr hab. Stanisław Longosz (KUL): Powitanie uczestników i wprowadzenie w tematykę
JM Rektor KUL ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk: Słowo wstępne i otwarcie sympozjum
Ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek (KUL): Piotr - opoka w Ewangelii św. Mateusza
Dr Henryk Kowalski (UMCS): "Pontifex maximus" w religii rzymskiej
Ks. dr hab. Waldemar Turek (Rzym): Prima Clementis -
zagadnienie prymatu biskupa Rzymu w ujęciu współczesnych opracowań patrystycznych
Ks. dr Leszek Misiarczyk (UKSW): Biskup Rzymu w pismach autorów chrześcijańskich II w.
Dr Anna Zmorzanka (BU KUL): Pozycja Piotra w tekstach gnostyckich
Ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor (US): Św. Ireneusz o autorytecie Kościoła rzymskiego
Ks. dr Piotr Szczur (KUL): Św. Cyprian wobec biskupa Rzymu
Ks. dr Wiesław Galant (WSD, Zamość): Wybór biskupa Rzymu do IV wieku
Ks. dr Jan Żelazny (PAT) - Kolegium biskupów w "Konstytucjach Apostolskich"
Ks. prof. dr hab. Józef Naumowłcz (UKSW): Natale Petri de Cathedra -
zagadkowa geneza święta
Ks. dr Andrzej Uciecha (US): Św. Piotr w twórczości Afrahata i św. Efrema
Ks. dr Stanisław Koczwara (WSD, Zamość): Katedra Piotra w nauczaniu Optata z Milewy
jako ostateczny probierz prawdziwości Kościoła
Ks. dr Krzysztof Tyburowski (WSD, Rzeszów):
Wkład Damazego w kościelne i świeckie umocnienie władzy papiestwa
O. prof. dr hab. Henryk Pietras SJ (Ignatianum, Kraków): Biskupi aleksandryjscy
IV-V wieku (Dionizy, Atanazy, Dydym, Teofil, Cyryl Aleksandryjski) wobec biskupa Rzymu
Ks. prof. dr hab. Antoni Żurek (PAT, Tarnów): Biskupi antiocheńscy IV-V wieku
(Jan Chryzostom, Nestoriusz, Teodoret) wobec biskupa Rzymu
Ks. dr Arkadiusz Nocoń (Rzym): Appellatio Flaviani adpapam Leonem (?).
Wokół władzy papieskiej na Wschodzie

Pierwszy dzień obrad zakończyła msza św. koncelebrowana w Kościele Akademickim KUL

pod przewodnictwem ks. prof. dr hab. Franciszka Drączkowskiego

Środa, 24 listopada 2004 r.

Ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki (KUL): Św. Ambroży o biskupie Rzymu
Ks. prof. dr hab. Norbert Widok (UO): Ojcowie Kapadoccy wobec biskupa Rzymu
Ks. dr Dariusz Kasprzak (Kraków): Kontakty św. Paulina z Noli z Rzymem i jego biskupami
Maria Luciana Mirri (Uniwersytet Bolonia):
Girolamo e i vescovi di Koma: un rapporto di stima e di collaborazione
O. prof. Bazyli Degórski OSPPE (Angelicum, Rzym):
Biskupi Rzymu w "Pratum spirituale" Jana Moschosa
Ks. prof. dr hab. Czesław Bartnik (KUL): Nauka Leona Wielkiego o prymacie biskupa Rzymu
Ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann (KUL): Biskup Rzymu w pismach św. Augustyna
Ks. dr Jerzy Lachowicz (PWT, Białystok):
Autorytet biskupa Rzymu w nauczaniu i praktyce Grzegorza Wielkiego
Ks. dr Eugeniusz Derdziuk (WSD, Zamość):
Mnisi iroszkoccy (św. Kolumban) wobec Stolicy Apostolskiej
Prof. dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska (KUL):
Św. Piotr w ikonografii wczesnochrześcijańskiej
Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski (PAT, Tarnów): Argumenty patrystyczne
podczas debaty o prymacie biskupa Rzymu na I Soborze Watykańskim
S. dr Ambrozja Kalinowska (Uniwersytet Warmiński):
Papiestwo w życiu i twórczości Stanisława Hozjusza

Ks. prof. dr hab. Stanisław Longosz (KUL): Podsumowanie i zamknięcie obrad

Autor: Jan Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2008, godz. 09:16 - Jan Wasilewski