Do korzystania ze zbiorów Biblioteki Instytutu Pedagogiki (udostępnianych na miejscu i na zewnątrz) uprawnieni są wszyscy pracownicy i studenci Instytutu Pedagogiki. Pracownicy i studenci pozostałych instytutów KUL oraz innych uczelni mogą korzystać z naszych zbiorów na miejscu.

 

 


 

Wyciąg z regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki Instytutu Pedagogiki

 

10. Zbiory Biblioteki są udostępniane w siedzibie biblioteki: pracownikom i studentom KUL, pracownikom i studentom innych uczelni oraz osobom zatrudnionym w instytucjach nauki i kultury. Pierwszeństwo do korzystania ze zborów posiadają pracownicy i studenci KUL.

 

 

11. Korzystanie ze zbiorów jest możliwe po pozostawieniu ważnej legitymacji studenckiej, legitymacji pracowniczej, karty bibliotecznej lub dokumentu tożsamości z fotografią.

 

 

12. Pracownicy i studenci Instytutu Pedagogiki mogą wypożyczać zbiory, z wyjątkiem wymienionych w p.13, na podstawie ważnej karty bibliotecznej oraz elektronicznej legitymacji studenckiej lub pracowniczej.

 

 

13. Wyłącznie na miejscu udostępnia się:
- dzieła wydane przed rokiem 1961;
- czasopisma;
- książki z księgozbiorów podręcznych.

 

 

14. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.

 

 

15. Bibliotekarz może odmówić udostępnienia książki ze względu na jej zły stan techniczny.

 

 

16. Z komputerów Biblioteki, z wyjątkiem terminali katalogu komputerowego, mogą korzystać wyłącznie pracownicy i studenci KUL.

 

 

17. Zasady korzystania z zasobów elektronicznych określają warunki licencji i Regulamin Sieci Komputerowej Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II.

 

 

18. Zamówień należy dokonywać poprzez wypełnienie rewersu.

 

 

19. Studenci i pracownicy Instytutu Pedagogiki mogą wypożyczać zbiory w liczbie do 3 woluminów na okres do 5 dni.

 

 

20.  Niezwrócenie zbiorów przed upływem terminu wypożyczenia powoduje zablokowanie konta.

 

 

21. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów stwierdzone przy ich zwrocie. Uszkodzenie stwierdzone przy odbiorze zamówionych zbiorów należy zgłosić bibliotekarzowi.

 

 

22. W razie zniszczenia lub zagubienia egzemplarza czytelnik zobowiązany jest dostarczyć identyczny lub uiścić pięciokrotność jego ceny antykwarycznej w Wypożyczalni Biblioteki Głównej lub w kasie Kwestury KUL.

Autor: Izabela Głodzik
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2015, godz. 13:07 - Izabela Głodzik