Waldemar Michalski- Dylematy moralne we współczesnej litaraturze 

 

Waldemar Michalski - publikacje


Waldemar Michalski jest autorem 11 książek poetyckich i eseistycznych.
Ponadto opracował ponad 30 tomików i almanachów wierszy różnych autorów.

 

 Waldemar Michalski, 1985 Kazimierz Andrzej Jaworski, 1897-1973

 

 Waldemar Michalski, 2004 Jedyne takie miejsce na ziemi... Wiersze o Lubartowie

 

 Waldemar Michalski, 1994 Tradycje literackie Lubartowa

Waldemar Michalski:
Kazimierz Andrzej Jaworski
1897 - 1973
Wyd. Muzeum Okręgowe w Lublinie, Oddział im. Józefa Czechowicza, Lublin 1985
  Jedyne takie miejsce na ziemi...
Wiersze o Lubartowie.
Wstęp i opracowanie:
Waldemar Michalski.
Lubartowskie Towarzystwo Regionalne, Lubartów 2004.
ISBN: 83-904955-3-8
  Waldemar Michalski:
Tradycje literackie Lubartowa
i Ziemi Lubartowskiej.
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Adama Mickiewicza,
Lubartów 1994
 

 Waldemar Michalski, 1984 Lublin literacki 1932 - 1982

 

 Waldemar Michalski Ogród. Wiersze, 1977

 

 Waldemar Michalski, 1979 Głosy na wersety. Wiersze

Lublin literacki 1932 - 1982.
Szkice i wspomnienia.
Pod redakcja
Waldemara Michalskiego i Józefa Zięby Wydawnictwo Lubelskie,
Lublin 1984
ISBN: 83-222-0247-4
  Waldemar Michalski:
Ogród. Wiersze.
(na obwolucie grafika
Dominika Opolskiego).
Związek Literatów Polskich
Oddz. w Lublinie, Koło Młodych Pisarzy Lublin 1977
 
Waldemar Michalski:
Głosy na wersety. Poezje.
Lubelska Biblioteka Poetycka
Tom LXXXIII.
Wydawnictwo Lubelskie, 1979.
ISBN: 83-222-0034-X
 

 Joanna Pąk: Miłość jest nadzieją Wstęp: Waldemar Michalski, 2003

 

 Stanisław Burda: Plaster miodu. Wiersze Wybór, wstęp i opracowanie - Waldemar Michalski, 1997

 

 Odmienny świat? Antologia wierszy Wstęp - Waldemar Michalski, 2003

Joanna Pąk:
Miłość jest nadzieją. Wiersze.
Wstęp: Waldemar Michalski.
NORBERTINUM,
Fundacja Fuga Mundi, Lublin 2003. ISBN: 83-7222-174-X
  Stanisław Burda:
Plaster miodu. Wiersze.
Wybór, wstęp i opracowanie:
Waldemar Michalski.
NORBERTINUM, Lublin 1997.
ISBN: 83-86837-68-3
  Plon VI Ogólnopolskiego Konkursu
Literackiego 'Odmienny Świat?'
- Antologia 2002.
Wstęp: Waldemar Michalski.
NORBERTINUM, Lublin 2003.
ISBN: 83-7222-167-7
 
 Waldemar Michalski, poezje Lekcja wspólnego języka, Norbertinum 1999
   Waldemar Michalski, 2003/2004 Słowa i twarze. Szkice literackie
   Waldemar Michalski, 2003/2004 Słowa i twarze. Szkice literackie dedykacja autora dla BU KUL
Waldemar Michalski:
Lekcja wspólnego języka. Poezje.
(Projekt okładki, stron tytułowych
i działowych - Zbigniew Jóźwik)
NORBERTINUM, Lublin 1999.
ISBN: 83-86837-63-2
  Waldemar Michalski:
Słowa i twarze. Szkice literackie.
Wyd. Związek Literatów Polskich,
Oddział w Lublinie / POLIHYMNIA,
Lublin 2003 (fakt. lato 2004),
ss. 256 + 23 fot., ISBN: 83-7270-186-5
  Dedykacja w książce
'Słowa i twarze' -
"Do zbiorów Biblioteki
Uniwersyteckiej KUL
autor - Waldemar Michalski
Lublin, 20.08.2004 r.
"
 
Lubelski kwartalnik
'Akcent. literatura i sztuka'
ukazuje się od 1980 roku.
W roku 2005 obchodził 25-lecie
i ukazał się setny jego numer
(ilustracja po prawej).
Od 1985 roku Waldemar Michalski jest sekretarzem redakcji.
Obecny skład kolegium:
Monika Adamczyk-Garbowska,
Lechosław Lameński,
Tadeusz Szkołut,
Jarosław Wach,
Bogusław Wróblewski
(redaktor naczelny),
Aneta Wysocka.

Czasopismo wydawane jest
przy wsparciu ekonomicznym
Ministerstwa Kultury.
Numery 1 i 2 '2005 dofinansowała
Kancelaria Senatu RP
(projekt 'Polskie rodowody,
polskie znaki zapytania')
Numer 2 2005 wsparło finansowo
Województwo Lubelskie.
   'Akcent. Literatura i sztuka' Lubelski kwartalnik, nr 100, 2005   Z pismem stale współpracują:
Bogusław Biela (Francja),
Marek Danielkiewicz,
KateDelaney (USA),
Ewa Dunaj,
Józef Fert,
Ludwik Gawroński,
Michał Głowiński,
Magdalena Jankowska,
Alina Kochańczyk,
Istvan Kovacs (Węgry),
Marek Kusiba (Kanada),
Jerzy Kutnik,
Jacek Łukasiewicz,
Wojciech Młynarski,
Danuta Mostwin (USA),
Magda Opoka,
Dominik Opolski,
Wacław Oszajca,
Mykoła Riabczuk (Ukraina),
Andrzej Sosnowski,
Sergiusz Sterna-Wachowiak,
Jerzy Święch,
Bohdan Zadura.

PL ISSN: 0208-6220
Nr indeksu 352071

'Akcent' - pismo wydawane początkowo jako almanach, od nr 5. jako kwartalnik, poświęca swe łamy literaturze,
sztukom plastycznym i naukom humanistycznym, analizuje także procesy zachodzące na pograniczu narodowości.
Lubelskie pismo jest zasłużone w propagowaniu literatury polskiej tworzonej na emigracji.
– WITRYNA AKCENTU –
Od lutego 2005 roku 'Akcent' jest wydawany wspólnie przez Wschodnią Fundację Kultury "Akcent"
oraz Bibliotekę Narodową jako czasopismo patronackie Ministerstwa Kultury.
 

 Waldemar Michalski, 1991 Będziesz jak piołun. Wybór wierszy

 

 Wierchom, halom, smrekom... 1995 Góry w twórczości poetów lubelskich Wybór, wstęp i opracowanie: Waldemar Michalsk

 

 Waldemar Michalski, antologia Pięć wieków poezji o Lublinie, 2002


Waldemar Michalski:
Będziesz jak piołun. Wybór wierszy. (proj. okładki: Zbigniew Strzałkowski) NORBERTINUM, Lublin 1991 ISBN: 83-85131-12-4
  Wierchom, halom, smrekom...
Góry w twórczości poetów lubelskich Wybór, wstęp i opracowanie: Waldemar Michalski. Ognisko Związku Podhalan im. Tadeusza Staicha w Lublinie - Lubelski Oddz. Zw. Literatów Polskich,
Wydawnictwo Lubelskie Nowe,
Lublin 1995, ISBN: 83-85766-21-9
  Pięć wieków poezji o Lublinie. Antologia
('Biblioteka pisarzy Lubelszczyzny') Wstęp, wybór i opracowanie: Waldemar Michalski. Ilustracje Artur Popek.
Wyd. Związek Literatów Polskich,
Oddział w Lublinie. Lublin 2002,
ss. 372, ISBN 83-86660-64-3
 
 W antologii 'Pięć wieków poezji o Lublinie' znalazło się około 200 wierszy 117 autorów.
Omówienie tej antologii  –  Elżbieta Cichla-Czarniawska, Akcent nr 1-2 [91-92] 2003.
W zakończeniu noty Autorka pisze: "Za podjęcie się trudnego zadania i wykonanie go z doskonałym skutkiem
należą się Waldemarowi Michalskiemu słowa wdzięczności od nas, czytelników i mieszkańców 'Koziego Grodu',
ale także od tych, którym antologia pozwoli zaprzyjaźnić się z Lublinem
".
 
Niektóre wcześniejsze publikacje
Waldemara Michalskiego:

Pejzaż rdzawy (poezje, 1973),
Ogród (poezje, 1977),
Pod zamkiem Wagi (poezje, 1978),
Głosy na wersety (poezje, 1979),
Pod Twoją obronę... Matka Boża
w poezji polskiej
(antologia; wybór
tekstów i opracowanie... Lublin 1986),
Będziesz jak piołun (poezje, 1991).

   Waldemar Michalski, portret
Fragment z tomu
'Głosy na wersety':

Jest we mnie syzyf uparty
który nadzieję rozsadza jak drzewa
między wszystkie kąty świata
i zakamarkach szarych komórek.

Jest we mnie łotr
który jeszcze dziś spróbuje noża
lecz jutro pożegna noc
dławiącą się w rynsztoku ulic.

Jest we mnie głód i nadzieja
które z torbą chodzą w parze:
Łotrze oto wzywa cię drzewo
Syzyfie miej w swej opiece
wszystkich samobójców świata.
 Waldemar Michalski - faksymile podpisu
 
Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski
   
Autor: Jan Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2009, godz. 12:50 - Artur Podsiadły