Miło nam poinformować, że nasz pracownik Marek Robert Górniak (Oddział Udostępniania Zbiorów) otrzymał zaszczytne wyróżnienie oraz okolicznościowy dyplom w ogólnopolskim konkursie historycznym zorganizowanym w 2018 roku przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (sygnowany podpisem Prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka). Jego praca monograficzna Zarys dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Grębocicach (1947-2017) opracowana wspólnie z Piotrem Górniakiem zajęła III miejsce w XIII Konkursie na prace popularno-naukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa (wyniki zostały ogłoszone pod koniec września 2018 roku).
  Celem niniejszego cyklicznego ogólnopolskiego konkursu jest zainteresowanie pracowników nauki i studentów badaniami dziejów Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, dziejów ochrony przeciwpożarowej we wszystkich jej dziedzinach oraz szerokiego ruchu społecznego skupionego wokół OSP. Służyć ma to zapełnieniu luki w opisaniu dziejów polskiego pożarnictwa, umożliwiać historykom publikowanie swoich opracowań, a jednocześnie ma pomagać działaczom Ochotniczych Straży Pożarnych w poznawaniu rodowodów własnych jednostek.

 

Serdecznie gratulujemy

Dyrekcja i Pracownicy BU KUL


 


Spotkanie laureatów konkursów historycznych Związku OSP RP [28-30 września 2018 roku]

Marek Robert Górniak, Piotr Górniak, Zarys dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Grębocicach (1947-2017), Wyd. Urząd Gminy Grębocice, Grębocice – Lublin 2017, ss. 259


 

 

 
Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2019, godz. 11:00 - Artur Podsiadły