Część I: Źródła informacji naukowej;
część II: Informatory pośrednie (bibliografie)

Jan Krzysztof Wasilewski

27 maja 2005 r

(wybór linków, materiałów i bibliografii, opracowanie i redakcja całości  –  tylko dla potrzeb witryny internetowej BU KUL)

Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ( www.bu.uni.torun.pl )
Informatorium: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Strona zawiera adresy wyselekcjonowanych portali bibliotekarskich, księgarskich i wydawniczych,
czasopisma dla bibliotekarzy i wiele odnośników do zasobów poświęconych wyłącznie bibliotekarstwu
i informacji naukowej.

 

Ciekawe artykuły (online):

Aleksander Radwański ("Konspekt", Kraków, lipiec-sierpień 2004):

Zdetronizowana królowa wieku informacji. O kondycji informacji naukowej

Anna Żbikowska-Migoń ("Konspekt", Kraków, lipiec-sierpień 2004):

Teoria, historia i praktyka kształcenia pracowników książki i informacji naukowej

Maria Anna Jankowska, Uniwersytet Stanu Idaho, USA (EBIB Nr 1/2005 [62]):

Powszechna edukacja informacyjno-komunikacyjna jako atrybut bibliotekarstwa akademickiego

Ewa Piotrowska, Renata Zając (Biblioteka Główna Akademii Pedagogicznej w Krakowie):
Witryny internetowe bibliotek pedagogicznych jako źródło informacji naukowej dla użytkowników sieci

Biblioteki wobec nowych zadań. red. Ewa Głowacka
Toruń 2004, ss. 170, ISBN 83-231-1726-8
 Biblioteki wobec nowych zadań

Spis treści:
Przedmowa (Ewa Głowacka);
Ewa Głowacka: Nowe role specjalistów z dziedziny informacji naukowej i bibliotekoznawstwa;
Ewa Jadwiga Kurkowska: Kształcenie ustawiczne - konsekwencje dla bibliotek;
Małgorzata Kowalska: Archiwizacja i digitalizacja zasobów bibliotecznych (propozycja
   programu nauczania przedmiotu na studiach z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa);
Natalia Pamuła: Efektywne wyszukiwanie w Internecie - przegląd problemów i rozwiązań;
Jolanta Marczyk: Serwis internetowy Library Link jako nowa forma rozpowszechniania wiedzy
   i integracji środowiska bibliotekarskiego;
Bożena Kray-Konefał: Bazy danych dostępne na stronach WWW polskich bibliotek politechnicznych;
Piotr Malak: Wykorzystanie analizy wartości informacyjnej dokumentów elektronicznych
   w tworzeniu kolekcji bibliotecznych;
Małgorzata Kowalska: Indeksy cytowań bibliograficznych jako retrospektywne
   i bieżące informatory bibliograficzne o dokonaniach naukowych w Polsce i na świecie;
Ewa Głowacka: Przegląd wskaźników efektywności bibliotek według normy ISO 11620;
Noty o Autorach

Książka składa się z tekstów pracowników Zakładu Informacji Naukowej IINiB UMK oraz absolwentów
specjalności informacja naukowa kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo w Toruniu.
W pracy podjęto próbę zarysowania mozaiki wybranych w naszej opinii ważniejszych zagadnień
związanych z aktualnymi wyzwaniami i szansami instytucji biblioteczno-informacyjnych
oraz ich pracowników. Ukazano kształtowanie się nowych celów i sposobów funkcjonowania
instytucji biblioteczno-informacyjnych oraz nowych ról specjalistów z dziedziny informacji naukowej
i bibliotekoznawstwa. Wiele uwagi poświęcono zagadnieniom wyszukiwania, oceny i udostępniania
elektronicznych zasobów informacji.

Hanna Batorowska, Barbara Czubała:
Wybrane zagadnienia nauki o informacji i technologii informacyjnej,
Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1998, 2000, ss. 203, bibliografia, indeks, ISBN 83-86841-30-3
Spis treści:
NAUKA o INFORMACJI:
I. Zagadnienia terminologiczne
1. Znaczenie terminów: informacja, dokumentacja, informacja naukowa,
    informologia, informatologia, technologia informacyjna;
2. Nauka o informacji naukowej w systemie nauki; literatura obowiązkowa;
II. Wybrane problemy teoretyczne nauki o informacji
1. Prawidłowości rozwoju nauki i nauki o informacji;
2. Prawo rozproszenia informacji S. C. Bradforda i B. Vickery'ego;
3. Prawo starzenia się informacji;
4. Prawo G. P. Zipfa i H. P. Luhna;
5. Bariery informacyjne;
6. Teoria odbicia i zjawisko sprzężenia zwrotnego;
7. Tożsamość informacji; literatura obowiązkowa);
III. System informacyjno-wyszukiwawczy
1. Znaczenie terminów: system, system informacyjny, system informacyjno-wyszukiwawczy;
2. Struktura systemu informacyjnego;
3. Funkcje i zadania systemów informacyjnych; literatura obowiązkowa);
IV. Języki informacyjne
1. Znaczenie terminów: język informacyjny, gramatyka języka informacyjnego,
    słownik języka informacyjnego;
2. Typologia języków informacyjnych;
3. Język informacyjny słów kluczowych;
4. Język informacyjny deskryptorowy; literatura obowiązkowa);
V. Źródła informacji naukowej
1. Typowe kryteria podziału dokumentów;
2. Opracowania dokumentacyjne;
3. Wydawnictwa informacyjne;
4. Zasady doboru dokumentów pierwotnych i pochodnych do sporządzania z nich
   opracowań dokumentacyjnych i wydawnictw informacyjnych; literatura obowiązkowa);
VI. Metodyka i technika sporządzania opracowań dokumentacyjnych
1. Zasady redagowania adnotacji, analiz i streszczeń dokumentacyjnych;
2. Zasady sporządzania karty dokumentacyjnej;
3. Zasady redagowania zestawień tematycznych;
4. Zasady redagowania syntezy informacyjnej; literatura obowiązkowa);
TECHNOLOGIA INFORMACYJNA
I. Zasady działania i budowa mikrokomputerów; literatura zalecana;
II. Programy narzędziowe; literatura zalecana;
III. Programy edycyjne; literatura zalecana;
IV. Sieci komputerowe; literatura zalecana;
V. Wyszukiwanie informacji w zautomatyzowanych systemach informacyjnych; literatura zalecana;
VI. Tworzenie i użytkowanie bazy danych
     1. Pakiet programów MICRO ISIS; 2. Pakiet programów MAK; 3. Literatura zalecana;
Indeks terminów, pojęć i nazw własnych;
Spis rysunków

SŁOWA KLUCZOWE:
CDS/ISIS; MAK; nauka o informacji; informacja naukowa; technologia informacyjna; teoria nauki o informacji; terminologia; zautomatyzowany, automatyczny; system informacyjny; język informacyjny; źródła informacji naukowej; oprogramowanie

Wybrana bibliografia przedmiotu:

Batorowska H., Czubała B.: Wybrane zagadnienia nauki o informacji i technologii informacyjnej.
    Kraków 1997
Czachowska J., Rozwój bibliografii literackiej w Polsce. Wrocław 1979
Czachowska J., Loth R.: Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty. Wrocław 1977
Czachowska J., Loth R.: Przewodnik polonisty. Bibliografie, słowniki, biblioteki, muzea literackie.
    Wrocław 1989
Dembowska M., Metoda "Bibliografii polskiej" Karola Estreichera. Wyd 3, Warszawa 2000
Fercz J., Niemczykowa A.: Podstawy nauki o książce, bibliotece i informacji naukowej.
    Warszawa 1991
Mendykowa A., Podstawy bibliografii. Wyd. 2, Warszawa 1986
Starnawski J., Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej (na tle dyscyplin pokrewnych).
    Wyd. 3, Warszawa 1983

Autor: Jan Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2008, godz. 18:34 - Jan Wasilewski