Czytelnia Zbiorów Specjalnych

Piętro II/III

czynna:

poniedziałek 1100-1600

wtorek-piątek 1000-1600

sobota  nieczynna

 

 

81 454 52 64

Pracownia:

81 454 53 27

 
   
Czytelnia Zbiorów Specjalnych  
Sekcja Rękopisów

 

Sekcja Starych Druków

 

Sekcja Zbiorów Graficznych, Kartograficznych i Muzycznych  

Zamówienia reprograficzne ze zbiorów specjalnych (rękopisy, stare druki, grafika i kartografia) przyjmowane są tylko we wtorki i piątki w godz. 1000-1500.
Czas realizacji zamówienia do 1 miesiąca.
(Regulamin)

Czytelnia Zbiorów Specjalnych BU KUL oferuje czytelnikom bogaty księgozbiór podręczny, dotyczący rękopisów, starych druków, zbiorów graficznych, kartograficznych i muzycznych. Jest on na bieżąco meliorowany i uzupełniany o nowości. Posiada układ działowy, który obejmuje:

- nauki pomocnicze historii (archiwistykę, dyplomatykę, falerystykę, genealogię, geografię historyczną, heraldykę, historiografię, metodologię nauk pomocniczych historii, numizmatykę, paleografię, sfragistykę),

- drukowane wydawnictwa źródłowe do dziejów Polski - historiograficzne, pamiętnikarskie:

źródła opisowe (m.in. Monumenta Poloniae Historica, Scriptores Rerum Polonicarum, Scriptores Rerum Silesiacarum),

kodeksy (m.in. Codex Diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae, Codex Diplomaticus Poloniae, Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa),

zbiory akt (m.in. Volumina Legum - zbiór konstytucji sejmowych Polski przedrozbiorowej),

- drukowane katalogi rękopisów i starych druków polskich bibliotek i muzeów,

- drukowane wydawnictwa z zakresu nauki o książce (bibliologii), dotyczące zagadnień budowy i dziejów książki, drukarzy, drukarni, opraw i sztuki introligatorskiej, historii bibliotek, bibliofilstwa, konserwacji i ochrony zbiorów,

    - bibliografie ogólne polskie, historyczne bibliografie retrospektywne, bibliografie uniwersalne,                                              

- encyklopedie i słowniki,

- czasopisma historyczne (m.in. Kwartalnik Historyczny, Przegląd Historyczny, Roczniki Historyczne, Teki Historyczne) i czasopisma specjalistyczne (m.in. Archeion, Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, Nasza Przeszłość, Studia Źródłoznawcze),

- bibliografie, katalogi, encyklopedie, słowniki dotyczące muzyki, a także opracowania z zakresu historii muzyki (w tym religijnej) i instrumentoznawstwa,

- bibliografie, katalogi, słowniki, leksykony z dziedziny kartografii, indeksy i skorowidze miejscowości (Orbis Latinus, Imago Poloniae),

- dzieła z zakresu historii kartografii, redakcji i opracowania map, topografii i in. (History of Cartography),

- czasopismo Polski Przegląd Kartograficzny,

- wybrane przewodniki (Lublin i okolice, przedwojenne wydania dotyczące Kresów II Rzeczpospolitej),

- Katalog Zabytków Sztuki w Polsce,

-encyklopedie, leksykony i słowniki z dziedziny sztuki i jej historii (Lexikon der Kunst, Dictionnaire des Peintres […], Słownik artystów polskich), ikonografii, także chrześcijańskiej (Lexikon der Christlichen Iconographie),

- opracowania z zakresu historii sztuki oraz poszczególnych jej działów, takich jak architektura, malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne, kostiumologia (Materiały do dziejów sztuki sakralnej, Sztuka świata, Arcydzieła malarstwa).


 

 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2023, godz. 08:49 - Artur Podsiadły