Rozbudowa Biblioteki

Historia rozbudowy Biblioteki Uniwersyteckiej KUL,

największej inwestycji od czasu zasiedlenia obecnego adresu

     

  W sobotę 14 października 2006 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się doniosła i długo oczekiwana uroczystość otwarcia i poświęcenia Nowej Wypożyczalni oraz Części Magazynowej. W uroczystości udział wzięli: Abp Józef Życiński - Metropolita Lubelski, ks. Stanisław Wilk - Rektor KUL, Andrzej Pruszkowski - Prezydent Lublina, dyrektorzy bibliotek i muzeów, przedstawiciele Senatu KUL, profesorowie, wykładowcy, studenci, przyjaciele oraz pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego JP II.

 
 Dyrektor Biblioteki, ks. dr Tadeusz Stolz

Dyrektor Biblioteki, ks. dr Tadeusz Stolz (inicjator rozbudowy i modernizacji placówki),
opowiada widzom TVP3 Regionalna o możliwościach Nowej Wypożyczalni BU KUL (fot. TVP3 Lublin)

   Materiał Panoramy Lubelskiej (TVP3 Lublin) o otwarciu Nowej Wypożyczalni BU KUL:
w formacie .avi (1,5 MB - niska jakość) lub w formacie .mpg (7,7 MB - wyższa rozdzielczość)
 
 

  Uroczystość rozpoczęła się zaproszeniem wygłoszonym przez Klikona Miejskiego (w tej roli od lat występuje pan Władysław Stefan Grzyb; na ilustracji powyżej wraz z witającym gości dyrektorem placówki) u wejścia do Biblioteki i śpiewem Chóru Archikatedry Lubelskiej pod dyrekcją Emilii Telegi (ilustracja powyżej; z lewej strony stoją:  Rektor KUL JP II, ks. Stanisław Wilk i Wielki Kanclerz KUL JP II, Józef Życiński). Po powitaniu przybyłych gości dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, starszy kustosz dyplomowany ks. dr Tadeusz Stolz zwrócił się do zebranych w następujących słowach:

  Już w roku 1958 Uniwersytet nasz, poprzez Stowarzyszenie Architektów w Polsce, ogłosił konkurs powszechny na rozbudowę KUL. W tej rozbudowie miała się znaleźć także realizacja nowej biblioteki, zlokalizowanej w miejscu, gdzie później wybudowano hotel "Unia". Na konkurs wpłynęło aż 21 prac. Niestety, w tamtych latach, z racji politycznych, rozbudowa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a więc także jego biblioteki, nie mogła dojść do skutku.

  Po raz drugi zamysł rozbudowy Biblioteki został podjęty w latach 1978/1979; brano wówczas pod uwagę pozyskanie działki przylegającej do budynku Biblioteki Uniwersyteckiej KUL po stronie zachodniej i powiększenie Biblioteki w kierunku ulicy Lipowej. Tego zamysłu także nie udało się zrealizować.

  Trzecia próba, podjęta w roku 1994, powiodła się. W tym bowiem roku Senat Akademicki KUL podjął uchwałę o rozbudowie Biblioteki od strony ulicy Chmielarczyka, według szkicu sytuacyjnego, który przedstawiłem. Parafia Katedralna natomiast przekazała Uniwersytetowi, w akcie darowizny, działkę, na której znajdował się stary budynek Biblioteki oraz na której można było wznieść nowy; przekazującym był Proboszcz Katedry ks. bp Ryszard Karpiński, a przyjmującym Wielki Kanclerz KUL abp Bolesław Pylak (akt notarialny został podpisany 15 grudnia 1994 roku). Urząd Miejski zgodę na rozbudowę wydał 17 maja 1995 roku. W tym samym roku pracownia architektoniczna Jerzego Grochulskiego "Pro Arte" z Warszawy podjęła się przygotowania projektu. Wreszcie, po modyfikacjach projektu, w sierpniu 1998 roku budowa 'ruszyła'.

  Jest rok 2006 i dzieło rozbudowy Biblioteki jest zrealizowane w około 75 procentach. To prawda, że nie jest to najszybsze tempo inwestycyjne, ale przecież ta trzecia próba budowy Biblioteki stała się faktem i jest to powód do dumy. Dzisiejsza uroczystość jest także okazją do wyrażenia podziękowania tym wszystkim ludziom, dzięki którym budowla została wzniesiona, w dużej części zagospodarowana, i w części dopuszczona do użytkowania.

  Z dobudowanych trzech tysięcy metrów kwadratowych dziś użytkujemy już tysiąc metrów powierzchni magazynowej, nową Wypożyczalnię, możemy korzystać z bardziej przestronnego Holu Głównego i powiększonej szatni. Nadto oba budynki biblioteczne (stary i nowy) wyposażone zostały w system wentylacji mechanicznej oraz cały obiekt zyskał na bezpieczeństwie poprzez uruchomienie ochrony całodobowej.

  Nowa Wypożyczalnia, którą dziś uroczyście oddajemy do użytku i poświęcamy, była absolutnie niezbędna, gdyż stara była malutka i mieściła się jedynie na 27 metrach kwadratowych! Studenci i pracownicy naukowi nieraz stali tutaj w kolejce długiej jak ten hol, w którym się znajdujemy. Nowa Wypożyczalnia została zorganizowana na powierzchni 140 metrów kwadratowych. Tylko bowiem w ciągu ostatnich 15 lat (tyle tutaj pracuję) potroiła się liczba czytelników i wypożyczanych książek. Aktualnie z Wypożyczalni korzysta 18.500 czytelników, a tylko w ostatnim roku wypożyczyliśmy 200.000 książek - warunki lokalowe natomiast nie zmieniały się od 1972 roku... Wytrzymaliśmy więc 34 lata.

  Dzisiaj jesteśmy świadkami zmiany powierzchni, estetyki i technologii bibliotecznej w Wypożyczalni, w Magazynach oraz w utrzymaniu całego obiektu. Wydłużamy także czas obsługi czytelników w Wypożyczalni aż do godziny 20 i obiecujemy, że z naszej Wypożyczalni będzie można korzystać nawet przez całe wakacje, gdy inne biblioteki będą zamknięte.

  Korzystam dziś z okazji, by podziękować wszystkim, którzy się zaangażowali w dzieło rozbudowy Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Najpierw byłemu rektorowi KUL, dziś biskupowi płockiemu - prof. dr hab. Stanisławowi Wielgusowi; panu dziekanowi prof. dr hab. Stanisławowi Kiczukowi - byłemu prorektorowi KUL oraz ks. prałatowi Tadeuszowi Kądziąłce - dyrektorowi administracyjnemu KUL wówczas, gdy dzieło się zaczynało. Następnie, aktualnemu dyrektorowi administracyjnemu KUL, panu Pawłowi Pieniężnemu, a w jego osobie, wszystkim budowniczym z KUL, ze wszystkich ekip, wraz z inspektorem nadzoru, panem inżynierem Stanisławem Daniewiczem. Dziękuję też bardzo serdecznie architektowi, panu inżynierowi Jerzemu Grochulskiemu.

  Gorąco, bardzo gorąco, dziękuję Jego Magnificencji - ks. prof. dr hab. Stanisławowi Wilkowi za to, że budowa tej "wieży ewangelicznej" jednak zmierza do końca. Dziękuję firmom, które tutaj realizowały zlecone im zadania, a w szczególności firmie "WAKO" z Bielska Białej, która dostarcza regały jezdne do nowych magazynów.

  Pragnę podziękować także moim współpracownikom: wicedyrektorom - panu Marianowi Butkiewiczowi i ks. Jerzemu Latawcowi; paniom z Pracowni Konserwacji Zbiorów Zabytkowych - Iwonie Kasiurze oraz Jolancie Wasilewskiej za konsultacje dotyczące wystroju wnętrz; panu Adamowi Kubie Turczyńskiemu z Czytelni Głównej za namalowanie tutaj w Holu sceny "Zesłania Ducha Świętego" oraz pani Marii Marek-Prus z Pracowni Introligatorskiej, za wykonanie krzyża, który za chwilę zostanie poświęcony i zawieszony w Wypożyczalni. Dziękuję pracownikom Wypożyczalni, Oddziału Czasopism oraz czytelnikom, których cierpliwość w ostatnim roku, z racji na prowizoryczne rozwiązania lokalowe, była wystawiona na ogromną próbę. Na zakończenie pragnę też podziękować emerytowanemu pracownikowi Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, panu Franciszkowi Chwalewskiemu, który pracując w Bibliotece naszej od roku 1955, był świadkiem wszystkich trzech prób rozbudowy i był mi bardzo pomocny w tej ostatniej "odsłonie", która stała się rzeczywistością, służąc swoją wiedzą i radą.

  Doszedłszy aż dotąd, pomimo faktu, że siwy włos dopiero zaczyna pojawiać się na mojej głowie, z satysfakcją nawiążę jednak do Kantyku Symeona: "quia viderunt oculi mei...", dodając: bibliothecam meam novam, in parte iam aedificatam!


 Otwarcie Nowej Wypożyczalni BU KUL    Otwarcie Nowej Wypożyczalni BU KUL

  Następnie dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Lubelskiej, dr Henryk Hollender (wyżej po lewej), podzielił się refleksją na temat znaczenia i roli wypożyczalni we współczesnej bibliotece akademickiej.


 
 
 
Lublin, dn.14 października 2006 r.
 
Czcigodny ks. dr Tadeusz Stolz
Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL
w Lublinie

  Jego Ekscelencjo Księże Arcybiskupie
  Czcigodny Księże Rektorze
  Czcigodny Księże Dyrektorze Biblioteki Uniwersyteckiej
  Szanowni Goście

  Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie na Uroczyste Otwarcie Nowej Wypożyczalni w Bibliotece Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dla studentów, pracowników Uczelni, ale też dla mieszkańców naszego miasta i regionu jest to wydarzenie ważne. Wpisuje się ono w cykl inwestycji, jakie od lat prowadzi Uniwersytet.

  Rozbudowa Biblioteki jest nie tylko dowodem aktywności inwestycyjnej, jaką wykazują Władze KUL, ale także przykładem dbałości o rozwój edukacji i kultury w regionie. Możliwość korzystania z niezwykle bogatych i cennych zbiorów przez młodzież i osoby dorosłe, niezależnie od miejsca zamieszkania i wykształcenia, czyni z uniwersyteckiej książnicy jedno z centrów samokształceniowych na Lubelszczyźnie. Należy mieć nadzieję, że nową wypożyczalnię nawiedzać będą przede wszystkim kolejne pokolenia młodzieży studiującej, ale także ci, którym bliskie jest słowo pisane.

  Tradycja polskiego bibliotekarstwa uniwersyteckiego w naszym regionie, sięgająca doby Renesansu, poprzez dzisiejszą uroczystość zostaje wzbogacona w szczególny sposób. Otwierają się bowiem oto nowe możliwości dostępu do najstarszego i bodaj najwartościowszego źródła informacji, jakim jest i pozostanie książka. To poprzez księgi przekazywana jest nie tylko wiedza ogólna i naukowa, ale także wartości.

  Władzom Uniwersytetu i czcigodnemu Księdzu Dyrektorowi życzę szczerej satysfakcji z nowo otartej dziś Wypożyczalni, gratuluję wspólnego sukcesu oraz wyrażam uznanie dla projektodawców i wykonawców tego inwestycyjnego przedsięwzięcia.

  Niech Wypożyczalnia dobrze przysługuje się miastu i regionowi. Niech Bóg błogosławi jej Pracownikom i Użytkownikom.


         Łączę wyrazy szacunku
( - ) Edward Wojtas


 

  JM Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wyraził radość z otwarcia Nowej Wypożyczalni w następujących słowach:

  - W dniu dzisiejszym jestem najszczęśliwszym człowiekiem, przynajmniej tu, w Lublinie. Cieszę się ogromnie, że ta wypożyczalnia funkcjonuje, że to dzieło tak ważne dla Uniwersytetu rozwija się, że tworzymy lepsze, doskonalsze warunki do pracy naukowej. Byłbym wielkim niewdzięcznikiem, gdybym nie podziękował Księdzu Arcybiskupowi, całej Archidiecezji za ten wspaniałomyślny dar, a mianowicie za przekazanie całego budynku i działki na własność KUL, byśmy mogli prowadzić te jakże konieczne inwestycje; z całego serca - Bóg zapłać. Dziękuje tym wszystkim ludziom, którzy przyczynili się do tej rozbudowy, którzy włożyli swoje umiejętności, swój trud. Wiem ile to kosztowało; przeciwności były, są i będą, ale jak widzi się taki zapał wśród ludzi, to chce się wtedy pomagać, chce się wtedy przykładać rękę do tego, by rozwiązywać trudne, czasami zadawałoby się nie rozwiązywalne problemy. Brakuje mi słów, by podziękować pracownikom biblioteki. Kochani, ja wiem w jakich warunkach pracowaliście i pracujecie. Mam nadzieję, że te warunki będą stawały się coraz lepsze. Nie będę nikogo wymieniał z imienia i nazwiska, ale wszystkim pracownikom - od magazynów po wypożyczalnie - za to zainteresowanie, za traktowanie biblioteki jak własnego domu, za traktowanie biblioteki jak miejsca, w którym się żyje i pracuje - dziękuję. O jednym wspomnę: chociaż rzadko to się zdarza, ale oto przykład: sam dyrektor Biblioteki KUL wczoraj czyścił okna. Świadczy to o tym, jak jest [w to dzieło] zainteresowany i zaangażowany.

  Życzę by ta praca w nowych warunkach przynosiła jak najlepsze owoce. Najważniejsze jest to, by biblioteka stała się taką biblioteką na miarę Ambrosiany w Mediolanie, gdzie kolegium doktorów pracowało naukowo. Oni nie tylko byli przy katalogach, przy sporządzaniu fiszek, porządkowaniu zbiorów, ale pracowali naukowo; z nich wyszedł Achilles Ratti, późniejszy Papież Pius XI. Oby ta Biblioteka była w przyszłości takim miejscem, z którego będą wychodzili nie tylko miłośnicy książki, ale ludzie nauki. Szczęść Boże
.

 Poświęcenie Nowej Wypożyczalni BU KUL    Poświęcenie Nowej Wypożyczalni BU KUL

Arcybiskup Lubelski, Wielki Kanclerz KUL JP II
- abp Józef Życiński  - dokonuje poświęcenia
Nowej Wypożyczalni w holu Biblioteki
14 października 2006 r.
 

Od lewej: Stanisław Wilk - Rektor KUL JP II,
Arkadiusz Adamczuk - pracownik Biblioteki,
ks. Jan Walkusz- Katedra Historii Kościoła
w XIX i XX w., ks. Tadeusz Stolz,
abp Józef Życiński - Metropolita Lubelski
 
 Poświęcenie Nowej Wypożyczalni BU KUL  Poświęcenie Nowej Wypożyczalni BU KUL

Poświęcenie krzyża własnego autorstwa, ofiarowanego przez pracownika Introligatorni
- Marię Marek-Prus. Krzyż święci Rektor KUL JP II ks. Stanisław Wilk
 

Wielki Kanclerz KUL JP II abp Józef Życiński
Rektor KUL JP II ks. Stanisław Wilk oraz (w tle)
Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL
ks. Tadeusz Stolz
 

  Obrzędom Poświęcenia Nowej Wypożyczalni przewodniczył Ks. Abp Józef Życiński Metropolita Lubelski i Wielki Kanclerz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Najpierw profesor KUL, ks. dr hab. Jan Walkusz odczytał tekst Ewangelii z kodeksu XVI wiecznego według przekładu z języka greckiego dokonanego przez Jana Leopolitę.

  Następnie ks. Arcybiskup zwracając się do uczestników przypomniał, że ta "uroczystość tak pięknie wpisuje się w początek przeżywania papieskiej rocznicy. Jest symbolem wierności tej postawie, którą Jan Paweł II nazywał posługą myślenia, postawie tak ważnej, aby Kościół mógł prowadzić dialog zarówno z kulturą współczesną, jak z akademickim światem refleksji".

  Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, Rektor KUL, dokonał poświęcenia krzyża, który następnie został zawieszony w pomieszczeniu Nowej Wypożyczalni. Krzyż, wzorowany na pastorale Jana Pawła II, został wykonany przez pracowniczkę Introligatorni Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, Marię Marek-Prus.

  Po modlitwach wstawienniczych za budowniczych, pracowników i użytkowników Biblioteki oraz po modlitwie poświęcenia ks. Arcybiskup pobłogosławił zebranych, a ks. Rektor poświęcił Wypożyczalnię i magazyny. Na zakończenie uczestnicy zostali zaproszeni do zwiedzania Wypożyczalni i zaplecza technicznego pod nią się znajdującego.
 
 Zaplecze techniczne Nowej Wypożyczalni    Zaplecze techniczne Nowej Wypożyczalni

Goście od lewej: dyr. Biblioteki AM - Renata Birska, dyr. Biblioteki AR - Marta Kęsik, dyr. Biblioteki UMCS -Bogusław Kasperek,
dyr. Biblioteki PL - Henryk Hollender

Wicedyrektor BU KUL, ks. Jerzy Latawiec oprowadza zaproszonych gości
po nowej części magazynów, prezentując nowoczesną
aparaturę wentylacyjną i klimatyzacyjną.
 
 Nowa Wypożyczalnia BU KUL podczas otwarcia

Wyżej - Nowa Wypożyczalnia BU KUL podczas otwarcia.
Niżej z lewej - Metropolita Lubelski abp Józef Życiński, Wielki Kanclerz KUL JP II
w rozmowie z pracownikami Biblioteki.
Z prawej - Andrzej Pruszkowski, Prezydent Lublina, dr hab. Lechosław Lameński, prof. KUL,
oraz Jolanta Wasilewska, kustosz dyplomowany, kierownik Pracowni Konserwacji Zbiorów BU KUL

 Nowa Wypożyczalnia BU KUL podczas otwarcia
   Nowa Wypożyczalnia BU KUL podczas otwarcia
 
  Materiały filmowe z uroczystości otwarcia i poświęcenia Nowej Wypożyczalni
- pliki .avi w większej i mniejszej rozdzielczości:
poświęcenie - pliki [ 30,6 MB ] i [ 13,9 MB ];
wystąpienie Rektora KUL - pliki [ 30,6 MB ] i [ 5,5 MB ];
wystąpienie H. Hollendera - pliki [ 11,8 MB ] i [ 2,1 MB ];
występ chóru - pliki [ 7,2 MB ] i [ 1,4 MB ];
występ Klikona - pliki [ 13,6 MB ] i [ 4,5 MB ].
 
 
 Tygodnik katolicki NIEDZIELA - winieta

  W przeddzień uroczystej inauguracji roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, abp Józef Życiński poświęcił część nowego, rozbudowanego skrzydła [budynku - przyp. red.] Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

  "Ta uroczystość wpisuje się w papieską rocznicę i jest wyrazem wierności w posłudze myślenia, o której tak często mówił patron uniwersytetu" - podkreślał 14 października Metropolita. "Życzę, by z tego miejsca promieniowało zaangażowanie duchowe, w którym człowiek jest w centrum posługi myślenia." "Mam nadzieję, że biblioteka stanie się miejscem, z którego wychodzą miłośnicy książki, ale zarazem - w pełnym znaczeniu tego słowa - ludzie nauki" - dodał rektor KUL, ks. prof. Stanisław Wilk. Uroczystość w holu głównym Biblioteki uświetnił koncert Chóru Archikatedralnego. Wymownym akcentem było poświęcenie i zawieszenie na ścianie wypożyczalni krzyża, wzorowanego na papieskim, który wykonała pracownica introligatorni Maria Marek Prus. "Chcieliśmy, by był tutaj jakiś papieski motyw, który przypominać będzie postać patrona uniwersytetu" - wyjaśnia dyrektor BU KUL, ks. dr Tadeusz Stolz.

  Realizowana od 1998 roku rozbudowa biblioteki zbliża się do końca. Z wybudowanych trzech tysięcy metrów kwadratowych nowego skrzydła do użytku oddano już tysiąc metrów nowych powierzchni magazynowych oraz 140-metrową nowoczesną wypożyczalnię książek, która znacznie usprawni obsługę tysięcy czytelników. Aktualnie zarejestrowanych jest ponad 18,5 tysiąca czytelników. W roku 2005 w samej tylko wypożyczalni przy ulicy Chopina wydano 200 tysięcy książek, a bywa, że jest to nawet tysiąc pozycji dziennie. Tych kilka liczb pokazuje, jak bardzo ważna była to inwestycja, która zaspokajać będzie coraz bardziej rosnące potrzeby studentów i ludzi nauki. "Kurczyły się nam powierzchnie magazynowe, dotychczasowa niewielka wypożyczalnia stała się zbyt mała. Dość powiedzieć, że warunki lokalowe nie zmieniały się od 34 lat. Mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych dwóch lat uda się nam dokończyć całość inwestycji, by wreszcie w pozostałej części obiektu dokończyć prace adaptacyjne. Znajdą się tam nowe powierzchnie magazynowe, pracownie i czytelnie, na przykład zbiorów specjalnych i starodruków" - mówił ksiądz dyrektor.

  Pierwsze przymiarki do rozbudowy biblioteki podjęto w 1958 roku. Nowy budynek stanąć miał w miejscu, gdzie teraz wznosi się hotel. Wówczas uwarunkowania polityczne spowodowały, że inwestycji nie rozpoczęto. Kolejną nieudaną próbę [rozbudowy kamienicy przy ulicy Chopina, gdzie od 1949 roku mieści się biblioteka - przyp. red.] podjęto w latach 1978-1979. Dopiero w sierpniu 1994 roku sprawa rozbudowy ruszyła z miejsca. Po wstępnych przygotowaniach i wyborze projektu w sierpniu 1998 roku rozpoczęto budowę nowego skrzydła. W chwili obecnej [jesień 2006 roku - przyp. red.] całość przedsięwzięcia zrealizowana jest w trzech czwartych.
Krzysztof Sobot

NIEDZIELA, tygodnik katolicki, edycja lubelska, nr 45/2006

 

Zapis wypowiedzi, fotografie i materiały filmowe: Artur Podsiadły

Autor: Jan Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2008, godz. 11:02 - Artur Podsiadły