Dary najnowsze

Dary otrzymane w roku 2013
Dary otrzymane w roku 2012
Dary otrzymane w roku 2011
Dary otrzymane w roku 2010
Dary otrzymane w roku 2009
Dary otrzymane w roku 2008

Dary otrzymane w roku 2007  
Dary otrzymane w roku 2006  
Dary otrzymane w latach 2004-2005  
Dary otrzymane w latach 2000-2003  
Dary specjalne  

Dary przekazane


Dyrekcja Biblioteki dziękuje Ofiarodawcy za wyjątkowy dar.

 

Luty 2005 r.
Ks. Prof. Remigiusz Popowski SDB, przełożony Wspólnoty Salezjańskiej w Lublinie,
przekazał w darze Bibliotece Uniwersyteckiej KUL kilka cennych pozycji:

1. Aphorismata ex Taverna sub "Baccho" dicta. Varsaviae, via Yldoc Nr. 25. Lublin [b.r.w.];
2. Homeri ILIADOS RHAPSODIA T. sive liber III. Cum excerptis ex Eustathii commentariis
    et scholiis minoribus in usum scholarum separatim edidit loannes Augustus Mueller. Misenae 1791
3. Homers Odyssee in freier Umdichtung fur das deutsche Haus von Emil Engelmann.
    Aufl. 2. Stuttgart [b.r.w.]
4. Homerus: Die Odyssee Homers. Deutsch erneuert von Albrecht Schaeffer. Berlin 1927
5. Jan Chryzostom z Gosławic Pasek: Pamiętniki. Z rękopisu wydał Jan Czubek. Wydanie zupełne.
    Kraków 1929
6. Moritz K. P.: AN00YSA oder Roms Altertumer. Ein Buch fur die Menschheit.
    Die heiligen Gebrauche der Rómer. Berlin 1791
7. Nicolai Machiavelli Florentini Princeps, interprete Casparo Langenhert philosopho.
    Qui sua ei commentaria adjecit. Amstelaedami 1699
8. Prawda. Tygodnik Polityczny, Społeczny i Literacki wydawany i redagowany
    przez Aleksandra Świętochowskiego. Rok 1888. Warszawa
9. Uwagi Machiavella wysnute z Liwiusza historyi rzymskiej,
    z oryginału włoskiego przełożył A. Sozański. Wenecyja 1874

 

 


Biblioteka Uniwersytecka
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Lublin, marzec 2005 r.

Ks. Prof. Remigiusz Popowski SDB,
przełożony Wspólnoty Salezjańskiej
w Lublinie

  Serdecznie dziękuję ks. profesorowi za przekazanie do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL
tego wartościowego daru.
 Ks. dr Tadeusz Stolz       
Autor: Jan Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2013, godz. 09:17 - Artur Podsiadły