Nasza biblioteka powiększa swoje zbiory, ale także pomaga innym bibliotekom, nawiązując z nimi partnerskie kontakty

Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oprócz pozyskiwania publikacji naukowych, zarówno polskich jak i zagranicznych, do swoich zbiorów, pomaga swoim pośrednictwem innym bibliotekom w powiększaniu księgozbiorów.

Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów BU KUL otrzymuje i pozyskuje książki i czasopisma
z wielu różnych źródeł, między innymi z darów od osób prywatnych i instytucji.
  Książki i czasopisma, które wybiegają poza profil biblioteki, oraz te które okazują się dubletami,
po analizie i konsultacjach, przekazywane są do różnego rodzaju palcówek oświatowych i bibliotek
- zarówno w kraju jak i za jego granice.

2006 Dary przekazane
4.IV Biblioteka Uniwersytecka KUL przekazała – za pośrednictwem Ambasady Kazachstanu
w Warszawie – do Biblioteki Teologicznej w Pałacu Pokoju i Zgody w Karagandzie dar,
składający się z 273 woluminów.
2005 Dary przekazane

W roku akademickim 2004/2005 Biblioteka Uniwersytecka KUL ze swojego zasobu dubletów przekazała do różnych instytucji dydaktycznych, naukowych i placówek kultury 3.500 woluminów książek i czasopism. Oto najwięksi beneficjenci naszych darów:
25.X   Zakład Karny we Włodawie
  – 190 woluminów
12.X Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie
  – 1.560 woluminów
17.IX   Biblioteka Parafialna w Kurowie
  – 415 woluminów
9.VI Biblioteka Centrum Pastoralnego przy Katedrze w Tallinie
(za pośrednictwem Ambasady RP w Estonii) - 472 woluminy

  Dary, w których przekazaniu Biblioteka pośredniczyła
18.II Przekazanie daru Pani Hanny Hlebowicz (34 tomy Encyclopedia Britannica)
do Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie
20.I Przekazanie daru Pani Barbary Bieńkowskiej-Hreczecha (kolekcja 147 książek)
do Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie

 

Autor: Jan Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2009, godz. 13:41 - Artur Podsiadły